Rundt 85 prosent av de norske kvinnene i studien sa de hadde brukt prevensjon som hormonprevensjon eller kondom da de hadde samleie første gang. Det er et høyt tall sammenlignet med tidligere studier, ifølge professor som har forsket på prevensjonsbruk. Litt over 4,4 prosent av damene oppga å ha brukt angrepille etter den seksuelle debuten. (Foto: Shutterstock / NTB scanpix)

Så mange norske kvinner bruker prevensjon når de har sex første gang

Danskene bruker oftest beskyttelse når de debuterer seksuelt, ifølge nordisk spørreundersøkelse. Men studien har begrensninger, innvender professor i samfunnsmedisin.

Det er selvsagt et delt ansvar å bruke prevensjon. Likevel har forskerne bak en ny studie bare spurt damer om de brukte prevensjon da de debuterte seksuelt.

Et tilfeldig utvalg av kvinner fra 18 til 26 år fra Norge, Sverige og Danmark har svart på forskernes spørsmål.

Totalt sett, blant de rundt 12 000 kvinnene, var det flest blant de danske damene som hadde brukt prevensjon.

Norge og Sverige lå et stykke under, med våre blågule naboer på bunnen av statistikken.

– Denne studien viser en høyere prevensjonsbruk ved seksuell debut enn hva tidligere studier har vist, sier Finn Egil Skjeldestad, professor i samfunnsmedisin ved UiT – Norges arktiske universitet.

Figuren under viser hvor stor andel av damene i prosent som ikke brukte prevensjon da de hadde samleie for første gang.

 

 

Ung = sjeldnere prevensjon

Om kvinnene hadde brukt prevensjon da de hadde sex første gang eller ikke, hang tydelig sammen hvor unge de var da de debuterte.

Hadde kvinnene hatt sitt første samleie da de var 14 år eller yngre, brukte de sjeldnere prevensjon enn hvis de var eldre.

Hvis aldersforskjellen mellom henne og den første sexpartneren var stor, eller at han var 20 år eller eldre, var det mer sannsynlig at de ikke brukte prevensjon ved seksuell debut.

De som allerede hadde begynt å røyke før den seksuelle debuten, hadde lavere sannsynlighet for å bruke prevensjon.

– Bruk av røyk og alkohol i ung alder er ofte et uttrykk for mer risikopreget atferd. Det går igjen i mange studier, sier Skjeldestad.

Kvinnene ble også spurt om de hadde brukt nødprevensjon, bedre kjent som angrepille, etter det første samleiet.

De som hadde begynt å drikke alkohol før de hadde sex første gang, så ut til å oftere ha brukt angrepille etterpå, ifølge studien som er publisert i tidsskriftet Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica.

Angrepille

Det var de danske kvinnene som oppga å ha benyttet seg minst av nødprevensjon første gang de hadde hatt samleie.

Men forskjellene mellom de skandinaviske landene var ikke stor her. Mellom 2 og 4,5 prosent av kvinnene sa at det hadde brukt angrepille.

– Funnene viser oss at få benyttet seg av angrepillen ved samleiedebut, da de i hovedsak brukte annen prevensjon, sier Skjeldestad.

Samtidig er han overrasket over at ikke flere har oppgitt at de brukte angrepillen etter det første samleiet.

Spurte ikke gutta

Skjeldestad mener det er en svakhet at kvinnene ble intervjuet opptil flere år etter at de kan ha hatt den seksuelle debuten sin. De eldste kvinnene var 26 år da de var med i studien.

– Da seksuell debut-alder er rundt 17 år, kan noen ha vanskelig for å huske hva de brukte av prevensjon ved første samleie. 

Skjeldestad har tidligere vært med på å gjøre en studie av hva slags prevensjon nordiske kvinner bruker.

Resultatene tydet på at danskene brukte mest hormonprevensjon i Norden, men at det blant unge jenter ikke var så store forskjeller mellom dem og norske kvinner.

Skjeldestad mener at den nye studien ville ha blitt mye mer spennende hvis også menn var spurt. Samtidig ville det ha blitt vanskeligere for forskerne å tolke de samlede dataene de hadde fått inn.

– Med menn i studien ville forskerne ha fått en del metodiske utfordringer da disse mennene ville ha debutert med andre kvinner enn de som er med i denne studien.

Referanse: 

S. K. Kjær mfl: Contraceptive non-use and emergency contraceptive use at first sexual intercourse among nearly 12 000 Scandinavian women. AOGS, 11. februar 2017. Sammendrag.

Powered by Labrador CMS