Smittefarlig fedme

Barn som har vært smittet av et bestemt forkjølelsesvirus er mer utsatt for fedme, viser en amerikansk undersøkelse. For tidlig å si noe sikkert, innvender norsk forsker.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Foto: Colourbox)

Fedme kan skyldes virusinfeksjon i barndommen, mener forskere ved University of California, San Diego School of Medicine.

De undersøkte en gruppe barn og ungdommer og fant en større forekomst av antistoffer mot et bestemt forkjølelsesvirus – adenovirus 36 (AD36) - hos barn med fedme.

Infeksjon med adenovirus er svært vanlig, særlig blant barn, og kan føre til ulike symptomer som luftveisplager, diare eller forskjølelse, avhengig av typen virus. AD36 er det eneste adenoviruset der man har funnet en mulig forbindelse med fedme.

Mer antistoffer hos overvektige

Forskergruppen undersøkte 124 barn og tenåringer i alderen 8-18 år for å sjekke forekomst av antistoffer mot AD36 - en indikasjon på tidligere smitte. 67 av barna, litt over halvparten, var fete vurdert ut fra kroppsmasseindeks (BMI).

Det viste seg at antistoffer mot AD36 forekom oftere hos de fete barna (15 av 67) sammenlignet med ikke-overvektige barn (4 av 67). Totalt 78 prosent av barna som hadde antistoffer mot AD36 var fete.

- Disse dataene underbygger teorien om at en infeksjon kan forårsake eller bidra til fedme, sier Jeffrey B. Schwimmer, lege og professor i klinisk pediatri ved UC San Diego.

- Mange tror at fete personer bare har seg selv å takke, eller at det er foreldres eller familiens skyld. Det er på tide vi slutter å se etter hvem som har skylda, og heller utvikler kunnskap om hva som kan hjelpe for forebyggelse og behandling, mener han.

Veide 22 kilo mer

Tester med cellekulturer viser at AD36 infiserer uutviklete fettceller og får dem til å utvikle seg raskere og reprodusere i større cellemengder enn normalt. AD36-positive barn fra undersøkelsen veide gjennomsnittlig rundt 22 kilo mer enn de uten antistoffer, og overvektige AD36-positive barn veide rundt 16 kilo mer enn overvektige AD36-negative.

- En slik overvekt er problematisk i enhver alder, men særlig for barn. Fedme kan føre til framtidige helseproblemer, som hjerte- og leversykdommer eller diabetes. 16 til 22 kilo ekstra er mer enn nok til å drastisk øke denne helserisikoen, sier Schwimmer i pressemeldingen.

Om undersøkelsen bekrefter en sammenheng mellom AD36 og fedme, er fortsatt mye uklart om hvordan adenoviruset har en slik effekt. Man vet ikke hvordan personer blir smittet med AD36, hvorfor viruset påvirker ulike individer på forskjellig måte, eller om vektøkning skjer på grunn av infeksjonen eller en permanent endring i stoffskiftet.

- For tidlig å konkludere

Forsker Lars Christian Stene ved Folkehelseinstituttet. (Foto: Folkehelseinstituttet)

- I teorien er det absolutt tenkelig at et virus kan ha biologiske effekter som øker risikoen for fedme, og det finnes enkelte studier som støtter dette - primært fra en enkelt forskergruppe, sier Lars Christian Stene, forsker ved Nasjonalt folkehelseinstitutt.

- Det er en interessant hypotese, men min foreløpige oppsummering av forskningen hittil antyder at det er for tidlig å si noe om dette har betydning i befolkningen.

Ikke representative

Stene viser til flere forhold ved Schwimmers undersøkelse som gjør det vanskelig å konkludere sikkert.

Barna som ble testet var ikke representative for en normal befolkning, men overrepresentert av overvektige – drøyt halvparten hadde svært høy BMI mens resten hadde ”normal” BMI.

En sikker grenseverdi for AD36-antistoffer er også vanskelig å definere, noe som gjør det vanskelig å nøyaktig avgjøre hvem som tester positivt eller negativt.

Årsakssammenhengen er heller ikke klar. Det kan hende at barna hadde begynt å bli overvektige allerede før de ble smittet av adenoviruset, eller at de var mer utsatt for virusangrep på grunn av fedmen.

Mer utsatt for fedme og virus

- I observasjonsstudier er det alltid en mulighet for at det er andre faktorer som kan forklare den statistiske sammenhengen mellom virus og fedme, og at sammenhengen dermed ikke er kausal.

- For eksempel kunne man tenke seg at enkelte sosioøkonomiske grupper er mer utsatte for både fedme og for adenovirus 36-infeksjoner, påpeker Stene.

- Hypotesen om adenovirus 36 kan ikke uten videre avvises, men foreløpig foreligger det ikke noen overbevisende holdepunkter for at det har stor betydning for dagens fedme-epidemi. Det er en rekke forhold ved denne hypotetiske sammenhengen som må avklares nærmere, konkluderer han.

Referanse og lenker:

Charles Gabbert, Michael Donohue, John Arnold og Jeffrey B. Schwimmer: Adenovirus 36 and Obesity in Children and Adolescents. Pediatrics, 20. september 2010; DOI: 10.1542/peds.2009-3362) Se sammendrag

Childhood Viral Infection May Be a Cause of Obesity (UC San Diego pressemelding)

Se video med Jeffrey B. Schwimmer

Powered by Labrador CMS