Denne artikkelen er produsert og finansiert av Vitenskapskomiteen for mat og miljø - les mer.

I 2020 er det 55 papegøyearter på ei liste over ville dyr og planter som trenger ekstra sterk beskyttelse mot handel.

Avskoging og ulovlig handel truer flere papegøyearter

I verste fall kan noen arter bli utryddet.

Papegøyer er populære kjæledyr i alle verdensdeler – de er fargerike, flinke til å prate og tåler å leve i fangenskap. Men populariteten har en bakside. I verste fall bidrar den til at papegøyearter blir utryddet.

Etter at konvensjonen for handel med truede arter (CITES) trådde i kraft i 1975, er det registrert at det er omsatt cirka tolv millioner viltlevende papegøyer.

I 2020 er det 55 papegøyearter på CITES´ liste over ville dyr og planter som trenger ekstra sterk beskyttelse mot handel.

Ni av disse 55 artene blir i dag avlet frem hos oppdrettere som er godkjent av CITES.

Norge tillater bare innførsel av papegøyer fra disse oppdretterne. Både CITES-myndigheten i eksportlandet og Miljødirektoratet må gi tillatelse.

Handel truer overlevelse

– Vi har vurdert 26 av de 55 papegøyeartene, opplyser Eli Knispel Rueness, som har vært faglig leder av arbeidet i VKM.

Utvalget er gjort på bakgrunn av at det har vært registrert kommersiell omsetning av disse artene de siste ti årene. To arter ble valgt ut på grunn av mistanke om at det pågår ulovlig handel.

Vurderingen oppsummerer kunnskapsgrunnlaget om artenes taksonomi, utbredelse, livshistorie, leveområde og deres rolle i økosystemet.

VKM har også vurdert bestand og bestandsutvikling, trusler og bevaringsstatus, hvordan bestanden forvaltes og hvorvidt det pågår lovlig og ulovlig handel med arten.

– Vi fant at ulovlig handel fortsatt er en trussel mot overlevelse til flere av artene på listen, sier Rueness.

– Det var stor variasjon i datagrunnlaget for de ulike artene, både når det gjaldt informasjon om deres generelle biologi, bestandsstørrelse og -utvikling og i dokumentasjonen på om det forekommer ulovlig handel med dem, legger hun til.

VKM anbefaler at vurderingen av status for bestander og handel av papegøyearter på CITES´ liste over utrydningstruede arter oppdateres innen utgangen av 2025.

Slik har VKM gått frem

Handelsmønstrene for handel med papegøyer er ulike i forskjellige deler av verden. Derfor ble artene delt i tre grupper etter geografisk utbredelse: Afrika, Australasia og Mellom- og Sør-Amerika.

VKM har utført vurderingen på oppdrag fra Miljødirektoratet som skal bruke den i behandling av importsøknader.

Referanse:

Status and trade assessment of parrots listed in CITES Appendix I: Scientific Opinion of the Panel on Alien Organisms and trade in endangered species (CITES). VKM Report 2020: 15.

Artikkelen er produsert og finansiert av Vitenskapskomiteen for mat og miljø

Vitenskapskomiteen for mat og miljø er én av 77 eiere av forskning.no. Deres kommunikasjonsansatte leverer innhold til forskning.no. Vi merker dette innholdet for å tydelig skille formidling fra uavhengig redaksjonelt stoff.
Her kan du lese mer om ordningen.

Powered by Labrador CMS