En av haiene fra forskningsprosjektet svømmer gjennom havet med en kombinert sensor og videoopptager. (Foto: Mark Royer/University of Hawaii)

Se verden fra et hai-perspektiv

Forskere har festet videokameraer på ville haier. Det har gitt svar på mange spørsmål.

Hva ser en tigerhai når den glir gjennom vannet? Og hvordan beveger haien seg når den er på jakt?

En forskergruppe har fått ny innsikt i ville haiers liv og atferd ved å spenne fast kameraer til de store rovdyrene.

Carl Meyer, fra det marinbiologiske instituttet ved University of Hawaii, mener de store fiskene har levert noen fantastiske opptak.

– Det er første gang vi ser verden gjennom haiers øyne, sier Meyer til det amerikanske nyhetsmagasinet Wired.

I denne videoen kan du se et utvalg av opptakene fra blant annet tigerhaier og gråhaier.

Ny teknologi følger haiene

Det er forskere fra blant annet University of Tokyo og University of Hawaii som står bak utviklingen av kameraene.

De kan også registrere informasjon om dyrenes bevegelse med hjelp av akselerometer og magnetometer – en teknologi som ifølge forskerne minner om de apparatene som registrerer flydata.

Forskerne mener at apparatet er så lite at det ikke forstyrrer haiene.

Slik blir haiene kameramenn

Når de ville haiene har blitt fanget, monterer forskerne kameraet på finnene. Deretter settes de ut i havet igjen.

Etter to uker blir instrumentet automatisk koblet av og stiger opp til overflaten, hvor forskerne kan hente det.

I en pressemelding fra University of Hawaii forteller Carl Meyer at prosjektet allerede har gitt ny kunnskap om havets beryktede rovfisk.

– Det har besvart spørsmål som har eksistert i lang tid, sier han.

Som eksempler nevner han bilder av forskjellige haiarter som svømmer sammen i stimer, interagerer med andre fisker og sirkler over havbunnen.

Opptakene avslørte også at dyrene beveget seg litt annerledes enn man har trodd: Haiene glir ikke bare gjennom vannet; de bruker også svømmetak i høyere grad enn antatt.

Hai angriper kamera

De fleste haiene har tatt oppgaven som kameramenn på strak arm, viser ett videoopptak en mindre fredelig reaksjon.

I en ny video, som er sendt av Discovery Channel, angriper en hvithai et undervannskamera med sitt kraftfulle gap.

Haien angriper antagelig kameraet fordi den tror at det er en sel eller et annet byttedyr, forteller en forsker til LiveScience

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Powered by Labrador CMS