Overvektige barn får oftere leverkreft

En stor dansk studie finner sammenheng mellom overvekt i barndommen og risikoen for å utvikle leverkreft senere i livet.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Overvekt i barndommen gir antagelig skader på leveren som senere i livet øker risikoen for leverkreft. Forskerne tror overvekt i barndommen også er koblet til en lang rekke andre former for kreft. (Foto: Colourbox)

Om leverkreft:

På verdensplan er leverkreft den femte vanligste kreftformen, og den tredje mest dødelige. Under fem prosent overlever fem år etter diagnosen.

Samtidig er leverkreft en av de kreftformene som vokser raskest. Av antallet nye kreftdiagnoser på verdensplan utgjør leverkreft seks prosent.

80 prosent av alle tilfeller forekommer i Asia og Afrika, hvor det oftest skyldes virusinfeksjon med hepatitt B og C. Eksponering for muggsoppen aflatoksin via kostholdet fører også til økt forekomst av leverkreft i disse delene av verden.

De vestlige landene har i de siste tiårene opplevd en voldsom stigning i antallet tilfeller, noe forskere blant annet kobler til den eskalerende fedmeepidemien. Dødeligheten av leverkreft er ikke falt i perioden.

Vanligvis bryter sykdommen fram i 60-årsalderen.

Menn har tre ganger så stor risiko for leverkreft som kvinner.

Om studien:

Studien er en del av en større undersøkelse av hvordan kroppsstørrelse og vekst i barndommen er relatert til risikoen for kreft i voksenlivet.

Undersøkelsen er ledet av førsteamanuensis Jennifer L. Baker fra Institut for Sygdomsforebyggelse, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital og The Novo Nordisk Foundation for Basic Metabolic Research, Københavns Universitet. Undersøkelsen heter «childgrowth2cancer» og er finansiert av Det europeiske forskningsrådet.

Studien er også en del av et prosjektet FLIP (Fatty Liver Inhibition of Progression).

Leverkreft er en av de kreftformene som øker raskest i hyppighet. Samtidig er den en av de mest dødelige.

Nå viser en ny dansk studie av 285 000 barn at overvekt i barndommen øker risikoen for leverkreft senere i livet.

Det er første gang forskere finner den sammenhengen, forteller forfatterne:

– Vi har lenge visst at det var en sammenheng mellom fedme i voksenlivet og risikoen for å utvikle nesten alle former for kreft. Men det er første gang noen finner en sammenheng mellom overvekt i barndommen og risikoen for å utvikle leverkreft langt senere i livet, forklarer Tina Landsvig Berentzen fra Institutt for sykdomsforebygging, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital i Danmark.

Studien er nylig publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Journal of Hepathology.

Undersøkte 285 000 barn

Forskerne har brukt data fra de barna som gikk på skolen i København i årene 1930 til 1980.

I denne tidsperioden undersøkte skolenes helsepersonale barna hvert år og noterte barnas vekt og høyde. Disse målingene har forskerne brukt til å regne ut BMI.

I alt er litt over 285 000 barn med i undersøkelsen.

Det er bare i Skandinavia at skolenes helsepersonale har utført så omhyggelige registreringer så langt tilbake i tid, og det danske registeret er det største av sitt slag i verden.

Klar sammenheng

Barna er senere blitt fulgt via landsomfattende registre, blant annet det detaljerte danske kreftregisteret.

Blant de 285 000 barna i undersøkelsen utviklet 438 leverkreft senere i livet.

– Det er svært få tilfeller i en undersøkelse av 285 000 personer, men det er fordi vi undersøker helt vanlige skolebarn, som jo heldigvis har en svært liten risiko for å utvikle leverkreft, forteller Berentzen.

Når forskerne så på hvem som senere utviklet leverkreft, fant de en helt klar sammenheng til BMI.

Forskerne har filtrert dataene for andre faktorer som kan gi leverkreft, som for eksempel alkoholmisbruk og hepatittvirus. Likevel så de en klar sammenheng.

Faktisk hadde et barn som veide seks kilo mer enn sine jevnaldrende, 30 prosent høyere risiko for å utvikle sykdommen.

Overvektige barn blir til overvektige voksne

Årsaken til at risikoen for leverkreft stiger ved overvekt i barndommen, er ikke så lett å si noe om. Berentzen tror det har å gjøre med at overvektige barn blir til overvektige voksne.

Men forskerne har også korrigert for overvekt i voksenlivet. Likevel er sammenhengen der.

– Det tyder jo på at det skjer noe i barndommen som øker risikoen for leverkreft uavhengig av vekten i voksenlivet, mener Berentzen.

Skyldes skader på leveren

Forskerne arbeider nå ut fra en hypotese om at overvekt i barndommen kan gi irreversible skader på leveren.

Forskerne tror de metabolske forstyrrelsene – for eksempel forstadier til sukkersyke, fett i leveren og kronisk betennelse – skader leveren. Skadene forsvinner ikke ved at man oppnår normal vekt senere i livet.

– Samtidig vet vi at barn er mer sårbare enn voksne. Det kan bety at skader i høyere grad setter seg fast for livet, sier Berentzen.

Kan gjelde andre kreftformer

Den nye studien er bare den første i en lang rekke. Førsteamanuensis Jennifer Baker leder et prosjekt som undersøker sammenhengen mellom vekt i barndommen og risikoen for forskjellige former for kreft.

Tina Landsvig Berentzen er overbevist om at studiene vil vise økt risiko for en lang rekke kreftformer.

– Man kan forestille seg at det gjelder for en lang rekke kreftformer, noe som gir et utvidet perspektiv for arbeidet med å redusere antallet barn som er overvektige. I tillegg til de mange helsemessige og sosiale utfordringene ved overvekt i barndommen, øker overvekten også risikoen for alvorlige helseproblemer senere i livet. Det setter den nåværende fedmeepidemien og den framtidige helsebyrden i et helt annet perspektiv, sier Berentzen.

Referanse:

Body Mass Index in Childhood and Adult Risk of Primary Liver Cancer, Journal of Hepathology, doi: 10.1016/j.jhep.2013.09.015

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Powered by Labrador CMS