Denne artikkelen er produsert og finansiert av Nord universitet - les mer.

En relativt beskjeden vektøkning har betydning for verdien på fisken når den skal selges.

Laks som trimmer vokser fortere

Oppdrettslaks som svømmer med økt vannhastighet, vokser raskere, ifølge ny forskning.

Forskere ved Nord universitet og Veterinærinstituttet har testet hvordan økt motstand i vannet påvirker veksten hos laks.

Forsker Marit Bjørnevik ved Nord universitetet forteller at det er første gang det er testet hvordan økt vannhastighet påvirker veksten hos stor laks, ved å følge utviklingen fra laksen var ett kilo og helt fram til den ble slaktet.

– Med stor laks mener vi laks som er fra ett til tre kilo. Denne fisken vokste over to hekto mer i løpet av forsøksperioden på fem måneder med økt vannhastighet. Forskjellen utgjør åtte prosent vektøkning. Også for mindre fisk mellom 300 og 500 gram viser vi at den vokser raskere når de møter økt motstand i vannet de svømmer i, sier Bjørnevik.

De nye forsøkene ble gjort i lukka merder. Dette er innhegninger i sjøen der fisken blir oppbevart og matet fram til den blir slaktet.

– Vannet ble pumpet opp fra 25 meters dyp, noe som også innebærer at det er fritt for lakselus, som ikke trives på så dypt vann, forteller Bjørnevik.

Både stor og små fisk ble utsatt for økt vannhastighet. Vannhastigheten ble styrt både av mengden vann som ble pumpet inn i merden og av en propell i hver merd.

I forsøket med små fisk ga det en forskjell på 50 gram i løpet av forsøksperioden, opplyser forskeren.

Forsker Marit Bjørnevik.

Vektøkning både ved lav og moderat vannmotstand

Forskningen er publisert i tidsskriftet Aquaculture og er gjort i tett samarbeid med AkvaFuture AS i Brønnøysund som har utviklet de lukkede merdene.

Den første merden ble satt i sjøen i 2012. I dag har AkvaFuture til sammen 30 lukkede merder, hver på et volum av 6000 kubikkmeter på tre ulike steder.

Bjørnevik beskriver forsøkene de har utført slik:

Små og stor fisk ble testet i lav og moderat vannhastighet i lukkede modellmerder på 40 kubikkmeter volum og så ble vekten målt ved slakting.

Lav vannhastighet tilsvarer sju centimeter motstand i vannet per sekund, mens moderat vannhastighet vil si 20 centimeter per sekund.

En annen måte å uttrykke vannhastigheten på er i form av fiskelengder. Det vil si at hastigheten måles i fiskens lengde i centimeter. Lav vannhastighet vil da tilsvare 0,1 til 0,2 fiskelengder per sekund, mens moderat hastighet betyr en halv fiskelengde per sekund.

– Poenget med dette er å utsette fisken for økt motstand i vannet den svømmer rundt i, noe som gir den økt mosjon. Det viser seg altså at det fører til raskere vekst for både liten og noe større fisk. Samtidig er fiskefileten uendret i sammensetning, konkluderer Bjørnevik.

Litt vekst kan ha stor økonomisk betydning

Bjørnevik gjør et grovt overslag på hvor mye en relativt beskjeden vektøkning har å si for verdien på fisken når den skal selges.

– Det er ikke uvanlig med 200 000 laks i en merd. For den største fisken vi testa vil vektøkninga kunne beløpet seg til om lag 1 til 2 millioner kroner i økt omsetning med et gjennomsnitt av lakseprisen. Det må beregnes noen økte kostnader til å pumpe vannet opp i merden, samt at det blir en kostnad med å tilsette oksygen i vannet. Men det er likevel stor merverdi å hente for oppdretteren, sier Bjørnevik.

Resultatene kan også kaste lys over problematikk som har med lakselus og rømming å gjøre, mener Bjørnevik.

– Ved å bruke et lukka system i sjøen der vannet ble pumpet opp fra 25 meters dyp, slipper en unna lakseluseproblemet. I tillegg er det oppfatningen vår at det blir mindre rømming i et lukka anlegg, sier Marit Bjørnevik.

Referanse:

Arve Nilsen mfl.: The importance of exercise: Increased water velocity improves growth of Atlantic salmon in closed cages. Aquaculture, 2019. Doi.org/10.1016/j.aquaculture.2018.09.057

Powered by Labrador CMS