Norge har 9 prosent forskjell i lønn mellom kvinner og menn, viser en ny studie.

Nå er det dokumentert. Kvinner tjener mindre enn menn i samme jobb

Norske kvinner tjener 9 prosent mindre enn menn, selv om de jobber på samme arbeidsplass, har samme yrke og samme jobb. Det viser en stor internasjonal studie der 15 land er undersøkt.

Hvorfor tjener kvinner mindre enn menn?

Dette spørsmålet har blitt heftig diskutert i mange år.

Nå viser det seg at det argumentet som vanligvis blir brukt, ikke er så gyldig lenger.

For ofte forklares lønnsforskjellene mellom kjønnene med at kvinner velger å jobbe i yrker som har lavere lønn.

En ny studie konkluderer med at dette ikke er hele forklaringen.

Bare halve forklaringen

– Dette er bare halve forklaringen. Den andre består av at kvinner får mindre betalt enn menn i samme jobb.

Dette sier Andrew Penner til nettstedet phys.org.

Han er professor i sosiologi ved University of California og førsteforfatter av studien som nylig er publisert i tidsskriftet Nature Human Behaviour.

Forskerne har undersøkt ulikhet i lønn mellom menn og kvinner i 15 land. De har benyttet seg av registerdata som knytter ansatte til arbeidsgiver.

Etter å ha kontrollert for forskjell i alder, utdanning og om personen jobber fulltid eller deltid, kommer de fram til en tydelig konklusjon.

Kvinner får ikke samme lønn som menn, selv om de har samme jobb.

De finner store forskjeller mellom landene.

Norge er ikke best i klassen

Forskere fra mange land har vært involvert i arbeidet. Også fra Norge.

Trond Petersen og Are Skeie Hermansen har deltatt. Førstnevnte er professor II ved OsloMet og jobber til daglig ved Universitetet i Berkeley i USA. Sistnevnte er førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo.

Forskerne finner at Norge, som ofte blir referert til som «likestillingslandet», faktisk ikke ligger så veldig godt an i forhold til andre.

Norge har 9 prosent forskjell i lønn mellom kvinner og menn, selv om de jobber på samme arbeidsplass, har samme yrke og gjør samme jobb.

Om forskerne ser på den generelle forskjellen mellom kvinner og menn på det norske arbeidsmarkedet, er lønnsforskjellen 21 prosent.

Dette viser en oversikt som Copenhagen Business School (CBS), en av deltakerne i studien, har laget.

Dårligere enn våre naboland

Norge ligger litt dårligere an enn våre naboland.

Danmark har en forskjell i lønn på 7 prosent og Sverige på 8 prosent.

Både Frankrike og Nederland ligger bedre an enn oss, med henholdsvis 7 og 8 prosent.

Spania har en forskjell på 12 prosent og Tyskland på 13 prosent.

Størst ulikhet finner forskerne i Japan, med 26 prosent. Dernest kommer Sør-Korea med 19 prosent.

Ikke i et eneste av de 15 landene finner forskerne at det er lik lønn for likt arbeid.

– Imponerende studie

Jon H. Fiva er imponert over den nye studien. Men har noen kristiske spørsmål.

Professor Jon H. Fiva ved institutt for samfunnsøkonomi på BI er imponert over studien.

Særlig med tanke på den store bredden i dataene, som er samlet inn fra 15 ulike land og over mange år.

Forskjellene de finner mellom menn og kvinner innad i samme jobb, er noe større i denne studien enn hva vi har trodd basert på tidligere forskning, sier han.

– Tidligere forskning har pekt på at hovedgrunnen til at kvinner og menn har tjent ulikt, er at de har sortert seg inn i ulike yrker. Der er inntektene forskjellige. Denne studien peker derimot på at en stor andel av variasjonen også skyldes forskjeller innad i samme yrke og på samme arbeidsplass.

Litt kritisk til konklusjonen

Fiva stiller likevel to spørsmål ved studien.

Det ene er at det er vanskelig å måle hva en jobb er.

– De antar at folk som har samme utdanning, samme yrke og samme arbeidsplass, har like arbeidsoppgaver. Jeg tenker at vi ikke kan ta det helt for gitt. Det kan være systematiske forskjeller på hva en mannlig og en kvinnelig finansanalytiker, for eksempel, gjør på jobben.

Det andre er at det kan være vanskelig å måle arbeidstid.

– Forskerne har kontrollert for heltid og deltid. Men vi vet at det kan være vanskelig å måle arbeidstid i moderne, fleksible jobber. Kan en grunn til at menn tjener mer enn kvinner, være at menn jobber mer overtid?

Bør inspirere til ny debatt

Den danske forskeren Lasse Folke Henriksen sier i pressemeldingen til CBS at denne studien bør inspirere til en ny dreining i den politiske debatten om likelønn.

– Nå er det dokumentert at forholdene ute på arbeidsplassene er en vesentlig motor for forskjell i lønninger. Derfor bør det politiske fokuset flyttes dit, sier forskeren.

Den danske forskeren har ikke noen forklaring på hvorfor det er slik at menn tjener mer enn kvinner, men til avisa Berlingske i Danmark kommer han med noen teorier.

Familieforhold betyr mye. Kvinner som får barn, legger mer tid i omsorgsarbeid i hjemmet, sier han.

Det kan også handle om forhold på arbeidsplassen, som lønnsforhandlinger og forfremmelser, tror forskeren.

Noe skjer når første barn kommer

Fiva ved BI forteller at forskningen på dette området tyder på at gapet i lønn mellom kvinner og menn oppstår særlig i de årene man blir foreldre for første gang.

Kvinner som har fått barn, faller 20 prosent i lønn, sammenliknet med menn som har fått barn. Dette er et større problem enn at kvinner og menn har ulik gjennomsnittslønn, mener han.

– Det ser nemlig ut til at kvinner aldri henter menn igjen etter at denne perioden er over.

—————

Denne saken kan du også lese på engelsk på sciencenorway.no

Referanse:

Andrew M. Penner m. fl: Within-job gender pay inequality in 15 countries, Nature Human Behaviour 24. november 2022

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS