Denne artikkelen er produsert og finansiert av Norges forskningsråd - les mer.

En spørreundersøkelse blant befolkningen i Norge viser at mange har tillit til forskere.

Folk flest stoler på forskerne

Aldri har tilliten til norske forskere vært høyere. Nærmere ni av ti nordmenn sier de har stor tillit til jobben forskere gjør. Det er en økning på ti prosentpoeng fra sommeren 2020.

Det viser en undersøkelse Kantar har gjort for Forskningsrådet. Her kommer det også fram at andelen som oppgir at de har liten tillit til forskere, er svært lav, kun én prosent.

Dette er tre prosentpoeng lavere enn da spørsmålet første gang ble stilt i 2019. «Vet ikke»-gruppen på 16 prosent er størst blant de som oppgir å ha grunnskole eller videregående som høyeste utdanning.

Den generelle tilliten til forskning holder seg fortsatt høy. 89 prosent oppgir at de generelt har stor tillit til forskning, det samme nivået som er målt i de tre forutgående meningsmålingene i perioden november 2020 til april 2021.

Det er 16 prosentpoeng høyere enn første gang spørsmålet ble stilt i april 2019.

Utdanningsgap

I undersøkelsen er gapet mellom de med høyere og lavere utdanning på ni prosentpoeng når det kommer til tillit til forskning.

I alle målingene siden april 2019 har dette gapet variert mellom fem og nitten prosentpoeng. Det endrer seg mest blant de som oppgir å ha lavere utdanning. Personer med høy utdanning har gjennomgående stabil og høy tillit til forskning.

– Tillitstallene er oppmuntrende og viktige, sier administrerende direktør Mari Sundli Tveit i Forskningsrådet.

Hun forklarer at pandemien har vært en stor utfordring for forskningen. I tillegg er det store forventningene til hva forskerne kan levere på en rekke andre samfunnsområder, som for eksempel klima, medisin og miljø.

– Forskningen er avhengige av at folks holdninger til forskning er preget av tillit. Samtidig er den gledelige positive endringen det siste året også en påminnelse om at den høye tilliten naturligvis ikke er konstant, men kan bli utfordret, sier hun.

Andelen som oppgir at de har tillit til forskning.

Er det blitt vanskeligere å dele meninger?

Sundli Tveit understreker at åpenhet og inkludering fra forskningens side er viktig for fortsatt høy tillit i befolkningen. Det kan samtidig være med å styrke den nødvendige sunne og kritiske holdningen samfunnet alltid skal ha til forskning, mener hun.

– Vi ser at forskere kan oppleve det som ubehagelig å være med i det offentlige ordskiftet, og at debattklimaet har hardnet til. For oss er forskernes frihet og mulighet til å dele sin kunnskap med samfunnet, svært viktig. Vi har derfor satt i gang et arbeid med å kartlegge forskeres egne erfaringer med press og trusler når de ytrer seg. Vi ønsker også å undersøke i hvilken grad forskere opplever at meningsrommet generelt har snevret inn de siste årene. Dette er kunnskap det er viktig å få på bordet, sier Mari Sundli Tveit.

Referanse:

Befolkningens tillit til og syn på forskning. Spørreundersøkelse. Forskningsrådet, 2021.

Om undersøkelsen

  • På oppdrag fra Norges Forskningsråd gjennomfører Kantar en spørreundersøkelse blant befolkningen i Norge om ulike tema knyttet til tillit til og syn på forskning.
  • De foregående målingene ble gjennomført i henholdsvis april, juni og november 2019, samt mars, april, mai, juni, september, to ganger i november og en gang i desember 2020.
  • I 2021 er målingen gjennomført i januar og april. Undersøkelsen ble sendt ut 8. april, og avsluttet 15. april 2021.

forskning.no vil gjerne høre fra deg!
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? TA KONTAKT HER

Powered by Labrador CMS