En liten kysttorsk blir målt. Havforskningsinstituttet slår nå alarm om torsken langs Skagerrakkysten og i Oslofjorden.
En liten kysttorsk blir målt. Havforskningsinstituttet slår nå alarm om torsken langs Skagerrakkysten og i Oslofjorden.

Havforskningsinstituttet slår torskealarm

I et brev til Fiskeridepartementet slår Havforskningsinstituttet alarm om torskens situasjon langs Skagerrak-kysten og i Oslofjorden.

I brevet skriver Havforskningsinstituttet (HI) at de ikke ser tegn til at bestandssituasjonen for torsk er endret i indre Skagerrak og ytre- og indre Oslofjord siden det ble iverksatt nye tiltak i 2019.

– HI ser likevel ingen tegn til bedring. Fangstdata viser stabilt lave fangster av torsk, med nedgang i landingene i yrkesfisket siden 2006, og særlig etter 2016.

Krever hastetiltak

Instituttet mener det fortsatt er mulig å gjenopprette lokale bestander av torsk og andre bunnfiskarter, men det vil ta tid.

De anbefaler blant annet bedre overvåking og strengere regulering av fritidsfisket, som tar ut minst tre ganger så mye torsk som yrkesfisket.

De foreslår også at Fiskeridirektoratet setter ned en arbeidsgruppe som skal foreslå hastetiltak innen høsten 2023.

En del tiltak allerede

Fra 15. juni 2019 trådte det i kraft et forbud mot alt fiske i 15 definerte gytefelt for torsk mellom Lindesnes og svenskegrensa. Forbudet gjaldt fra 1. januar til og med 30. april. I tillegg kom det et helårlig forbud mot torskefiske fra fylkesgrensen Agder-Vestfold og Telemark til grensen mot Sverige.

Det er også forbudt å fiske med bunnsatte garn hele året innenfor grunnlinjen fra og med Vestfold og Telemark til grensa mot Sverige. Forbudet kommer i tillegg til tiltaket mot fritidsfiske med garn på grunnere vann enn 25 meter, som gjelder i hele Skagerrak i perioden fra 1. juni til 15. august.

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV

Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.

Powered by Labrador CMS