Flere bruker trolig nødprevensjon i perioder med nye partnere og sex uten kondom.

En av tre norske kvinner har tatt angrepillen

Over halvparten av brukerne hadde brukt nødprevensjon mer enn en gang i livet, viser en spørreundersøkelse fra 2011–2012.

Har du hatt ubeskyttet samleie, kan du ta en liten pille etterpå for å unngå å bli gravid. Derfor kalles den gjerne angrepillen.

Den har en god del norske kvinner tatt en eller flere ganger i livet.

– Det er ganske vanlig å ha brukt nødprevensjon, særlig blant yngre kvinner, sier Bo Terning Hansen ved Kreftregisteret. Han er en av forskerne bak undersøkelsen.

Han og kolleger spurte flere enn 45 000 skandinaviske kvinner mellom 18 og 45 år.

Vi ligner på nabolandene, men i 2011–2012 var det litt flere som hadde tatt angrepillen i Norge og Sverige enn i Danmark.

Selger færre angrepiller enn før

Bo Terning Hansen kjenner ikke til noen nyere undersøkelser fra Norge og vet dermed ikke om situasjonen har endret seg de siste åtte–ni årene.

Det har den nok, mener Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket.

Salget av nødprevensjon har nemlig gått kraftig ned de siste årene, viser tall fra Folkehelseinstituttet.

– Samtidig har bruken av langtidsvirkende prevensjon som p-stav og hormonspiral økt. Så det bildet vi har i dag, er ganske annerledes, sier Madsen.

Han tror færre norske kvinner bruker nødprevensjon nå. Selv om salgstallene ikke forteller hvor mange som har brukt nødprevensjon en eller annen gang i løpet av livet, eller om hver av oss bruker den færre ganger enn før.

Unge kan trenge nødprevensjon fordi de har flere nye sexpartnere og ikke har fått helt på plass vaner for prevensjonsbruk ennå, tror forsker Bo Terning Hansen.

Færre aborter

– Det er interessant at nødprevensjon ble såpass mye brukt. Det viser at den er et viktig supplement til vanlig prevensjon, sier Madsen.

I 2009 ble den reseptfrie angrepillen lettere tilgjengelig da også butikker og bensinstasjoner kunne selge den. Men de fleste kjøper den fortsatt på apoteket.

Parallelt med nedgangen i nødprevensjon og økningen i langtidsvirkende prevensjon har det blitt langt færre aborter de siste årene.

– I 2019 var det et historisk lavt aborttall i Norge. Nedgangen i aborter de siste åtte–ni årene er spesielt stor for tenåringer, sier Madsen og viser til en rapport fra Folkehelseinstituttet.

Mer nødprevensjon rundt nye partnere

Halvparten tok angrepillen første gang som tenåringer. Forsker Bo Terning Hansen er ikke særlig overrasket over det. Han tror det handler om at unge har flere nye sexpartnere og ikke har fått helt på plass vaner for prevensjonsbruk ennå.

Jo yngre du var da du hadde ditt første samleie, desto mer sannsynlig er det at du har brukt nødprevensjon en eller annen gang.

De yngste bruker sjeldnere prevensjon under debuten enn de eldre, viste en undersøkelse i 2017.

17 prosent av de norske kvinnene som tok angrepillen, hadde brukt den det siste året. Sjansen for det var større om de hadde hatt nye sexpartnere det siste halvåret – selv om de kan ha tatt pillen før den tid.

– Studien bekrefter det vi har trodd. Når du er i tenårene, får du gjerne en kjæreste, og så blir det slutt. Så legger du prevensjonen på hylla og er ikke forberedt når drømmeprinsen dukker opp, sier Madsen.

– Vi har arbeidet mye for å få unge til å fortsette med prevensjon kontinuerlig til de ønsker barn. Ikke la det være avhengig av om du for øyeblikket har en kjæreste.

Denne lille pillen kan du ta for å unngå graviditet etter ubeskyttet sex.

Dropper kondomet

Bruk av angrepillen det siste året henger også sammen med å ha droppet kondomet under samleie med en ny partner det siste halvåret.

Studien avdekker verken hvor ofte kvinnene har sex eller om de bruker annen prevensjon enn kondom.

Dessuten fant forskerne ut at de som røyker eller drikker mye alkohol på en gang, minst seks enheter mer enn en gang i måneden, oftere hadde brukt angrepillen.

Er du full, er prevensjonen kanskje ikke like ofte på plass.

Men forskerne vet ikke om det faktisk er slik. En kvinne kan ha brukt angrepillen i en edru periode, selv om hun drikker mye nå.

– Det er en sammenheng, men man kan spørre seg hvor verdifull den er, sier Madsen om sammenhengen mellom alkohol og nødprevensjon.

Vet ikke når kvinner trenger nødprevensjon

Terning Hansen understreker at forskerne ikke vet noe om hvorfor kvinnene tok angrepillen.

– Det kan være mange situasjoner som de ikke rår over selv. Du kan ha et kondom som sprekker eller det kan være overgrep, sier han.

Omtrent halvparten har brukt nødprevensjon flere ganger. Forskeren ønsker ikke å moralisere over det.

– Du har havnet i en situasjon som du ikke ønsker å være i og så må du finne en løsning på den. Men det er klart at det er bedre å beskytte seg mot et uønsket svangerskap på andre måter enn å bruke nødprevensjon, for den beskytter ikke mot kjønnssykdommer.

– Nødprevensjon er et viktig supplement til annen prevensjon, sier Steinar Madsen i Legemiddelverket.

Høyere utdanning øker sannsynligheten

Kvinner med høyere utdanning har størst sannsynlighet for å ha tatt angrepillen en eller annen gang i løpet av livet.

– Det er litt pussig, synes jeg. Vi vet ikke hvorfor, sier Terning Hansen.

Han lurer på om disse kvinnene har mer kunnskap om nødprevensjonen.

Det er litt flere med høyere utdanning i undersøkelsen enn blant de som ikke svarte og deltakerne er litt eldre, så forskerne kan ikke si helt sikkert at de representerer norske kvinner generelt. Sju av ti hadde utdanning ut over videregående skole.

Men deltakerne er valgt ut tilfeldig og det var mange som svarte på spørreundersøkelsen. Det gjør forskerne tryggere på at den kan gi et bilde av befolkningen for rundt et tiår siden.

Anbefales ikke som vanlig prevensjon

Angrepillen gir ikke mer bivirkninger enn annen hormonell prevensjon, heller ikke om du tar den mange ganger.

– Men vi anbefaler ikke at nødprevensjon brukes i stedet for annen prevensjon, sier Steinar Madsen i Legemiddelverket.

Den beskytter ikke mot seksuelt overførbare sykdommer. Heller ikke helt mot å bli gravid, selv om den beskytter godt hvis du tar den raskt etter samleie.

P-piller, p-plaster og p-ring er heller ikke det sikreste, fordi mange bruker dem feil særlig blant de yngste, ifølge en amerikansk studie fra 2012.

Helsemyndighetene anbefaler derfor langtidsvirkende prevensjon til unge kvinner.

Referanse:

Guleria mfl: Emergency contraceptive pill use among women in Denmark, Norway and Sweden: Population-based survey. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, 5. mai 2020. Doi: 10.1111/aogs.13849.

Powered by Labrador CMS