Kinesisk kjeve utfordrer teorier

Kan moderne mennesker ha levd i Øst-Asia allerede for hundre tusen år siden? En kjeve og to jeksler funnet i en hule i Kina er beviset, hevder forskere.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Underkjeve og to jeksler funnet i Zhirendong i Sør-Kina, datert til å være minst 100 000 år gamle, reiser nye spørsmål om når og hvordan moderne mennesker forlot Afrika og spredde seg i Eurasia. A, B og C er samme underkjeve sett fra ulike vinkler. D og E er to ulike jeksler fra ulike vinkler. Hvit stripe indikerer 5 cm. (Foto: Institute of Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology (IVPP), Chinese Academy of Sciences)

Har de rett må mye av dagens teorier om hvordan mennesket spredde seg ut over kloden forkastes.

Konklusjonene fra et team av forskere fra Kina og USA er imidlertid kontroversielle.

Funnet av deler av en menneskelig underkjeve og to jeksler ble gjort i 2007 i Zhirendong (Zhiren-hulen) i Mulanshan i regionen Guangxi Zhuang. Regionen ligger lengst sør i Kina, nær grensa til Vietnam.

Analysene av funnet er først nå ferdige. Arbeidet med studien var ledet av Wu Liu ved Chinese Academy of Sciences.

Kombinasjon

Forskerne skriver i en artikkel i tidsskriftet Proceedings of the National Academy of Sciences denne uke at kjeven og tennene viser en kombinasjon av trekk både fra moderne mennesker og tidligere menneskeformer.

Menneskene som disse levningene stammer fra kan dermed være en mellomform mellom vår art Homo sapiens og en eldre art, hevdes det.

Hvilken art av menneskeslekten det kan ha vært, identifiseres ikke. Det kan ha vært neandertalere eller en av deres slektninger. Det er ikke gjort funn av neandertalere i det østlige Asia.

Gap

Man vet ganske lite om hvordan moderne mennesker spredde seg i Øst-Asia og om de blandet seg med eller fortrengte andre menneskearter som allerede bodde der da de kom dit.

For 40 000 år siden hadde moderne mennesker etablert seg ved Stillehavet, noe funn fra en hule nær Beijing og funn i Sarawak på Borneo viser.

I Øst-Asia er det funnet få fossiler av moderne mennesker, og det er kunnskapsgap bakover i tid til Peking-mannen og andre urformer.

100 000 år

Hulen der det nye funnet ble gjort ligger i en fjelleside. Slik terrenget ser ut i dag ligger hulen et stykke opp i fjellsida, 34 meter over en elv.

Kjeven og tennene er datert til å være minst 100 000 år gamle. Dateringen er gjort ved hjelp av geologien i hulen og funn av dyreknokler samme sted.

På denne tida hadde mennesker som så ut som oss etter de fleste forskeres oppfatning ennå ikke forlatt Afrika, og i Europa rådde neandertalerne grunnen.

Funnet utfordrer dermed rådende teorier om når vår utvandring fra Afrika skjedde. Det kan også gi støtet til ny debatt om hvordan det moderne mennesket utviklet seg i ulike regioner av verden, og om forskjellene har dype historiske røtter eller ikke.

- Blandet seg

Forskerne bak studien mener at alderen på og oppbyggingen av kjeven og de to tennene fra Zhiren-hulen kan støtte ulike scenarier for menneskenes oppkomst i Øst-Asia, inkludert et som omfatter miksing av innvandrende nykommere fra Afrika og allerede etablerte, eldre menneskeformer.

En av forfatterne av den nye studien, professor Erik Trinkaus ved Washington University in St. Louis, USA, trekker vidtgående konklusjoner av kjeven og de to jekslene.

Han mener ifølge DiscoveryNews at disse beviser at anatomisk moderne mennesker fantes i det sørlige Asia allerede for 100 000 år siden, og der blandet seg med eldre menneskeformer.

Mange eksperter på menneskets evolusjon vil trekke konklusjonen i tvil. En så tidlig utvandring fra Afrika støttes ikke av andre funn som er gjort av Homo sapiens utenfor Afrika.

Funnene er gjort i en kalksteinshule i provinsen Guangxi Zhuang i Sør-Kina. Bildet viser formasjoner av kalksteinsfjell fra en annen del av samme provins. (Foto: iStockphoto)

Neandertalere

Trinkhaus kan imidlertid finne en viss støtte for teorien om blanding av ulike typer mennesker i at forskerne som har kartlagt neandertalernes arvestoff tidligere i år viste at Homo sapiens og neandertalere har fått avkom sammen og at europeere og asiater har med seg litt av neandertalernes arvestoff.

Det har vært antatt at denne blandingen skjedde i Midtøsten og langt seinere enn det som antydes i den nye studien.

Andre forskere kan gjøre en annen tolkning av kjeven og jekslene enn de kinesiske og amerikanske forskerne har gjort. Dersom de kommer til at likheten med moderne mennesker er svak, vil funnet ikke være i strid med en teori om utvandring fra Afrika en gang de siste 100 000 år.

Spennende debatt

Danske Peter K. A. Jensen har skrevet en prisbelønt populærvitenskapelig bok om menneskets utvikling. Han mener det er vanskelig å vurdere betydningen av det nye funnet.

Han viser til at hypotesen om tidlig utvandring fra Afrika til Asia ikke støttes av noen andre funn. På den annen side skjer det mye på feltet, og Jensen viser til funnet av en finger fra Sibir som viste seg å tilhøre en hittil ukjent art i menneskeslekten.

- Det blir interessant å følge debatten de nærmeste ukene, skriver han i en epost til forskning.no.

Referanse:

Wu Liu mfl: Human remains from Zhirendong, South China, and modern human emergence in East Asia, Proceedings of the National Academy of Sciences, publisert online 25. oktober 2010. Se sammendrag.

Powered by Labrador CMS