Sunt eller ikke?

Er det sunt å spise egg?

Egg splitter både folk og forskere. Nå har en forskergruppe i USA gjort en ny og annerledes studie. 

Egg inneholder kolesterol. Og kolesterol i kostholdet kan påvirke nivået av det dårlige LDL-kolesterolet i blodet, påpeker egg-motstandere.

Egg inneholder mye viktige næringsstoffer for kroppen, svarer egg-tilhengerne.

Studie på friske mennesker

Få ting er vanskeligere å forske på enn maten vi spiser og hvordan den virker på kroppen vår.

For én ting er hva den enkelte matvaren inneholder av vitaminer og andre næringsstoffer. Noe annet er hvordan disse næringsstoffene virker sammen. 

Og hvordan de tas opp i kroppen vår og påvirker den.

Tidligere studier på egg har gjerne sett på hvordan det å spise egg kan påvirke slikt som diabetes og hjerte-karsykdommer. Men deltagerne i disse studiene har som oftest hatt en sykdom eller vært disponert for å få en sykdom.

Catherine J. Andersen og kollegene hennes ved University of Connecticut i USA har nå i stedet gjort en studie der alle deltagerne var helt vanlige, friske mennesker.

Fant klar økning i kolinnivået

Studiedeltagerne ble delt i tre grupper.

En gruppe spiste ikke egg. En gruppe spiste tre eggehviter hver dag. Den siste gruppen spiste tre hele egg hver dag.

Eggene kunne de spise akkurat slik de ville – kokt, stekt eller på annen måte.

Hos gruppen som spiste tre hele egg hver dag, fant forskerne en klar økning av det essensielle næringsstoffet kolin. At et næringsstoff er essensielt, betyr at kroppen vår ikke lager dette selv.

Kolin er blitt knyttet til en økning av stoffet trimetylamin (TMAO) i kroppen. 

Dette er igjen blitt knyttet til en økning i faren for hjertesykdommer.

Men Andersen og kollegene fant ingen slik TMAO-økning blant deltagerne i sin studie – på tross av at deltagerne altså fikk en betydelig økning i kroppens nivå av kolin.

Kolin bygger cellemembraner

Kolin trenger vi for å bygge cellemembraner. Dette er hinnen rundt cellene i kroppen vår.

Stoffet er også nødvendig for å bringe energi ut i kroppen og for å holde orden på genene våre. Også nervesystemet vårt trenger kolin for å kunne styre både muskler og humør.

Kolin hjelper dessuten mekanismene som frakter fett bort fra leveren. Uten dette stoffet hoper fettet seg opp. Dermed kan mangel på kolin gi fettlever og alvorlige leverskader.

Flere studier har på toppen av dette koblet kolinmangel til hjertesykdom og Alzheimer.

– Det beste vi kunne håpe på

– Kolin er et viktig næringsstoff som vi gjerne vil ha høye nivåer av.

– Så dette var noe av det beste vi kunne håpe på, sier Catherine J. Andersen om eggspiserne i en pressemelding fra University of Connecticut.

Forskerne fant ingen ugunstige endringer i betennelsesnivå eller kolesterolnivåer da de tok blodprøver av studiedeltagerne som spiste ganske mye egg.

Totalt sett fikk studiedeltagerne som spiste tre hele egg hver dag, i seg mer vitaminer, mineraler og andre viktige næringsstoffer enn de øvrige deltagerne. De fikk også en høyere andel røde blodlegemer i blodet.

Helt greit med ett egg

Jacob Juel Christensen er forsker ved Institutt for medisinske basalfag på Universitetet i Oslo. Han har også vært norsk representant i komiteen som har utarbeidet råd om spising av egg i De nordiske ernæringsanbefalingene som kom i sommer.

– I de nye anbefalingene, så er vårt råd at et moderat inntak av egg gjerne kan være del av et kosthold som både er sunt og bærekraftig, sier han til forskning.no. 

Internasjonal forskning har nå brakt fram tilstrekkelig med data til å kunne slå fast at det å spise inntil ett egg om dagen, er helt greit.

– Det stemmer også at egg kan være en viktig kilde til mange essensielle næringsstoffer, fortsetter Christensen.

– Men det er ingenting i egg som du ikke finner i andre matvarer. Så du kan også helt fint droppe egg, legger han til.

Nordisk komite gir kolin en «svak anbefaling»

Når det gjelder kolin, så nøyer komiteen bak De nordiske ernæringsanbefalingene seg med å gi det som kalles en «svak anbefaling». 

 – Selv om kolin er et essensielt næringsstoff, så vet vi ikke helt sikkert hvor mye vi trenger, påpeker Jacob Juel Christensen. 

– Sammenlignet med andre næringsstoffer som for eksempel vitamin D og jern, så er usikkerheten i anbefalingen mye større for kolin. 

– Vi har ikke nok kunnskap til å si om befolkningen må få i seg mer kolin, enten fra egg, kjøtt, meieriprodukter eller fullkornsprodukter. 

På kolin trengs det mer forskning før forskerne kan si noe sikkert, mener den norske spesialisten.

Jacob Juel Christensen er ernæringsforsker og kjenner godt internasjonal forskning på egg.

Ett egg om dagen

Komiteen bak De nordiske ernæringsanbefalingene har pløyd seg gjennom veldig mye av det som finnes av internasjonal forskning på egg.

I Europa spiser folk flest et sted mellom null og ett egg om dagen, viser forskningen.

– Og det er altså helt greit, ifølge observasjonsstudiene som er gjort, sier Christensen. 

– Blant folk som spiser inntil ett egg om dagen, så finner vi for eksempel ingen tydelig sammenheng med utvikling av hjerte- og karsykdommer, diabetes eller kreft.

Kolesterolnivået

– Men om folk spiser tre eller fire egg hver dag i kortere og godt kontrollerte studier, så ser vi at det kan føre til en økning i kolesterolnivået i blodet. 

– Men her er det store forskjeller i resultater fra studie til studie og fra person til person. Noen reagerer kraftigere på høyt inntak av egg, andre gjør det ikke.

All forskning tatt i betraktning, så har Christensen og kollegene bak de nordiske ernæringsanbefalingene landet på at et moderat inntak av egg – for eksempel ett egg annenhver dag – gjerne kan være en del av et helsefremmende og bærekraftig kosthold.

– Eller sagt på en annen måte: Om folk spiser så mye egg som mange gjør i dag, så er det kjempefint.

Egg er næringsrikt

Da forskning.no for noen år siden snakket med professor Birger Svihus ved NMBU om egg, så fortalte han at egg er så næringsrikt at det omtrent er som å spise kjøtt og fisk samtidig.

– Ikke så rart, siden egget må inneholde alt som skal til for å lage en sprell levende kylling, fortsatte ernæringsprofessoren.

Egg er ikke bare den matvaren som er rikest på mineraler, vitaminer og andre viktige næringsstoffer. 

Egget er også en av de få gode kildene på land til D-vitamin og selen, fortalte Svihus. 

Og som om ikke det var nok, så har proteinet høy kvalitet, noe som betyr at det er meget effektivt for å bygge for eksempel muskler.

– I tillegg til at egget slår knockout på de fleste animalske produkter når det gjelder innhold av vitaminer og mineraler, så inneholder det bare ti prosent fett, noe som er mindre enn mange andre animalske matvarer.

– Så egget bidrar i liten grad til fedme, sa Svihus.

Kilde:

 Catherine J. Andersen m.fl: Consumption of Different Egg-Based Diets Alters Clinical Metabolic and Hematological Parameters in Young, Healthy Men and Women, Nutrients, august 2023

Powered by Labrador CMS