Fiskerinytt

Fiskenes «missing link» er på plass. 450 millioner år gamle sørafrikanske fiskefossiler legger flere brikker i puslespillet om fiskenes utvikling, og dermed også vår egen.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Fossilene er så gamle at dyrene ikke engang hadde skjelett eller tenner. Men de stammer like fullt utvilsomt fra fisk: Man kan tydelig se både dyrenes øyne, lever og skjell.

De levde i en tid da Afrika med jevne mellomrom var dekket av en is, slik vi har hatt det på den nordlige halvkule de siste millioner årene.

Kan de kalles fisk?

Ettersom de ikke hadde tenner, var de antagelig ikke rovdyr, men heller åtseletere. Forskerne er i alle fall temmelig sikre på at de kunne svømme.

Men kan man likevel kalle dem fisk, når de ikke har bein og tenner?

Det kan man. De aller eldste fiskene, de såkalte ostracodermene, er mye eldre (530 millioner år gamle) og er blant annet funnet i Kina. Om de sørafrikanske funnene ikke er verdens eldste, er de viktige av andre grunner. Blant annet på grunn av spørsmålet over.

Godt bevart

Fossilene er usedvanlig godt bevarte, og bekrefter noe man har visst, nemlig at fiskenes utvikling foregikk skrittvis. Det var ikke slik at alle karakterer man i dag ser på som typiske og grunnleggende for vertebrater, ryggradsdyr, falt på plass med en gang. De kom på plass én og én opp gjennom tiden.

Videre er det oppsiktsvekkende at så primitive og gamle fossiler er funnet i Afrika. Hittil har man ment at fiskene utviklet seg på den nordlige halvkule, og først senere spredte seg sydover. Disse nye funnene gjør denne teorien gammeldags.

Ingressbildet: Professor Richard Aldridge, Department of Geology, University of Leicester. Copyright: University of Leicester

Powered by Labrador CMS