I alt 54 millioner laks døde i norske oppdrettsmerder i fjor.
I alt 54 millioner laks døde i norske oppdrettsmerder i fjor.

Norsk fiskeoppdrett har «betydelige utfordringer», ifølge ny rapport

I fjor døde 54 millioner laks i oppdrettsanlegg i havet.

Hovedårsaken til at 15,5 prosent av all oppdrettslaks døde er for dårlig helse og velferd i norsk oppdrett, konstaterer Veterinærinstituttet i sin nye rapport om næringen.

Antallet døde laks i 2021 er enda høyere enn i rekordåret 2019. Det året fikk en algekatastrofe i Nordland og Troms alene skylda for åtte millioner døde laks.

–Vi velger ved denne rapportfremleggelsen å si fra tydeligere enn før om at det ikke står bra til for den norske oppdrettslaksen.

Det sier administrerende direktør Torill Moseng ved Veterinærinstituttet i en pressemelding. Hun mener at oppdrettsbransjens fokus på vekst nå går på helse løs for laksen.

– Det er vår plikt å si fra om dette, og det er vårt faglige råd til myndighetene at det innføres klarere krav til helse og velferd i reguleringen av næringen, fortsetter lederen for den offentlige etaten som er satt til å føre tilsyn med fiskeoppdretterne.

Flere årsaker

Veterinærinstituttet peker i Fiskehelserapporten 2021 på flere årsaker til den høye dødeligheten i merdene.

En årsak er den ofte hardhendte framferden mot laksen under behandlingen mot lakselus. Denne behandlingen kan stresse laksen til døde. En svekket fisk kan også bli lettere mottakelig for sykdommer.

Edgar Brun har ansvar for fiskehelse og fiskevelferd i Veterinærinstituttet. Han peker på at det gjøres en stor innsats i næringen både mot lakselus og til dels også andre sykdommer.

– Likevel blir ikke den overordnede situasjonen bedre.

– Det tyder på at det må tas andre og mer strukturelle grep, sier han i presemeldingen.

De siste årene har avlusing med varmtvann blitt den mest brukte metoden i oppdrettsnæringen. Men forsøk utført av Veterinærinstituttet og Havforskningsinstituttet viste at laksen fikk en tydelig smerterespons og endret atferd totalt da den ble overført til kar med vanntemperaturer på 28-38°C. Vann vi mennesker opplever som lunkent, kan av laksen bli opplevd som brennende hett, mener forskerne.
De siste årene har avlusing med varmtvann blitt den mest brukte metoden i oppdrettsnæringen. Men forsøk utført av Veterinærinstituttet og Havforskningsinstituttet viste at laksen fikk en tydelig smerterespons og endret atferd totalt da den ble overført til kar med vanntemperaturer på 28-38°C. Vann vi mennesker opplever som lunkent, kan av laksen bli opplevd som brennende hett, mener forskerne.

Stor forskjell mellom landsdeler

Veterinærinstituttet trekker i sin årlige rapport om oppdrettslaksens helse også fram forskjellen i dødelighet langs ulike deler av norskekysten.

På Vestlandet var dødeligheten i fjor rundt 20 prosent.

I produksjonsområdene fra Nordmøre og videre nordover var dødeligheten til sammen på under 14 prosent.

Utenfor det nordlige Trøndelag, Sør-Troms og Øst-Finnmark var dødeligheten ned mot 10 prosent. Det samme var den utenfor Sør-Norge.

ILA, CMS og PD

Vi må helt tilbake til ILA-epidemien i 1989-1992 for å finne et høyere antall tilfeller av sykdommen ILA hos laksen enn det var i fjor. Dette bekymrer Veterinærinstituttet.

Sykdommen hjertesprekk (CMS) ble også påvist i mange anlegg i fjor.

Fjorårets lyspunkt var en klar nedgang i antallet tilfeller av Pankreassykdom (PD) sammenlignet med året før.

Hvor mange millioner rensefisk som dør i norske oppdrettsanlegg hvert år vet vi ikke. Her en rognkjeks.
Hvor mange millioner rensefisk som dør i norske oppdrettsanlegg hvert år vet vi ikke. Her en rognkjeks.

Millioner av rensefisk dør

Når Veterinærinstituttet spør ansatte ved oppdrettsanleggene hva de mener at fører til redusert velferd for fisk i oppdrettsanleggene, var det i fjor nok en gang flest som pekte på skader i forbindelse med det som kalles medikamentfri avlusing.

Dette handler ikke minst om håndteringen av flere millioner rensefisk som hjelper til med avlusing av laksen.

Villfanget og oppdrettet rensefisk som blir brukt i kampen mot lakselus, kan være rognkjeks eller ulike arter av leppefisk som bergnebb, grønngylt og berggylt.

Forbruket av antibiotika i norsk fiskeoppdrett er fortsatt svært lavt, ifølg rapporten.

Kilder og referanse:

Pressemelding fra Veterinærinstituttet, 8. mars 2021.

Artikkel hos Veterinærinstituttet: «Smertefullt med avlusing i varmt vann«, mars 2019.

Veterinærinstituttet: «Fiskehelserapporten 2021»

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS