Flekksteinbit er ikke så krevende som torsk og kveite, og blir raskt slaktemoden. Men forskerne jobber med å få til befruktning i fangenskap. (Foto: Svein-Arnt Eriksen / Nord universitet)

Steinbiten kan bli den nye oppdrettsfisken

Ved Mørkvedbukta forskningstasjon svømmer stamfisken til det som kan bli starten på et nytt oppdrettseventyr, nemlig flekksteinbit.

– Rogn er det som mangler for at vi skal få et kommersielt oppdrett av flekksteinbit i stor skala, sier professor Mette Sørensen ved Nord universitet.   

I sine naturlige omgivelser ordner naturen det slik at hannfisk og hunnfisk gyter samtidig. Det gjør at at sperm og egg blandes til riktig tidspunkt, og nye generasjoner steinbit vokser fram. Men i fangenskap er ikke synkroniseringen av kjønnsmodningen like god, forklarer Sørensen.

Derfor er det satt i gang forskning for å løse utfordringene med befruktningen. I ett av prosjektene er det laget en spermbank for hunnfiskene når de er klare til å slippe eggene.

– Aminor AS på Halsa i Nordland er foreløpig eneste produsent av flekksteinbit i Norge. Bedriften opplever stor interesse fra andre aktører som snuser på steinbit som oppdrettsart, sier Sørensen.

Ikke enkelt å flytte steinbit

Tidligere ble det drevet produksjon av steinbit på øya Tomma på Helgeland. Aminor har overtatt noe av steinbiten fra øya og har i tillegg kjøpt stamfisk av forskningsinstituttet Akvaplan Niva. Fisk fra begge stedene er nå ved Nord universitets forsøksstasjon i Mørkvedbukta.

– Det har ikke vært bare enkelt å flytte stamfisk fra andre steder og få dem til å trives i Bodø. I tillegg har det vært vanskelig å forstå signalene for når fisken er klar til å gyte, sier forsker Jose Beirao Dos Santos.

– Hos Aminor er de første fiskene slaktemodne til neste år. I første omgang er det for å teste kvaliteten, sier Dos Santos.

Postdoktor Jose Beirao Dos Santos vokter stamfisken i karene på Mørkvedbukta forskningstasjon. (Foto: Svein-Arnt Eriksen/ Nord universitet)

Flekksteinbit krever mindre

Professor Mette Sørensen sier flekksteinbit er en veldig spennende art for oppdrett, fordi den er mindre krevende enn for eksempel torsk og kveite. Fisken foretrekker kaldt vann, helst under elleve grader celsius. Den vokser relativt raskt og går fra å være yngel til slakteklar fisk på fire til fem kilo på bare tre år.

– Filetutbyttet er stort, hele 55 prosent, noe som regnes som høyt på en hvitfisk. En stor fordel er at larven er relativt stor ved klekking og yngelen kan startfôres direkte på fôr, sier Sørensen.

– Så langt har sykdom vært et lite problem, men det er stort behov for kunnskap om forebyggende fiskehelse, slik at vi unngår sykdommer, sier Sørensen. 

Forskere samles for steinbiten

Utenfor Norge er interessen for steinbit stor, ifølge Sørensen, og nylig ble det holdt en internasjonal workshop ved Nord universitet.

– Her deltok forskere fra Nord Universitet, Akvaplan-niva, Göteborgs universitet, Universitetet i Quebec og det marine havforskningsinstituttet på Island. På dagsordenen sto potensialet og utfordringene med oppdrett av flekksteinbit, sier Sørensen. 

Se hvordan forskere henter ut spermier fra fisken her:

Powered by Labrador CMS