Ukas art: Doggpil – sårbare gåsunger

Gåsunger er et kjent og kjært vårtegn, som for mange hører våren til. De flotteste gåsungene finner du imidlertid ikke på selje, men hos doggpil.

Doggpil (Salix daphnoides subsp. daphnoides) er en underart av arten påskepil (Salix daphnoides). (Foto: Rudolf Schäfer)
Doggpil (Salix daphnoides subsp. daphnoides) er en underart av arten påskepil (Salix daphnoides). (Foto: Rudolf Schäfer)

Artene i slekta Salix, som omfatter både selje og de ulike artene av pil og vier, har alle de lodne raklene som vi populært kaller gåsunger.

Men i konkurransen om å ha de største, flotteste og mest silkemyke gåsungene er det ingen som slår doggpil.

Trives ved vann

I Norge vokser doggpil bare på Østlandet.

Den hører med blant de arter som stiller strenge krav til levestedet sitt, og trives best på elvebredder og innsjøstrender som regelmessig blir oversvømt i samband flom.

Påskepilen pynter hager med sine blådoggete kvister. (Foto: Rudolf Schäfer)
Påskepilen pynter hager med sine blådoggete kvister. (Foto: Rudolf Schäfer)

Påskepil plantes forøvrig ofte i hager, på grunn av de flotte blådoggete kvistene og de silkehvite gåsungene.

Sårbar art

Doggpil er i Rødlista for arter 2010 vurdert til å være sårbar. Dette fordi vasskraftutbygging har gjort at det i dag er færre leveområder for arten.

Man regner med at bestanden er redusert med 30 til 50 prosent siden år 1935.

Her kan du lese alle artiklene i serien Ukas art

Powered by Labrador CMS