Kjælekaniner har det ikke så bra som vi tror.

Ny kjæledyrstudie: Kaniner har det vondt

Vi behandler kaniner helt feil, og behandlingen er trolig ulovlig, konstaterer forsker etter ny studie. Løsningen er mer opplysning.

De er søte og enkle å håndtere.

Det er antagelig grunnen til at kaninen er det tredje mest populære kjæledyret etter hund og katt.

Men er vår kjærlighet gjengjeldt av kaninene? Neppe …

En ny studie avslører at mange kjælekaniner ikke har det bra.

– Mange av dem får ikke oppfylt behovene sine. De er alene, får ikke riktig fôr, og de kommer ikke til dyrlege. Studien viser at det er mye å ta tak i, sier Cecilie Ravn Skovlund.

Hun er postdoktor ved Center for Forskning i Familiedyrs Velfærd, Københavns Universitet, og førsteforfatter for studien som er offentliggjort i det vitenskapelige tidsskriftet Animal Welfare.

Kaninen er et «lavt rangert kjæledyr»

Cecilie Ravn Skovlund påpeker at kaniner blir oppfattet som et er kjæledyr til nybegynnere, særlig barn. Det har negative konsekvenser for dyrene.

Den nye studien er kjærkommen forskning, mener Inger Anneberg fra Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab ved Aarhus Universitet. Hun påpeker at det er altfor lite forskning på kaniner og lignende kjæledyr med lav status.

Kort om kjælekaniner

Kaniner er det tredje mest populære kjæledyret i Norge, etter hund og katt.

Den gjennomsnittlige levealderen for en kjælekanin er om lag 6 år, mens de ofte lever 14 år i naturen, ifølge den nye studien.

Nesten en tredjedel av kjælekaninene blir ikke sjekket daglig.

Omkring to tredjedeler av kaninene holdes alene (78 prosent), noe som langt er mer enn andre land som for eksempel Storbritannia (45 prosent).

Halvparten av danske kjælekaniner har ikke adgang til å være utenfor buret i de aktive timene rundt daggry og skumring, viser den nye danske studien.

 

Kilde: Studien Perceptions of the rabbit as a low investment «starter pet» lead to negative impacts on its welfare.

– Det er virkelig bra at det kommer fokus på dette. Det er veldig viktige funn, sier seniorrådgiver Inger Anneberg, som ikke har vært involvert i arbeidet, men forsker på dyrevelferd og relasjoner mellom husdyr og mennesker.

Kaniner er sosiale og trenger aktivitet

Den nye studien viser at de fleste kjælekaniner i Danmark bor alene, og mange sitter i bur som er mye mindre enn minimumskravene for forsøkskaniner.

Det går utover dyrene, for kaniner er sosiale, påpeker forskerne.

Studien viser også at mange kaniner får feil fôr og har begrensede muligheter for fysisk aktivitet.

I tillegg er kaniner byttedyr og skumringsdyr.

Det betyr at de er nervøse og ikke liker å bli tatt opp. De er dessuten mest aktive om morgenen og kvelden, da mange eiere stenger buret.

– Dette er ting mange eiere ikke vet, forteller Cecilie Ravn Skovlund.

Hun påpeker også at studien viser at kaninene ikke blir tatt med til dyrlege når de trenger det.

Dyrevelferdslov er ikke nok

Funnene i studien understreker at det er behov for bedre forhold for kjælekaniner.

I både Danmark og Norge finnes lovgivning på området.

– Studien viser at kjælekaniner blir latt totalt i stikken, forteller dyrevelferdsforsker Inger Anneberg.

Loven krever at når man kjøper et kjæledyr, skal man få informasjon om dyrehold. Det skjer nesten aldri, ifølge studien.

Cecilie Ravn Skovlund peker på land som England, som har offisielle veiledninger for kjælekaniner, og Sveits, der loven krever at kaniner har kontakt med artsfeller.

Hun er ikke tvil om hva som mangler i Danmark:

– Opplysning, opplysning, opplysning. Og offisielle anbefalinger og minimumskrav. Det vil være med på å beskytte kaninene, sier hun.

Vi tror kaniner er enkle dyr

Den nye studien bygger på en kombinasjon av to spørreskjemaundersøkelser.

Den ene er en studie av danskers forhold til familiedyr, basert svar fra 2.347 personer. 76 av disse hadde kaniner.

I tillegg har forskerne sendt spørsmål til 4.335 kanineiere.

Studien er den mest omfattende av sitt slag når det kommer til kjælekaniner, mener forskerne.

De mener kaninene lider under å bli betraktet som et passende begynnerkjæledyr til barn.

Mange voksne (44 prosent av de spurte) mener ifølge studien at kaniner er et godt begynnerkjæledyr for barn – det vil si at de er enkle og billige.

Studien viser at mange gir kaninene for lite plass, utilstrekkelige forhold og manglende tilsyn fra dyrlege.

Vi tror vi har en god relasjon

Forskerne skriver at hunder og katter blir brukt til mange flere formål – blant annet jakt.

De har en høyere status på den sosio-zoologiske skalaen, som forskere rangerer menneskers oppfatning av dyr på.

– Kaninen er lavt rangert, så mange mennesker føler ikke det samme moralske ansvaret for overfor dem, sier Cecilie Ravn Skovlund.

Vi misforstår kaninen

I tillegg er det mye misforståelser og uvitenhet om kaninens naturlige atferd og behov, forteller forskerne.

Ifølge studien blir mange kaniner holdt under utilstrekkelige forhold, og det gjør at folk tror kaniner er «kjedelige», forteller Skovlund.

Inger Anneberg er enig:

– Det er stor uvitenhet om hvordan vi bør omgås kjæledyrene, mener hun.

Og så er det også et annet problem når vi har med kjæledyr å gjøre. Et paradoks, ifølge Anneberg.

– Folk tror at fordi de er glade i dyret, har dyret det godt. Men det er ikke riktig. Det viser denne studien helt tydelig, understreker hun.

Forskernes gode råd: Slik passer du på kjælekaniner

Feilaktig fôr er en av de vanligste årsakene til at kaniner blir syke og lever kortere.

Du bør derfor sørge for at kaninen først og fremst lever av gress. Kaninpiller er bare et fôrtilskudd og må gis i små mengder. Kaninen trenger en håndfull bladgrønt og greiner hver dag.

Kaniner er sosiale dyr. Derfor har det en positiv effekt velferden når de holdes sammen med andre kaniner.

Kaninene trenger imidlertid nok plass for å kunne trekke seg tilbake etter behov. Bare kastrerte kaniner holdes sammen.

Ingen kanin kan nøye seg med et typisk kaninbur. Kaniner krever massevis av plass og aktivering for å kunne utvise sin komplekse, naturlige atferd.

Godt kaninhold bidrar også til en bedre opplevelse for eieren. Dessuten blir det enklere å oppdage plutselige endringer i atferden som oftest er det første tegnet på sykdom.

Du kan gjøre mye for å bedre kaninens velferd:

  • sørge for normal vekt
  • unngå å bære rundt på dem
  •  få dem kastrert og
  • sørge for å aktivere dem.

Kaniner med atferdsproblemer utviser en atferd som kanineieren ikke liker. Kastrering og aktivering kan redusere visse typer atferd slik som markering av territoriet med avføring og urin samt noen typer gnageatferd.

Sørg for å sikre hjemmet mot å bli ødelagt av kaninene, men også for å hindre at kaninene kommer til skade av for eksempel elektriske ledninger.

Finn flere råd her.


Kilde: dyreetik.ku.dk

Kaninen ender på internat

Det at kaninene blir misforstått av eierne, har betydelige konsekvenser, skriver forskerne.

Når kaniner holdes alene i bur, fører til det for eksempel til frykt og monoton atferd. Studien viser dessuten at kjælekaniner vanligvis har korte liv.

I tillegg kommer konsekvensene for relasjonen mellom kjælekaninen og eieren, vanligvis barn.

– Barn blir skuffet når de opplever at kaninen ikke vil at de skal holden den og ender med å bli aggressiv og bite. Derfor er det mange familiekaniner som ender på internat, bli satt ut eller avlivet, forteller Cecilie Ravn Skovlund.

Kan være endring å spore

Studien viser imidlertid at det kan være håp. Selv om de aller fleste kjælekaniner fortsatt holdes i bur, er det en endring å spore.

Dels er det en del voksne som holder kanin, dels blir det flere frikaniner.

– Det vitner om at kaninen kanskje får en litt høyere status, sier Skovlund.

Referanse:

Cecilie Ravn Skovlund mfl.: Perceptions of the rabbit as a low investment «starter pet» lead to negative impacts on its welfare: Results of two Danish surveys. Cambridge University Press, 2023. Doi.org/10.1017/awf.2023.41

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no. Les originalsaken på videnskab.dk her.

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV

Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.

Powered by Labrador CMS