Denne artikkelen er produsert og finansiert av Norsk institutt for naturforskning - les mer.

Not i sjøen
Fisk i overvåkingsnota ved Agdenes.

Kan syk oppdrettslaks være en trussel for villaksen i Trøndelag?

Forskere frykter smitte fra syk oppdrettslaks på rømmen kan ramme den allerede truede villaksen, som nå skal opp i elvene for å gyte.

I disse dager er villaksen på vei inn fra havet for å gyte. Nå frykter mange at rømt oppdrettslaks vil slå følge inn i Trondheimsfjorden og opp i elvene. I starten av mai rømte nemlig 8.000 slakteklar oppdrettslaks fra et anlegg i Hitra kommune ved utløpet til Trondheimsfjorden. 

– Denne rømningen er et omvendt kinderegg, sier forsker Tor Næsje i Norsk Institutt for naturforskning (NINA) og presiserer: 

– Ikke bare skjedde rømningen på det mest uheldige tidspunktet på året. Laksen var i tillegg slakteklar. Det vil si at en vesentlig andel i verste fall kan gyte med villaksen. Fisken som rømte hadde også flere sykdommer. De kan spres til villaksbestandene.

Alvorlig smittsom nyresykdom

En av disse sykdommene er bakteriell nyresyke (BKD). Det er en alvorlig smittsom og meldepliktig sykdom. Den kan ha store konsekvenser for helse og velferd hos både vill og oppdrettet laksefisk. 

Sykdommen spres fra hunnfisk til rogna den legger og dermed også til avkommet. Men den kan også smitte fra fisk til fisk. 

Eksplosiv økning i antall oppdrettslaks

Forskere i NINA har overvåket lakseinnsiget til Trondheimsfjorden siden 2013. Overvåkingsnota på Agdenes har vært viktig både for å få en oversikt over antallet oppdrettslaks og for å fange rømt fisk. 

– Til nå er det fanget over 250 oppdrettslaks. De avlives og sendes til prøvetaking. Det er viktig å finne ut om all fisken stammer fra rømmingen på Reitholmen og hvor mange av fiskene som er smittet med den alvorlige sykdommen BKD, sier Næsje. 

Som figuren under viser, har antallet oppdrettslaks i nota eksplodert i år.

Figur
Antall rømt oppdrettslaks per år.

Resultatene fra sykdomsundersøkelsene av oppdrettsfisken hos Veterinærinstituttet vil være klar i løpet av kort tid. 

– For villfiskens skyld får vi håpe at kun noen få av den rømte fisken var smittet av BKD, sier Næsje.

Fisk i bøtter og trillebår
Oppdrettslaks registreres og sendes til prøvetaking.

Lakseinnsig til Trondheimsfjorden 2024 

Powered by Labrador CMS