– Katter forteller oss ting med ansiktet, og hvis du er dyktig, så kan du legge merke til det, sier en av forskerne bak en ny studie.
– Katter forteller oss ting med ansiktet, og hvis du er dyktig, så kan du legge merke til det, sier en av forskerne bak en ny studie.

Noen er ekstra gode på å forstå katter

Forskere har testet hvor flinke folk er til å tolke katters ansiktsutrykk.

Det er gjort en del forskning på menneskers evne til å forstå hunder. Men hvor gode er folk på å tolke ansiktsuttrykkene til katter?

Det ville forskere fra University of Guelph i Canada finne ut av.

Katter kan ikke smile eller rynke sammen øyenbrynene. Likevel har de forskjellige ansiktsuttrykk som mennesker kan forstå, viser en ny studie.

Men ikke alle er like flinke på å tolke dem.

Kattevideoer fra YouTube

Forskerne valgte ut 40 videosnutter av katter. De fleste var fra YouTube, resten var sendt inn fra veterinærer eller andre.

Halvparten av videoene viste katter i positive situasjoner, som for eksempel en katt som leker. Den andre halvparten viste kattens ansikt i negative situasjoner, som at den var redd fordi den var hos veterinæren.

Videosnuttene var redigert slik at man bare kan se ansiktet til katten, og ikke hva som skjer rundt.

Forskerne laget en test med videoene der folk skulle svare på om kattene viste positive eller negative følelser. De utelot å ta med videoer som er overtydelige, for eksempel der katten freser.

– Katter forteller oss ting med ansiktet, og hvis du er dyktig, så kan du legge merke til det, sier Georgia Mason til The Washington Post.

Hun er adferdsbiolog ved University of Guelph og en av forskerne bak studien.

– Noen mennesker kan se det - det betyr at det er noe der. Det betyr at katter er vanskelige å lese, men ikke uutgrunnelige.

Snøballeffekt

Forskerne delte testen på facebook og gjennom epost-lister. De oppfordret folk til å dele den videre. Det satte i gang en snøballeffekt og til sammen 6329 personer fra 85 land tok testen i løpet av ti dager.

– Vi fikk bekreftet at katter og internett er en kraftfull kombinasjon, skriver forskerne i studien.

Flest svar kom inn fra Canada, USA og Russland.

Deltakerne svarte også på spørsmål som handlet om deres bakgrunn og erfaring med katter. I tillegg svarte de på Lexington Attachment to Pets Scale som måler hvor knyttet man er til kjæledyret sitt.

Er det noen kattehviskere her?

Resultatene viser at folk var litt flinkere til å tolke katter enn om de bare hadde gjettet tilfeldig. Men mange hadde problemer med å lese uttrykkene riktig. Folk svarte i gjennomsnitt rett på 12 av 20 videoer.

Enkelte var langt bedre enn gjennomsnittet.

– 13 prosent av deltakere var fremragende. De scoret 15 poeng eller mer. Denne gruppen kalte vi uformelt «kattehviskere», skriver forskerne på prosjektets nettside.

For de som vil teste seg selv, video-testen tilgjengelig på nett i en forenklet versjon. Den første er litt lettere, den neste mer avansert. Svarene blir ikke samlet inn.

Er katten fornøyd eller misfornøyd? Riktig svar her er at den viser positive følelser, den har netopp hilst blidt på eieren og hoppet opp på fanget.
Er katten fornøyd eller misfornøyd? Riktig svar her er at den viser positive følelser, den har netopp hilst blidt på eieren og hoppet opp på fanget.

Kvinnelige veterinærer på topp

Kvinner var litt flinkere enn menn til å velge riktig svar. Folk i den yngste aldersgruppen (18 - 24 år) scoret bedre enn middelaldrende. Forskerne trekker frem at unge oftere ser på kattevideoer på nett, og at de derfor kan ha blitt bedre på å kjenne igjen katters uttrykk.

Noe som kan synes litt overraskende, var at det å ha katter i hus, ikke så ut til å bety så mye for hvor godt deltakerne gjorde det.

– Evnen til å lese katters ansikter ble ikke forbedret av å noen gang ha bodd med en katt, antallet år man har bodd med katt, eller nåværende antall katter hjemme, skriver forskerne i studien.

De som scoret høyt på tilknytning til kjæledyret sitt, var ofte flinke på å lese de positive ansiktsuttrykkene. Men katteelskerne svarte mer feil på videoer som viste negative følelser.

Derimot hadde det noe å si om man faktisk jobbet med dyr. De som gjorde det aller best var kvinnelige veterinærer.

– De kan være naturlig briljante, og derfor valgte de å bli veterinærer, sier Mason.

– Men de har også hatt mange muligheter og motivasjon for å lære. De må konstant vurdere: Er katten bedre? Må vi endre behandlingen? Kommer katten til å ta et jafs av halsen min nå?

Kan tolke subtile uttrykk

Kristyn R. Vitale forsker på katters adferd og var ikke involvert i studien. Hun sier til The Washington Post at bruken av YouTube-videoer sikrer at kattene oppfører seg på typiske måter, og at det gir konklusjonene en følelse av virkelighet.

– Dette er situasjoner og uttrykk som folk vanligvis møter sammen med katter, sier hun.

Forfatterne bak studien konkluderer med at man korrekt kan tolke katters følelser ut fra subtile ansiktsuttrykk.

– Men funnene viser også at de fleste synes det er vanskelig, i alle fall i våre korte videoklipp, skriver forskerne.

I virkeligheten er det ikke bare kattens ansikt som forteller hvordan de har det, men også situasjonen, kroppsspråk og mjauing.

Manson sier at hun gjerne vil vite mer om akkurat hva det er «kattehviskerne» ser.

– Folk ser noe som er sant og gyldig. Men hva er det? spør hun.

Referanse:

LC Dawson , J Cheal , L Niel & G Mason: «Humans can identify cats’ affective states from subtle facial expressions», Animal Welfare, november 2019.

Powered by Labrador CMS