Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfond har samlet erfaringer fra ulike metoder for lakselusbehandling uten medisiner.  (Illustrasjonsfoto: Colourbox)
Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfond har samlet erfaringer fra ulike metoder for lakselusbehandling uten medisiner. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

På vei mot lakselus-behandling uten medisiner

Arbeidet mot medikamentfri lusebehandling er omfattende og skjer på mange arenaer.

Det er en serie med metoder som anvendes i behandlingen og omfattende og forskjellige erfaringer. Helt avgjørende er det at erfaringer og vurderinger av metoder samles og gjøres tilgjengelig for så mange aktører som mulig.

Derfor initierte Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) et prosjekt for å utarbeide en oversikt over dagens beste praksis for de mest benyttede metodene.

Nofima har hatt prosjektansvar i samarbeid med Veterinærinstituttet, og nå foreligger resultatet, en sammenstilling av beste praksis. Både forskere, leverandører og brukere av metodene er kilder til erfaringer og vurderinger.

- Vurderingen som foreligger nå, må sees på som et skritt på veien og ikke noen endelig fasit, men det er et verdifullt og nyttig skritt for aktørene i næringen, fastslår Kjell Maroni, fagsjef i FHF.

Powered by Labrador CMS