Bør truete arter få nye hjem?

Klimaendringene gjør at mange arter har begynt å bevege på seg. Nå mener en gruppe forskere at vi bør hjelpe arter som er truet av klimaendringene med å flytte til andre steder.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

"Snøleoparden er en av de mange artene som sliter fordi klimaet endrer seg. Vil de vakre kattedyrene få det bedre andre steder?"

Det radikale forslaget kommer fra en gruppe forskere som arbeider med økologi, biodiversitet og evolusjon, og ble publisert i Science den 18. juli. Flere av forskerne er også medlemmer av rådgivende organer innenfor arts- og miljøbevaring.

Gruppen mener at arter som er truet på grunn av klimaendringene og har problemer med å finne nye bosteder, enten på grunn av naturlige eller menneskeskapte hindringer, bør hjelpes til områder hvor de kan overleve.

Myndigheter og forvaltningsorganer bør vurdere risikoen som klimaendringene representerer for individuelle arter og undersøke muligheten disse har for å kunne komme seg til områder med mer passende klima.

Har artene problemer med å gjøre dette selv, mener forskergruppen at man bør undersøke om det er mulig å flytte arten. Artene skal likevel ikke transplanteres over svært store geofysiske barrierer som for eksempel hav.

Redde så mange som mulig

- Målet vårt er å redde så mange fungerende arter som mulig, hvor ‘fungerende’ betyr rimelige populasjonsstørrelser og potensiale for fremtidig evolusjon i naturlige omgivelser.

Det sier økolog Hugh Possingham ved University of Queensland i Australia til nettstedet New Scientist. Han er en av forfatterne bak forslaget.

Forskerne foreslår å flytte hele arter, til og med hele økologiske samfunn, til nye steder.

"Isbjørnen har det også vanskelig for tiden. Bør isbjørnene flyttes til Antarktis?"

Et eksempel er å transportere både fisker og virvelløse dyr til kunstige korallrev. Et annet eksempel er å hjelpe sjeldne sommerfugler til å emigrere forbi store byer.

Forskerne håper at de nyinnflyttete artene vil leve godt i et naturlig miljø og utføre sine vanlige økologiske funksjoner, som for eksempel være vertsdyr for parasitter, interagere med andre arter og utvikle seg over tid.

Unaturlig?

- Om en slik flytting av arter vil være naturlig eller ikke, er ikke det store spørsmålet, sier økolog Chris Thomas ved University of York i Storbritannia til New Scientist. Han er en av forskerne bak forslaget.

 - Ved å endre atmosfæren og klimaet har vi allerede forstyrret hvert eneste økosystem på jorda, mener Thomas.

Hvor raskt kan flytting skje?

- Strenge retningslinjer for hvordan slike forflytninger skal gjøres, må utarbeides av det internasjonale samfunnet, sier Jean-Christophe Vié, leder for artsoverlevelsesgruppen i organisasjonen International Union for the Conservation of Nature (IUCN).

Vié, som ikke er en av forskerne bak det nye forslaget, mener det kan ta mellom fem og ti år før slike regler står ferdige. Han er enig i at det trengs en bredere debatt om flytting av truete arter, men synes at det nåværende forslaget er for enkelt.

Historien viser at naturen trenger hjelp og at menneskene har klart å gjøre nettopp det, sier Vié.

- Men det er en hel mengde problemer forbundet med flytting av arter som forfatterne av forslaget ikke tar opp.

For eksempel er det allerede arter i områdene som de truete artene skal flyttes til. - Hva vil skje med de artene, spør Vié.

- Det er jo ikke ubegrenset mengde plass på disse stedene.

I tillegg kommer spørsmålet om hvilken effekt de flyttete artene vil ha på sine nye økosystemer.

Lenke:

New Scientist: Threatened species ‘need help’ finding cooler homes

Referanse:

Hoegh-Guldberg et al., Assisted Colonization and Rapid Climate Change, Science, 18. juli 2008, s. 345-346, DOI: 10.1126/science.1157897.
 

Powered by Labrador CMS