Radon er et radioaktivt grunnstoff. Det kan danne en usynlig gass som settes i sammenheng med lungekreft. Men er radon også årsak til hudkreft? (Bilde: Francesco Scatena/Shutterstock/NTB Sscanpix)

Radon kan øke risikoen for dødelig hudkreft

Sveitsiske forskere mener det ikke lenger bør være tvil om at radon også øker risikoen for dødelig hudkreft. I Norge er det anslått at radon fra før er medvirkende årsak til 300 lungekreft-dødsfall hvert år. 

Norge og Sveits er blant landene i verden med aller flest tilfeller av hudkreft per innbygger.

Forskerne i Sveits har undersøkt 1900 hudkreft-dødsfall (malignt melanom) i landet over en periode på åtte år.

De sammenstilte dødsfallene med hvor folk bodde, hva slags hus de bodde i og radonnivået i det aktuelle området.

Farligst for unge personer

– Studien vår viser at når radon brytes ned, så er det farlig både for lungevevet og for huden. Dette siste er knapt blitt forsket på tidligere, sier Martin Rööslo, professor i miljøepidemiologi ved det sveitsiske helseinstituttet TPH i en pressemelding.

For en person på 30 år øker den relative risikoen for hudkreft med rundt 50 prosent for hver 100 Bq/m3 (becquerel per kvadratmeter) økning i radon i boligen, fant de sveitsiske forskerne.

For en person på 60 år er risikoøkningen betydelig lavere, bare 16 prosent.

– Desto yngre en person er, desto mer øker risikoen for hudkreft fra radon, forklarer Rööslo.

Undersøkte alle sveitsere

Studien av sammenhengen mellom radon og hudkreft er basert på tall for hele befolkningen i Sveits. Det er en langtidsstudie som har med effekten av radon på samtlige boliger i landet.

Fordi det i Sveits – akkurat som i Norge – er store variasjoner i radonnivået på ulike steder, har det vært mulig for forskerne å si noe nokså sikkert om hvordan mengden radon påvirker risikoen for dødelig hudkreft.

– Vurderer studien

Den nye kunnskapen fra de sveitsiske forskerne står i motsetning til hva som i dag opplyses på nettsidene til Statens strålevern. Der står det at stråling fra radon ikke trenger gjennom hudoverflaten og at faren for at radon skal føre til andre kreftformer enn lungekreft kan neglisjeres.

– Vi sitter nå og ser på denne nye sveitsiske studien, sier Ingvild Finne, seniorrådgiver i Statens strålevern.

– Vi er ennå ikke der at vi sikkert kan slå fast at det er en sammenheng mellom radon og hudkreft. For å kunne si noe mer sikkert, behøver vi flere studier. Men dette er helt klart noe vi følger med på, sier Finne.

Som legger til at Strålevernet nå vurderer å endre teksten på nettsiden sin.

Dette er radon

Radon er en gass som finnes naturlig i fjell under bakken og som siver opp til overflaten. Hvor mye radon det finnes varierer med geografi. Her på nettsidene til NGU finner du et kart som gjør det mulig å finne ut mer om radonfaren der du bor.

Men husk at mengen radon kan variere mye også innenfor et lite område.

Oslo sentrum er et av stedene i Norge som har svært høye nivåer (lilla farge) av radon. Se på radonkartet hos NGU om du vil finne radonnivået der du bor.

Dagens anbefaling i Norge er at radonnivået ikke bør overstige 100 Bq/m3 i et rom hvor folk oppholder seg mye. Klarer man ikke å få til det, bør radonnivået ikke overstige 200 Bq/m3 i oppholdsrom.

I dag er det nokså enkelt å måle radon. Det bør gjøres i vinterhalvåret og du kan gjøre det selv enten ved hjelp av en såkalt sporfilm eller ved å bruke en av de nye digitale radonmåleapparatene. Noen steder får du hjelp hos kommunen.

 

Referanser:

Danielle Vienneau m.fl: «Effects of Radon and UV Exposure on Skin Cancer Mortality in Switzerland», Environmental Health Perspective, juni 2017.  Sammendrag.

 

Les mer om radon på nettsidene til Kreftforeningen.

 

Powered by Labrador CMS