Forskerne bak den nye studien kaller katter en invaderende art på globalt nivå.

Stor, global studie: Huskatter spiser alt fra insekter til ku 

Norske katter tar millioner av byttedyr hvert år. 

Katter jakter på over 2.000 forskjellige arter rundt i verden. I en ny studie, publisert i tidsskriftet Nature Communications, har forskere samlet kunnskap om hva katter spiser fra flere hundre studier fra mange land i verden. 

Og resultatet er en lang, lang liste over byttedyr. Rundt 17 prosent av artene er truet på et eller annet vis og står for eksempel på rødlista til IUCN (International Union for Conservation of Nature).

Fanger ikke bare skadedyr

Katten er et spesielt rovdyr. 

Det er et husdyr som har bodd og levd med mennesker i mer enn 9.000 år, samtidig som at det er rovdyr som har holdt på sine gamle jaktinstinkter, ifølge forskerne bak den nye studien. 

Den har også blitt med oss mennesker dit vi har flyttet rundt på jorden, men katten fanger ikke bare skadedyr som mus og rotter. 

En kattesarkofag fra antikkens Egypt. Katter hadde som kjent en helt spesiell plass i Egypternes verdensbilde, og det er funnet tusenvis av mumifiserte katter.

Forskerne bak den nye studien kaller katter en invaderende art på globalt nivå. Katter kan dermed være en trussel mot mange forskjellige arter på mange forskjellige steder i verden. 

Forskerne kaller katten et veldig allsidig rovdyr: En generalist. 

– Slik jeg ser det er det viktigste her å få dokumentert hvor mange ulike arter som tas av katten, sier Erlend Nilsen til forskning.no. 

– Det er veldig interessant å se hvor bred dietten faktisk er, sier han. 

Han er forsker ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) og professor ved Nord universitet. Han var med på å lage en omfattende rapport om hva slags risiko katter utgjør mot andre dyr i Norge. Denne rapporten fra Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) for ble lansert i november 2023. 

Det vanlige og det uvanlige 

I den internasjonale samlestudien over hva katter spiser verden over, dokumenterte forskerne at katter spiser 2.084 arter. De aller vanligste artene som katter har spist, er ikke overraskende lesning: Vanlig mus, svartrotte, brunrotte og gråspurv var blant de aller vanligste byttedyrene. 

Europeisk villkanin var også en vanlig art å finne i studiene.

Reptiler som gekkoer og andre små øgler er også en storfavoritt blant katter på globalt nivå. Insekter er også en betydelig del av kattens diett. 

For å finne ut av dette, har samlestudien tatt for seg studier av mageinnhold og analyser av avføring. Dermed gir dette et bilde på hva katten faktisk har spist. Dette kan både være dyr den har jaktet på eller at den har spist dyr som allerede er døde. 

Totalt var 981 av artene fugler. Fugler var altså den største gruppen byttedyr. Rundt syv prosent av disse artene var på ett eller annet vis truet – alt fra nær truet til at de var utryddet i naturen. Et eksempel på en utryddet art som var spist av katter, er hawaiikråka. 

Den levde naturlig nok på øyer i Hawaii-øygruppa, noe som er et annet funn i samlestudiene. 

I det hele tatt er det på øyer at det er flest truede arter. Det er her hvor katten kan true flest sårbare arter også, sammenlignet med fastlandet, ifølge forskerne. 

En hawaiikråke i det fri. Den er nå utryddet i villmarken, ifølge IUCN.

Enormt spenn - fra biller til ku(!)

Forskerne dokumenterer at katter spiser dyr innenfor et enormt spenn i størrelse. 

De spiser mye fra små insekter, ørsmå kolibrier som veier noen få gram, og opp til dyr som er langt større enn dem selv. Forskerne trekker fram blant annet grønn havskilpadde, hvor vanlig kroppsvekt er over 130 kilo. 

Men det finnes også tilfeller hvor katter har spist ku. Dette er sannsynligvis et eksempel på at katten har spist på en ku som allerede er død, eller at den på et vis har fått tak i et svært ungt individ. Det samme gjelder de andre store dyrene. 

Det finnes eksempler på at katter har spist store dyr i Norge også. I rapporten fra Vitenskapskomiteen for mat og miljø nevnes det at katter kan ha tatt rådyrkalver, men at katter ikke er en stor trussel for disse dyra uansett. 

Erlend Nilsen ved forskningsinstituttet NINA forteller at det er sannsynlig at rådyrkalven var svært syk og svak da den ble tatt av katt. 

Alt mulig rart

Akkurat hvorfor katten har et så bredt spenn i diett er uklart. 

– Som et husdyr har den en annen atferd enn ville predatorer, sier Erlend Nilsen. 

Han understreker at det er spekulasjoner, men et vilt dyr må kanskje spise det som er mest tilgjengelig for å overleve. En katt kan i større grad velge byttedyr. 

– Det ligger et jaktinstinkt der, og katten er et dyr som er villig til å finne mat selv. 

Et annet påfallende funn er at nye studier på kattens diett stadig dokumenterer nye arter som katter spiser. 

– Det er sannsynlig at det er enda flere arter som ikke er dokumentert enda, sier Nilsen til forskning.no. 

Forskerne er klare på at nye studier sannsynligvis vil fortsette å fylle opp listene med arter. Det er også en skjevhet i forskningsmaterialet, hvor en relativt stor andel av studiene kommer fra Australia. Nord-Amerika og Europa er også overrepresentert, sammenlignet med Asia, Afrika og Sør-Amerika. 

I Australia har det vært mye fokus på hva slags skade katten gjør på det lokale dyrelivet, siden katten er et fremmed dyr i australsk fauna. Australia har også svært mange retningslinjer, lover og regler for å ikke forstyrre dyre- og plantelivet for mye. 

På globalt nivå spiser katter mange typer små øgler.

Katter i Norge

Det er også dokumentert at katter tar et stort spenn av arter som finnes i Norge, forteller Erlend Nilsen. 

I risikovurderingen som katter utgjør for norsk natur, beregner forskerne at det er et sted mellom 690.000 og 870.000 tamkatter i Norge. De tar et sted mellom 21,3 og 68,9 millioner byttedyr hvert år. 

Her er det størst andel pattedyr, med fugler som god andreplass. 

Erlend Nilsen forteller at det er bevis for at katter har tatt flere rødlistede arter. Ifølge den norske rapporten er det snakk om flaggermus og forskjellige fuglearter, men de har ikke beregnet total andel av rødlistede arter som tas av katt i Norge. 

Rapporten konkluderer blant annet med at katter i Norge utgjør en størst risiko mot såkalt sårbare fugler i tettbygde strøk, eller der mange fugler samler seg. 

Du finner rapporten her. 

Referanse: 

Lepczyk mfl: A global synthesis and assessment of freeranging domestic cat diet. Nat com, 2023. DOI: 10.1038/s41467-023-42766-6. Sammendrag

LES OGSÅ:

Powered by Labrador CMS