Kulturens fargerike opphav

Farger kan ha blitt brukt i symbolske uttrykk allerede for 200 000 år siden. Dette skyver i så fall datoen for den symbolske tenknings opprinnelse 100 000 år tilbake i tid.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

"Noen har skrapet ut farge fra denne okerbiten"

Lawrence Barham fra Liverpool University har studert verktøy og andre gjenstander som ble brukt av mennesker ved Twin Rivers i Zambia for så mye som 200 000 år siden. Han mener variasjonen av mineralpigmenter - oker, som altså kan ha vært brukt til å lage farge/maling - er så stor at den tyder på at menneskene på denne tiden bevisst dekorerte seg selv eller sine gjenstander.

Han har funnet spor etter pigmenter av rød, gul, lilla, svart og fiolett oker.

Dette kan være et indisium på at menneskene på denne tiden kunne tenke abstrakt, at de kunne tenke seg at en gjenstar symboliserer noe annet enn gjenstanden i seg selv. Malte dekorasjoner, pynt, sees som et tegn på slik symbolsk tenkning.

Pynt eller redskap?

Hvis en gjenstand derimot males for eksempel sort for ikke å sees i mørket, eller hvis fargepigmentene ble brukt for eksempel som lim eller til å preparere skinn, anses dette som bruk av farge som redskap - noe som ikke nødvendigvis innebærer abstrakt tenking.

- Hvis du vil argumentere for at fargene bare er blitt brukt til funksjonelle formål, må du forklare vekk den store variasjonen av pigmenter, sier Barham til BBC.

Mineralene ble plukket forskjellige steder i landskapet rundt funnstedet, noen nær, andre langt borte. Hvis våre forfedre plukket fargene, for eksempel for å preparere stoffer, ville en hvilken som helst farge vært like god som en annen.

- Så hvorfor bruke tid og energi på å lete opp så mange farger?, spør han.

Hvis Barham har rett i sin antagelse, skyver dette opprinnelsen av symbolsk tenkning 100 000 år tilbake i tid, melder BBC.

Evnen til å tenke abstrakt var et stort gjennombrudd i menneskets historie. Det ga oss en mental kapasitet som hittil var ukjent, en mental kapasitet som med tiden førte til språk, sosiale bånd, tenkning, matematikk, vitenskap, religion osv.

Annen art enn oss

De menneskene som, hvis Barham har rett, oppfant den symbolske tenkning, var av arten Homo heidelbergensis, som for pluss minus en million år siden utviklet seg fra Homo ergaster. Homo heidelbergensis ga senere opphav til både neandertalerne, Homo neandertalensis, og oss, Homo sapiens.

Barham beveger seg her, ikke overraskende, i opprørt farvann. Det er ingen mangel på forslag til kandidater for tidlig kunst. De 250 000 år gamle Berekhat Ram-figurene fra Israel er en av dem. Følger du lenken, vil du også kunne se bilder av de mellom 300 000 og 500 000 år gamle Tan Tan-figurene fra Marokko.

Kunst eller tilfeldighet?

Problemet med disse, og med flere andre, er at forskerne er sterkt uenige om dette virkelig er menneskeskapte figurer, eller bare steiner som tilfeldigvis likner på noe mennesker kan ha formet.

"75 000 år gammelt smykke fra Sør-Afrika"

I andre tilfelle diskuterer man hvor gamle gjenstandene og/eller symbolene egentlig er.

De eldste eksemplene på bruk av pynt og symboler som forskere flest kan være enige om, har fram til nå vært 90 000 til 100 000 år gamle smykker fra Skhul-hulen i Israel (antagelig laget av tidlige Homo sapiens) og Oued Djebbana i Algeri.

Forskning.no meldte i april 2004 om Chris Hensilwood, som er tilknyttet Universitetet i Bergen, og hans funn av et 75 000 år gammelt smykke i Blomboshulen i Sør-Afrika.

Powered by Labrador CMS