Avl kan minske lakselusproblemer

Noen laks blir lettere infisert med lakselus enn andre. Dette kan utnyttes i avl. Næringa kan spare millionbeløp, og smittepresset av lakselus på vill laksefisk vil bli redusert. Det viser ny forskning fra Nofima.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

"Laks fra Trondheimsfjorden angrepet av lakselus.(Foto: Bengt Finstad)"

I den siste tiden har det vært oppslag i media om at lakselus nå er blitt resistent mot medisin mot lakselus.

Men ett grep som kan gjøres, er å avle frem oppdrettslaks som ikke blir infisert med lakselus like lett.

Motstandskraft

- Oppdrettsnæringa og myndighetene bør gå sammen i arbeidet med å avle fram en laks med større motstandskraft mot lakselus, sier seniorforsker Bjarne Gjerde i Nofima (tidligere Akvaforsk).

- Avl for resistens mot lakselus bør inkluderes som et supplerende tiltak i næringas og myndighetenes handlingsplan mot lus, på samme måte som det i dag er et påbud om avlusing straks et visst antall lus per fisk overskrides.

Infeksjon av vill laksefisk

Lakselus fra oppdrettslaks er en av truslene mot vill laksefisk, ved at villaksen blir infisert av lus som blir spredt med kyststrømmene.

- Ansvaret for å ta godt vare på vill laksefisk ,og risikoen for utvikling av resistens mot legemidler mot lakselus, gjør det viktig å øke oppdrettslaksens motstandskraft, sier Gjerde.

Målrettet avl for en oppdrettslaks, som i mindre grad enn i dag infiseres av lakselus, vil også redusere infeksjonspresset på vill laksefisk ved at det blir mindre lakselus langs kysten.

Økonomi

Dette kan gi en betydelig gevinst på to måter. Laksen vil trenge færre behandlinger mot lakselus, og infeksjonspresset på vill laksefisk blir mindre. Det første er av stor økonomisk verdi for oppdrettsnæringa, det siste av stor verdi for samfunnet.

- Men det er viktig å understreke at dette, som annet avlsarbeid, er et langsiktig tiltak, sier Gjerde.

- Den store gevinsten vil vi først høste om noen år. Men derfor er det også viktig å komme i gang med dette arbeidet så fort råd er.

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd og Salmo Breed AS. Fra et nytt prosjekt finansiert av FHF og Salmo Breed vil det foreligge nye resultater i løpet av sommeren.
 

Powered by Labrador CMS