Personligheten forandrer seg gradvis, og varierer kanskje gjennom livet.

– Personligheten forandrer seg gjennom livet

Du har kanskje hørt at personligheten din ble meislet i stein i 20-årene? Noen psykologiforskere mener at du forandrer deg mye gjennom livet – og kanskje til det bedre.

Mange tenker seg personlighet som noe som holder seg ganske stabilt fra tidlig voksen alder og livet gjennom.

Men det stemmer ikke, ifølge forskere som BBC har snakket med.

I hvert fall ikke helt. Forskerne tror vi mennesker går gjennom noe de kaller en gradvis personlighetsmodning.

Og kanskje kan det kalles en godgjøring, for noe av forandringen kan tolkes som positiv, mener forskerne.

Rundere i kantene

En ny japansk studie i tidsskriftet Psychology and aging tyder på at blant annet psykopatiske trekk og narsissisme dempes med årene.

Samtidig tyder forskning også på at flere hyggelige personlighetstrekk styrkes når vi blir eldre. For eksempel konkluderte forskere i tidsskriftet The Journals of Gerontology: Series B i fjor med at gamle mennesker var mer sjenerøse mot fremmede, enn yngre voksne var.

Det virker også som vi mennesker får lettere å regulere følelsene våre når vi blir eldre, ifølge BBC-artikkelen.

– Folk blir snillere og mer sosialt tilpassede, sier psykolog René Mõttus ved University of Edinburgh.

– De blir flinkere og flinkere til å balansere sine egne forventninger til livet opp mot kravene fra samfunnet.

Forandringen i personligheten vår skjer gradvis, fra tenårene, og minst inn i 70-årene, ifølge en studie i tidsskriftet Psychology and Aging fra 2016 som blant andre sosialpsykolog Rodica Damian ved University of Housten gjorde.

Bare ett personlighetstrekk kunne sies å holde seg helt stabilt på 63 år, nemlig emosjonell stabilitet, tydet studien på.

– Positive effekter?

Og personlighetsforandringene kan være gunstige, mener Damian.

Trekket nevrotisisme ser ut til å gå ned med alderen.

Men sammenlignet med dine jevnaldrende, er profilen din antakelig ganske lik, ifølge Damian.

De mest nevrotiske som barn vil antakelig også være de mest nevrotiske i sitt eget alders-segment i 80-årene.

– Det er en kjerne i oss på den måten at vi beholder plasseringen vår i forhold til andre, til en viss grad. Men i forhold til oss selv er ikke personligheten meislet i stein – vi kan forandre oss, sier Damian til BBC.

Skifter ved høy alder?

Men om vi blir rundere i kantene i årene, kan det hende at det på et tidspunkt snur igjen.

Da Mõttus og kollegaene fulgte folk i 70- og 80-årene som hadde blitt personlighetstestet som barn, fant de at den eldste gruppa var mindre utadvendte, omgjengelige og omtenksomme.

Kanskje skyldes det voldsomme endringer som plutselig skjer når vi blir ordentlig gamle, tror Mõttus.

De kan for eksempel bli rammet av helseproblemer og miste nære og kjære.

Powered by Labrador CMS