En majestetisk tiger er typisk selvsikker, verdig og kompromissløs, ifølge en ny studie.

Tigere har forskjellig personlighet. To trekk skiller dem fra hverandre

Noen tigere er majestetiske og stødige. Andre er det motsatte.

Både du og søsteren din kan være ekstroverte. Samtidig kan du være helt unevrotisk, mens søsteren din er engstelig og mørk til sinns.

Med andre ord er menneskenes fem personlighetstrekk uavhengige av hverandre, ifølge psykologer.

Vi er alle, sier teorien, en kombinasjon av trekkene ekstroversjon, nevrotisisme, åpenhet, medmenneskelighet og planmessighet.

Nå har forskere funnet to slike personlighetstrekk hos sibirske tigere. De er uavhengige av hverandre og har fått navnene majestet og stødighet.

Selvsikker eller svak tiger

En majestetisk tiger er gjerne selvsikker, verdig og kompromissløs.

Mens i den motsatte enden blir kattedyrene beskrevet med ord som svak, tilbaketrukket og dum.

Siden dyr ikke kan ta en personlighetstest, var det matere og veterinærer som vurderte dyrene.

De utrydningstruede sibirske tigerne levde i to kinesiske dyrereservater.

De samme ordene gikk igjen

Skjemaet som ble brukt i studien, inneholdt 70 ord. Disse beskriver forskjellige sider av personligheten til de store kattedyrene.

Veterinærene og materne vurderte hvor godt hvert ord passet for tigerne.

Så analyserte forskerne skjemaene.

Da fant de at mange av ordene klumpet seg sammen. Altså går flere av de samme ordene igjen for å beskrive de samme dyrene.

Til sammen representerer disse ordene de to trekkene, som er litt annerledes enn det vi er vant til hos mennesker.

Vennlige og milde tigere

Det andre personlighetstrekket, stødighet, beskriver noe helt annet enn majestet.

Stødige tigere er typisk vennlige, milde og fleksible.

Tigere som scoret lavt på dette trekket, ble derimot beskrevet som utilnærmelige, aggressive og nervøse.

Resultatene kom fra 152 tigere i et av reservatene. Forskerne fant de samme to trekkene i et annen dyrereservat med 96 tigere.

Forklarer ikke hele tigerens personlighet

Denne inndelingen forklarer til sammen 38 prosent av variasjonen mellom tigerne.

Selv om dette ikke er en fullgod beskrivelse av tigernes personlighet, fanger de to trekkene opp noen av forskjellene, sier Rosalind Arden til den britiske avisa The Guardian.

Hun er en av forskerne bak den nye studien og jobber ved London School of Economics.

Oversatt fra kinesisk til engelsk

Men selv om disse tigerne har stor plass til å boltre seg, lever de i et slags fangenskap.

De kan altså tenkes at dette ikke gjelder for tigere som lever helt fritt.

Oversettelsen fra kinesisk til engelsk kan også ha gjort resultatene unøyaktige, påpeker forskerne.

Referanse

Rosalind Arden mfl: Majestic tigers: personality structure in the great Amur cat, Royal Society Open Science, april 2023.

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV

Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.

Powered by Labrador CMS