Høye radonverdier i Bergen

Det er kartlagt høy radioaktivitet i granittene innenfor tett befolkede områder sørvest for Bergen sentrum. Helsevernetaten i kommunen ber alle huseiere om å måle radonkonsentrasjonen i boligene sine.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Sammen med Statoil har Norges geologiske undersøkelse (NGU) gjennomført ulike geofysiske målinger i Bergensregionen.

- Våre undersøkelser viser høye radioaktive verdier, spesielt i Kråkenes og Fyllingsdalen, forteller forsker Christophe Pascal ved Norges geologiske undersøkelse (NGU).

Han har i høst gjort en rekke punktmålinger på bakken fra Mongstad nord for Bergen, gjennom Fyllingsdalen og vestover mot Sotra.

URAN: Her er kartet over punktmålingene. De viser store variasjoner i naturlig urankonsentrasjon i berggrunnen fra meget lav til svært høy. Illustrasjon: Christophe Pascal/NGU

Naturlig radioaktivitet

- Vi har målt den naturlige radioaktiviteten fra berggrunnen. Bergarten som ligger i området vi har kartlagt, er den såkalte Løvstakken-granitten. Her har vi blant annet målt uran. Uran danner radongass og flere steder var urankonsentrasjonen høy, forteller Pascal.

Statens strålevern har nylig skjerpet sine anbefalinger for tiltak i radonutsatte boliger. Tidligere het det at tiltak måtte settes i verk dersom verdiene oversteg 200 bequerell per kubikkmeter (Bq/m3).

Nå bør tiltakene igangsettes allerede når verdiene overstiger 100 Bq/m3.

GRANITT: Her er kart over den såkalte Løvstakken-granitten, som inneholder til dels høye konsentrasjoiner av naturlig radioaktivitet. Illustrasjon: Ole Lutro/NGU (Referanse til originalkartet: Fossen, H. & Ragnhildstveit, J. 2008: Berggrunnskart BERGEN 1115 I, M 1:50.000. Norges geologiske undersøkelse)

Som på Østlandet

I Bergen er radonnivået blitt målt flere steder også tidligere. Derfor har avdelingsleder Sonja Skotheim ved Helsevernetaten allerede oppfordret huseierne til å måle radonkonsentrasjonen i sin bolig og iverksette nødvendige tiltak.

Lagleder og geofysiker Odleiv Olesen ved NGU opplyser at målingene viser at den naturlige radioaktiviteten i Løvstakken-granitten i Bergen er like høy som i Iddefjord- og Drammensgranitten på Østlandet.

Geologi og varme

Det kan være store variasjoner i radonkonsentrasjon innenfor ett og samme boligområde.

Statens strålevern gir på sine nettsider opplysninger om hvilke tiltak som må iverksettes dersom radonverdiene er for høye.

Bakgrunnen for undersøkelsene i Bergen er et felles prosjekt mellom NGU og Statoil om å kartlegge geotermisk energi ulike steder i Norge.

Powered by Labrador CMS