Glykyrrhizinsyre kommer fra lakrisrotplanten og gir den karakteristiske lakrissmaken. Dette stoffet kan være farlig for barnet i magen. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock / NTB Scanpix)

Mye lakris kan være farlig for fosteret

Men eksperter vet ikke sikkert hvor mye lakris det er trygt å spise.

Gravid og fysen på lakris? Da bør du vite at lakris inneholder glykyrrhizinsyre.

Glykyrrhizinsyre kommer fra lakrisrotplanten og gir den karakteristiske lakrissmaken.

Eksperter ved Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) har nå vurdert helsefaren ved å få i seg dette stoffet.

Konklusjonen er at stoffet ser ut til å kunne ha negative helseeffekter for barnet.

Men det finnes ikke nok sikre funn for å fastsette hvor mye lakris gravide trygt kan spise.

Føder tidligere

Flere finske studier har rapportert om negative helseeffekter på fosteret og langsiktige effekter på barnet fordi mor spiste mye lakris under svangerskapet.  

En av studiene som VKM har gått gjennom, rapporterte at mødre med høyt inntak av glykyrrhizinsyre under svangerskapet fødte tidligere enn kvinner som hadde lavt inntak av glykyrrhizinsyre.

Kvinnene som fikk i seg mye glykyrrhizinssyre, hadde også mer enn dobbelt så stor sjanse for å føde for tidlig, det vil si før uke 37 av svangerskapet. 

Effekter på barnas utvikling

Andre studier viste at i åtteårsalderen hadde barn av mødre med høyt inntak av glykyrrhizinsyre under svangerskapet dårligere kognitive ferdigheter, mer oppmerksomhetsproblemer og høyere nivåer av kortisol i spytt enn barn av mødre med lavt inntak. Høyt kortisolnivå i spyttet kan gi uheldige helseeffekter, blant annet på hjernen. Det kan påvirke barnets utvikling. 

En annen studie viste at døtre av mødre med høyt inntak av glykyrrhizinsyre var høyere og tyngre og var kommet lenger i pubertetsutvikling når de var mellom 12 og 13 år enn døtre av mødre med lavt inntak.

Både jenter og gutter skåret lavere på intelligenstester og hadde dårligere hukommelse og oppmerksomhet etter høy eksponering for glykyrrhizinsyre.  

Fødselsvekten til barnet eller blodtrykk hos mor ble ikke signifikant påvirket av høy eksponering for glykyrrhizinsyre, sammenlignet med lav eksponering.

En pose lakris per uke

I disse studiene er høyt inntak definert som 500 milligram glykyrrhizinsyre per uke eller mer. Det tilsvarer cirka 250 gram lakris per uke. 

– 500 milligram per uke, det vil si cirka 71 milligram per dag, er det laveste inntaket med en observert negativ effekt i disse studiene, sier Inger-Lise Steffensen. Hun har vært faglig leder av arbeidet.  

– Det er lavere enn hva som tidligere har blitt foreslått som et trygt nivå, som er 100 milligram per dag, påpeker Steffensen.

Stor usikkerhet

Steffensen understreker at nivået på 500 milligram per uke er usikkert på grunn av svakheter i studiene som VKM har gjennomgått. 

– Det er knyttet stor usikkerhet til forholdet mellom eksponeringsdosen, det vil si inntaket av glykyrrhizinsyre og de negative helseeffektene som er observert i disse studiene. Derfor kan vi ikke med sikkerhet fastsette et nivå for hvor mye glykyrrhizinsyre eller lakris gravide kan spise for at inntaket ikke skal påvirke fosteret eller barnet negativt, sier Steffensen.

Referanse: 

Hazard assessment of glycyrrhizic acid from licorice. VKM-rapport. (2018) [pdf.]

Powered by Labrador CMS