Forsøk på småfisk av arten lake, viser at fisk blir mer risikovillige under påvirkning av et legemiddel mot angst og søvnløshet. (Illustrasjonsfoto av lake: Jörgen Wiklund)
Forsøk på småfisk av arten lake, viser at fisk blir mer risikovillige under påvirkning av et legemiddel mot angst og søvnløshet. (Illustrasjonsfoto av lake: Jörgen Wiklund)

Fisk blir påvirket av lykkepille-utslipp

Men en studie på ferskvannsfisken lake viser at effekten forsvinner dersom fisken får svømme i rent vann.

Utviklingen av nye legemidler er et gode både for mennesker og dyr. Men dessverre kan medisinene vi tar, få uante konsekvenser.

Utslipp av legemidler fra legemiddelindustrien, og vår egen bruk av dem, fører til at det over hele verden er spor av legemidler i jord, overflatevann og grunnvann.

Dette avfallet påvirker dyrelivet. Flere studier har vist at fisk kan endre både oppførsel og fysiologi ved å bli utsatt for slikt avfall.

Lykkepiller påvirker fisk

Et av de mest vanlige legemidlene som oppdages i naturen, er angstdempende medisin, eller såkalte lykkepiller. Oxazepam (Sobril) er et type legemiddel som brukes til behandling av angst og søvnløshet.

– Fisken brukte mindre krefter på å gjemme seg, sier Josefin Sundin. Hun er en av forskerne som undersøke adferden til fisk som ble utsatt for legemiddelet oxazepam. (Foto: NTNU)
– Fisken brukte mindre krefter på å gjemme seg, sier Josefin Sundin. Hun er en av forskerne som undersøke adferden til fisk som ble utsatt for legemiddelet oxazepam. (Foto: NTNU)

Tidligere studier har vist at oxazepam kan påvirke fisk slik at de tar flere og unødvendige risikoer, og endrer svømmeatferden, som kan gjøre dem til et lettere bytte.

Men ingen har tidligere forsket på om effekten av legemidler forsvinner, om fisken kommer i vann som ikke er forurenset.

Josefin Sundin og Fredrik Jutfelt ved Institutt for biologi ved NTNU gjennomførte en studie våren 2015. Resultatet nylig ble publisert. De har undersøkt hvordan ulike nivåer av oxazepam påvirket ferskvannsfisken lake.

Forsøk på lake

Lake tilhører torskefamilien, og er en fisk som er lite benyttet i slike studier tidligere. Fisken er aktiv om natten, og trives best på bunnen der den ligger og gjemmer seg.

Lake finnes fra Østfold til Finnmark, med unntak av Nordland, og brukes som matfisk.

Eksperimentet ble gjennomført på Ar forskningsstasjon på den svenske øya Gotland i Østersjøen. 200 yngler av lake ble henta fra et vann i Kräklingbo på øya.

Ynglene ble plassert i 48 ulike tanker. Der ble de eksponert for to ulike nivåer av oxazepam, mens en gruppe forble ueksponert og brukt som kontrollgruppe.

Ble dristigere

Fiskene ble eksponert for oxazepam i seks dager, som er den tiden det tar før legemiddelet blir tatt opp i kroppen. Deretter gjennomførte forskerne atferdstester, før fiskene ble plassert i tanker med rent vann.

Forsker Fredrik Jutfelt deltok i forsøkene som viste at fisken oppførte seg som normalt etter at den kom tilbake til rent vann. (Foto: NTNU)
Forsker Fredrik Jutfelt deltok i forsøkene som viste at fisken oppførte seg som normalt etter at den kom tilbake til rent vann. (Foto: NTNU)

Forskerne har sett på sammenhengen mellom bruken av legemiddelet og svømmeaktivitet, og atferd knyttet til dristighet.

– Fiskene var mer aktive når de hadde blitt utsatt for legemiddelet. De brukte mindre krefter på å gjemme seg, og tok større risikoer, forklarer Josefin Sundin.

Etter noen dager i rent vann, var effekten ikke lenger merkbar.

– Etter at vi hadde hatt dem i rent vann, var det ingen effekt lenger. Da opptrådte de som kontrollgruppen, forklarer Sundin.

– Det viser seg at med denne fisken og dette legemiddelet er oppførselen tilbake til det normale, etter at fisken har kommet i rent vann, utdyper hun.

Mulig å rense vekk

Sundin synes det er håpefullt at effekten av legemiddel kan reverseres, slik studien viser.

– Hvis man får bukt med problemet, og utslippet minsker, har fisken en mulighet til å komme seg igjen.

Utslipp av legemiddel i naturen, er i dag et stort, globalt problem.

– En del kan skrive seg fra fabrikker som lager legemiddel, men det meste kommer fra vårt forbruk. Ikke alt tas opp i kroppen når vi spiser tablettene, og havner således i toalettet. Medisiner blir også bli spylt direkte ned i do. Så havner det i renseverket og spres utover. De metodene som renser vann for partikler og annet, fjerner per i dag ikke legemidler. Det finnes metoder, men enn så lenge er det for dyrt, forklarer Sundin.

Etter noen dager i rent vann oppførte fisken seg igjen som normalt. (Illustrasjonsfoto av lake: Jörgen Wiklund)
Etter noen dager i rent vann oppførte fisken seg igjen som normalt. (Illustrasjonsfoto av lake: Jörgen Wiklund)

Havet neste

Foreløpig er det gjort flest undersøkelser av legemiddelutslipp i ferskvann, men Sundin mener det bare er et tidsspørsmål før forskere begynner å studere tilstanden i havet.

– I Østersjøen har man funnet legemidler, forteller hun.

– Og vet du hva man har funnet i drikkevann og til og med grunnvann? Koffein. Det er i så små mengder at vi ikke blir påvirka, men dyrelivet kan jo bli det.

Referanse:

Josefin Sundin, Fredrik Jutfelt m.fl: Behavioural alterations induced by the anxiolytic pollutant oxazepam are reversible after depuration in a freshwater fish Science of The Total Environment 2019 (sammendrag) https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.02.049

Powered by Labrador CMS