I områder med mye litium i drikkevannet, var det færre selvmord. Bildet viser Lithia Springs i USA, som er kjent for høye litiumnivåer.

Færre selvmord med litium i drikkevannet

Naturlig forekomst av litium i drikkevannet kan se ut til å forebygge selvmord, ifølge en studie fra syv land. - Interessant å se nærmere på, sier Folkehelseinstituttet.

Geografiske områder med relativt høye nivåer av grunnstoffet litium i drikkevannet, hadde færre selvmord. Det viser en ny metastudie der forskerne samlet inn data fra flere land.

Det kan tyde på at litium i drikkevann kan beskytte mot psykiske lidelser, mener forskerne bak studien.

Funnet stemmer overens med tidligere kliniske studier, som har vist at litium fører til færre selvmord og selvmordsforsøk blant personer med store følelsesmessige svingninger.

Studien ble nylig publisert i British Journal of Psychiatry.

Fem land i Europa var med

Forskerne gikk gjennom tidligere studier som har sammenlignet nivået av litium i drikkevannsprøver og selvmordsrater i syv land.

Studiene var utført i Storbritannia, Litauen, Italia, Hellas, Østerrike, USA og Japan. De omfattet til sammen 1286 kommuner, byer eller fylker i disse landene.

Forskerne tok inn 15 studier av litium i vann i samlestudien.

- Lovende

- Det er lovende at mye spor av litium i drikkevann kan ha den effekten at det motvirker selvmord og potensielt kan bedre innbyggernes psykiske helse, sier professor Anjum Memon ved Brighton and Sussex Medical School (BSMS), i en pressemelding.

Han ledet samlestudien, som ble gjort sammen med forskere fra Institute of Psychiatry, Psychology & Neuroscience ved King`s College London.

Litium brukes som medisin

Grunnstoffet litium brukes i medisiner mot psykiske lidelser.

Det skal stabilisere humørsvingninger og forebygge selvmord hos personer med bipolar sykdom.

Litium kan gjøre pasientene mindre impulsive og aggressive, og brukes også i behandling av schizofreni. Effekten er godt dokumentert, men midlet kan gi alvorlige bivirkninger og påvirke effekten av andre legemidler.

Litium kan også gi forgiftning ved vanlige, lave doser.

Folkehelseinstituttet: - Interessant å se på

Litium-innholdet i vann blir ikke målt på en jevnlig basis i Norge. Det får forskning.no opplyst hos Folkehelseinstituttet (FHI), som sammen med Mattilsynet har ansvaret for å følge opp kvaliteten på drikkevannet.

- Denne studien høres interessant ut å se nærmere på, både metoden og hvilke nivåer de har funnet, sier seniorrådgiver Marianne Steinberg i avdeling for smitte fra mat, vann og dyr hos FHI, til forskning.no.

- Denne studien er interessant å se nærmere på, sier seniorrådgiver Marianne Steinberg ved FHI.

Hun kjenner ikke til studier i Norge som har målt litium i drikkevann og sett på mulige helseeffekter.

- Litium er ikke en parameter som inngår i drikkevannsforskriften, sier Steinberg.

Naturlig forekomst

Noe litium forekommer naturlig i så å si alle former for bergarter. Regn og vind kan skylle stoffet ut i grunnvann og overflatevann. Dermed kan litium også komme ut i offentlige drikkevannskilder.

Litium finnes også i varierende mengder i noen grønnsaker, korn og urter.

Grunnstoffets helsebringende effekter har vært kjent i flere århundrer. Lithia Springs i Georgia, USA var en hellig kilde blant amerikanske innfødte, med naturlig litium-beriket vann.

Kilden har i det siste fått fornyet interesse.

Lavere nivåer, lengre påvirkning

Nivåene av litium som finnes i drikkevann er mye lavere enn anbefalte doser når det blir gitt som medisin.

- Likevel vil de som bor i området få en betydelig lenger eksponering for stoffet, som potensielt kan starte helt fra unnfangelsen, sier professor Allan Young ved King`s College London, i pressemeldingen.

Professor Anjum Memon ser ikke bort fra at litium på sikt kan brukes forebyggende i visse områder.

Vil forske på tilsetning i vannet

- Neste skritt kan bli å forske på tilsetning av litium i drikkevannskilder og deretter teste i utvalgte befolkningsområder, sier Memon.

Han mener dette særlig kan være aktuelt å prøve i områder med høy forekomst av psykiske sykdommer, selvmord, vold, kriminalitet og rusmisbruk.

Slike studier kan kanskje støtte hypotesen om at litium kan bli brukt på samfunnsnivå for å redusere eller bekjempe risikoen for slike forhold, mener Memon.

Lite litium i Norge

Det har vært gjort noen nasjonale, geologiske studier der forskerne har målt litium, som et av flere stoffer.

Blant annet gjorde Norges geologiske undersøkelse en kjemisk analyse av 476 brønner i fast fjell i 1999. Litium inngikk i analysen. Også NTNU har gjort tilsvarende analyser, opplyser Marianne Steinberg i FHI.

Hun kan på stående fot ikke svare på om det er store geografiske forskjeller i litium-mengden i drikkevannet i Norge.

- Men generelt er litium et metall det finnes lite av i Norge, sier hun.

I Norge er det funnet forekomster av litium i Tørdal i Telemark og sør for Glomfjord i Helgeland, sier forsker Håvard Gautneb i NGU til Teknisk Ukeblad (TU).

Litium som brukes i industrien utvinnes primært fra sjøer i høyfjellet Sør-Amerika og i gruver i Australia, ifølge TU.

Referanse:

A. Memon mf: Association between naturally occurring lithium in drinking water and suicide rates: systematic review and meta-analysis of ecological studies. Sammendrag. British Journal of Psychiatry. 27. juli 2020.

Powered by Labrador CMS