En arbeidstaker koster mer enn bare lønna.
En arbeidstaker koster mer enn bare lønna.

Nå koster ett års arbeid 855.000 kroner

En gjennomsnittlig norsk arbeidstaker koster arbeidsgiveren sin godt over 500 kroner i timen, når alle kostnader tas med.

Nye tall fra SSB viser oss den gjennomsnittlige prisen for å ha en person ansatt på fulltid i ett år – et «årsverk».

Gjennomsnittlig årslønn i Norge var i 2021 på 610.000 kroner før skatt.

Mange vil synes at dette beløpet virker høyt. Over 60 prosent av lønnstakerne i Norge tjener nemlig mindre enn dette. Men det er de få med høy lønn som drar opp gjennomsnittet.

Flere kan nok kjenne seg igjen i det som kalles medianlønn, fordi den ikke på samme måte påvirkes av dem med høyest lønninger.

Medianlønnen er lønnen til «den midterste» av alle lønnstakere.

Den var i 2021 på cirka 550.000 kroner før skatt, ifølge SSB.

Koster mer enn bare lønn

Hva et årsverk koster, er viktig for alle som skal ha folk ansatt.

Når SSB nå kan fortelle at et årsverk kostet i gjennomsnitt rundt 855.000 kroner i 2021, så inkluderer dette tallet flere utgifter enn bare lønn.

Det som kalles «direkte personalkostnader», var i 2021 i gjennomsnitt på 680.000 kroner. Dette omfatter i tillegg til vanlig lønn, også slikt som feriepenger og sykepenger.

Indirekte personalkostnader

«Indirekte personalkostnader» var i 2021 i gjennomsnitt på 175.000 kroner.

Dette er en samlebetegnelse for alle andre utgifter arbeidsgiver har på hver ansatt. Som innskudd i pensjonsordninger, arbeidsgiveravgift og utgifter til opplæring.

Her er gjennomsnittsbeløpene for indirekte personalkostnader knyttet til hvert årsverk i 2021:

  • Sosiale kostnader - 70.000 kroner. Dette er utgifter til slikt som pensjonsordninger på jobben og forsikringer for den ansatte.
  • Arbeidsgiveravgift - 92.000 kroner. Dette er en skatt som arbeidsgiver må betale. Den er vanligvis på 14,1 prosent av lønnen til den ansatte. Arbeidsgiveravgiften brukes av staten til å finansiere NAV-ytelser som offentlig pensjon, sykepenger fra det offentlige (fra 17. sykedag) og arbeidsledighetstrygd.
  • Opplæringskostnader – 11.000 kroner. Deltakelse på kurs og opplæring av nyansatte.
  • Naturalytelser – 18.000 kroner. Dette er goder arbeidstaker mottar som er annet enn lønn. Det kan være både julebord og subsidiert kantine. Noen kaller dette frynsegoder.

Over 500 kroner i timen

En gjennomsnittlig norsk arbeidstaker koster nå arbeidsgiveren sin godt over 500 kroner i timen, når alle kostnader tas med.

Er du arbeidsgiver og skal regne ut hva en ansatt totalt vil koste deg i ett år, er en tommelfingerregel at du tar brutto årslønn og legger til mellom 20 og 30 prosent.

Er du lønnsmottaker og lurer på hva som er den gjennomsnittlige månedslønnen i ditt yrke, så finner du tallene hos SSB her.

Husk at medianlønn kanskje er det mest riktige å sammenligne seg med. Ansiennitet kan også bety nokså mye for lønnen du får.

—————

Denne saken kan du også lese på engelsk på sciencenorway.no

Kilder:

SSB: «Arbeidskraftkostnader» 2. desember 2022

Altinn: «Hva koster en arbeidstaker», 10. oktober 2021

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS