Baby shark svømmer ikke rundt med mummy shark eller grandpa shark.

Da forskerne merket babyhaiene oppdaget de en slags haibarnehage

Forskere har fulgt med på hvordan en gjeng hvithaier fra ett-års alderen bedriver dagene sine utenfor kysten i California.

Mammahaier passer ikke på babyene sine. Hvithaier på rundt 1,5 meter fødes og forventes så å klare seg selv.

I en ny amerikansk studie fant forskerne ut at babyhaier og haiunger i alderen 1-6 år hang sammen på grunt vann i en slags haibarnehage, uten voksne til stede. Studien er gjort rett ved Padaro Beach nære Santa Barbara i California.

22 unge hvithaier ble merket med sensorer slik at forskerne kunne følge med på bevegelsene deres.

De fant ut at de unge hvithaiene velger seg varmt vann, et sted mellom 16 og 22 grader, og at de samler seg på grunt vann, mindre enn 10 meter dypt, i et område som strakk seg en kilometer ut fra kysten.

Åtte av babyhaiene som svømte rundt i det samme området, nær land.
Da vannet var kaldere svømte hvithaibarna nærmere hverandre enn da det var varmt.

Slikket sol i vannoverflaten

Ifølge havforskerne bak studien er den en av de største og mest detaljerte av sitt slag.

– Du ser sjelden hvithaier samle seg på denne måten på andre steder, sier professor Christopher Lowe ved California State University, en av forskerne bak studien.

Sensordataene viste også at hvithaibarna dykket dypest rundt morgen og kveld, sannsynligvis på jakt etter mat. På ettermiddagen lå de gjerne helt oppi vannkanten i sola, kanskje for å øke kroppstemperaturen.

Når vannet var varmere spredte haiene seg ut mer og svømte dypere enn da vannet var kjøligere – da beveget de seg nærmere hverandre i overflaten.

Beskytte haiene

Forskerne vet ikke hvorfor hvithaiene har valgt seg ut akkurat dette området av Californiakysten eller hvorfor de samler seg i grupper i varmt og grunt vann.

En fordel kan være at det gir beskyttelse mot andre rovdyr. Det varme vannet og all tid tilbrakt i sola ved overflaten gir kanskje optimale vekstforhold, foreslår de.

Studien er viktig med tanke på beskyttelse av hvithaier, mener forskerne, særlig med tanke på at vannet i havet blir stadig varmere på grunn av klimaendringer. Den er også viktig med tanke på å unngå negative møter mellom haier og folk.

Haifinne i vannoverflaten.
Midt på dagen likte haiene å svømme nær overflaten, i varmen fra sola.
Et av haibarna fotografert med en ubemannet båt.

Et kjent mønster

At en art holder seg på grunnere og varmere vann nære kysten i en slags «fødestue», er ikke nytt, forteller Claudia Junge ved Havforskningsinstituttet.

Sitronhaier i Bahamas holder seg for eksempel ofte nære kysten i områder med mangrover.

– Dette er vanlig for flere arter fordi det gir beskyttelse fra andre rovdyr og fra voksne individer fra samme art som kan være truende, sier havforskeren til forskning.no.

Gravide hunner kommer inn i grunnere farvann og føder, så stikker de av mens ungene blir igjen i det litt mer beskyttede området.

Men dette er den første studien hun har sett som viser at også babyhvithaier gjør dette.

Babysitronhaiene i Bahamas beveger seg dessuten over flere små områder i et totalt sett større område enn babyhvithaiene.

– Det er interessant at babyhvithaiene er i et lite område, og at alle beveger seg der, sier Junge.

22 haier i alderen 1-6 år ble merket med sensorer. Data ble samlet inn fra mai-desember i 2020 og 2021. Under vintermånedene var barnehaiene et annet sted.

En god start

Junge forteller at andre typer merking, som satellittmerker, kunne gitt enda mer detaljert data om babyhaienes oppførsel.

I egne studier på haifisken pigghå merket Junge og kollegaer 19 fisk med satellittmerker og nærmere hundre fisk med akustiske merker – samme typen som haiforskerne fra California har brukt. Det måtte såpass til for å få gode data.

Den amerikanske studien med sine 22 hvithaier er en fin studie, særlig siden den dekker et ganske lite område, mener Junge. Hun er også imponert over hvor mye data forskerne har klart å samle. Likevel trengs det mer for å skjønne hvor unge hvithaier generelt liker å oppholde seg.

Det varierer også hvor mange merker man trenger for å finne ut av ting.

I forskningsprosjektet Sharks on the Move har Junge og kollegaer hittil merket over 30 fisker fra tre haiarter som finnes i norske farvann, brugde, håbrann og pigghå. Det er stor variasjon mellom artene, pigghåene gjør sånn omtrent de samme tingene, mens brugdene oppfører seg på helt forskjellige måter.

Ikke bygg en vindpark her

Junge er helt enig i at studien er viktig for beskyttelsen av hvithaier.

– Hvis dette er et viktig område for hvithaier, så vil du kanskje ikke bygge for eksempel et hotellanlegg eller en vindpark der, sier hun.

– Det er viktig å kjenne til disse plassene, særlig der fisk oppholder seg i en tidlig livsfase der de er mest sårbare med tanke på å overleve. Det er viktig å beskytte disse områdene.

Det gjelder ikke bare nyfødte haier, men også de gravide hunnene som kommer inn for å føde, påpeker Junge.

– Du vil ikke ha bifangst av en gravid hunnfisk som akkurat er i ferd med å føde neste generasjon. Det er kjempeviktig å identifisere disse habitatene, for alle arter.

Når det gjelder folk som vil ut og svømme langs kysten er Junge mindre bekymret.

– Det er jo greit å vite om bevegelsesmønstre og habitatpreferanser for haier, men vi står ikke på deres meny.

LES OGSÅ

Få med deg ny forskning

Powered by Labrador CMS