En tur opp til Prekestolen kan gi glede både før og etter opplevelsen tar sted. (Foto: Colourbox)

Opplevelser gir mest glede

Vi får større glede av bruke penger på opplevelser enn på materielle goder, selv før vi bruker pengene.  

Hva ville du likt best? En helgetur til Amsterdam eller et nytt par utsøkte skinnsko?

Å finne ut av hva man skal bruke pengene på er kanskje et luksusproblem, men er man først ute etter følelsen av lykke, bør man kanskje investere i ferieturen fremfor skinnskoene.

Vi gleder oss

Det kommer fram i en ny studie fra Cornell University. I følge Thomas Gilovich og kollegene hans, føler vi glede både før og etter vi investerer i en opplevelse.

- Forskningen er viktig for forbrukere som prøver å finne balansen mellom å prioritere materielle goder og opplevelser for å maksimere velhetsfølelsen, sier Gilovich i en pressemelding.  

Gilovich har tidligere vist at vi føler mer tilfredshet etter å ha brukt penger på opplevelser, men i den nye studien, viser han nå at vi også føler den samme tilfredsheten før vi kjøper opplevelsen.

Forsøkspersonene i studien som ble bedt om å tenke på en kommende opplevelse, viste mer glede enn de som tenkte på et kommende varekjøp.

Bedre kø-kultur

Faktisk så gleder vi oss så mye, at vi ikke bryr oss om vi må stå i kø for å vente på å skaffe oss inngang til denne opplevelsen. I en analyse fra ulike avis-artikler, så forskerne at de som ventet i kø for en opplevelse, var i bedre humør enn de som skulle kjøpe en håndfast gjenstand.

- Man hører om tilfeller der folk gjør opprør, knuser vinduer, bruker pepperspray, og generelt oppfører seg dårlig mot hverandre når de må vente på noe, sier med-forfatter Amit Kumar i pressemeldingen.

- Våre funn viser at denne typen oppførsel er mer sannsynlig når folk må vente på å skaffe seg en gjenstand enn når de skal vente på billetter til en konsert, fortsetter han.

Trenger ikke koste penger

I studien spekulerer forfatterne rundt hvorfor vi kjenner en større glede før vi skal ta del i en opplevelse. Én årsak kan være at man tenker rundt opplevelser som mer meningsfylte, at de skaper kontakt med andre og gir en generell gledesfølelse.

Forskerne er likevel tydelige på at denne forskningen også viser at gratis opplevelser, som å besøke parken eller gå langs en tursti, kan gi større lykke.

Derfor oppfordrer de til en økt innsats for å utvide gratis tilbud som alle kan nyte godt av.

Referanse:

Kumar, A. Killingsworth, M, Gilovich, T: Waiting for Merlot: Anicipatory Consumption of experiental and material purchases. Pyschological Science (2014)

Powered by Labrador CMS