Bruk av maske er blitt obligatorisk i kontakten med dyr i dyreparker som følge av frykt for at mennesker skal overføre koronaviruset til dyr. Her fra Schönbrunn Zoo i Wien.

Forskere frykter at korona­viruset skal overføres til dyr

Covid-19 smitter i dag hovedsakelig mellom mennesker, men forskere frykter at vi kan overføre viruset til dyr. I år er det funnet smitte blant gorillaer i USA.

Forskere og veterinærer verden over overvåker dyrs helsetilstand under pandemien. Målet er å hindre at smitte fra mennesker skal spre seg til ulike dyrearter.

I San Diego Zoo Safari Park fikk man de første advarslene i januar i år, da åtte gorillaer begynte å vise tegn på sykdom, blant annet med å hoste. Frykten for at de var smittet av korona viste seg å være riktig. Dermed ble gorillaene de første kjente tilfellene blant aper med sykdommen.

Smittet av dyrepasser?

En dyrepasser, som ikke hadde symptomer, men som hadde covid-19, smittet trolig de åtte gorillaene. Sju av dem kom seg etter milde symptomer som snue og hoste, mens en eldre gorilla fikk lungebetennelse og hjerteproblemer. Han ble satt på antibiotika og hjertemedisiner. Han fikk også behandling med antistoffer for å hindre viruset i å spre seg.

Den 28 år gamle gorillaen Karen ble 26. januar den første apen som fikk vaksine mot korona. Hun har fått to doser fra Zoetis, et veterinærmedisinsk selskap i New Jersey.

Zoetis hadde fått tillatelse fra det amerikanske jordbruksdepartementet til vaksineforsøket på gorillaene i San Diego Zoo.

Karen viste ingen tegn på bivirkninger etter injeksjonene.

Mange har bestilt vaksinen

Fem dvergsjimpanser og fire orangutanger i San Diego Zoo er siden blitt fullvaksinert. Ytterligere fire aper har fått første dose, og venter på andre dose i april.

– Det var viktig å handle da vi fikk påvist sykdom blant de åtte gorillaene, sier helsearbeider Nadine Lamberski.

Et tredvetalls dyreparker i USA og andre land har nå bestilt vaksinen fra Zoetis.

– Vi har bestilt 100 doser av Zoetis-vaksinen. Vi ønsker å vaksinere våre store aper, sier veterinær Alex Herman i Oakland Zoo.

Stammer trolig fra flaggermus

Forskere tror at covid-19 opprinnelig stammer fra flaggermus, men det gjenstår å finne svar på om viruset gikk via et annet dyr før det smittet mennesket.

– I dag er mennesker hovedvektorene for koronaviruset. Det vil si at det er mennesker som overfører smitten. Men mennesker kan igjen smitte dyr, og det kan få alvorlige konsekvenser for mange dyrearter, mener forsker Arinjay Banerjee ved McMaster University i Canada.

Store aper, som gorillaer, er spesielt utsatt for smitte fra mennesker. Men også andre dyr kan bli smittet.

Så langt har man sett bekreftede koronavirustilfeller hos gorillaer, tigre og løver i dyreparker. Dessuten hos huskatter og hunder – og hos oppdrettsmink.

Danske minkfarmer ble lagt ned

I november i fjor besluttet danske myndigheter at over 15 millioner mink i oppdrettsfarmer i Danmark skulle avlives. Årsaken var frykt for at et mutert koronavirus skulle spres fra mink til mennesker. Det var usikkert om vaksinene som ble utviklet, ville være effektive mot den muterte varianten.

15. januar trådte et forbud mot minkoppdrett i Danmark i kraft. Forbudet varer ut året.

Viruset er også funnet hos minst én villmink i den amerikanske delstaten Utah. Forskere mener dessuten at ildere, vaskebjørner og hvithalehjort kan være utsatt for smitte.

Viruset kan mutere videre

– Hvis viruset skulle begynne å spre seg blant ville arter, vil det kunne utgjøre en stor trussel. Spesielt hos arter som fra før er truet, sier økolog Kate Langwig ved universitetet Virginia Tech.

Dersom viruset spres blant dyr, er det også frykt for at viruset kan mutere videre, og utgjøre ny fare for mennesker.

– Mutasjoner oppstår når mye smitte overføres mellom dyr, sier veterinær og mikrobiolog Scott Weese ved Ontario Veterinary College.

Dyrepassere og veterinærer har derfor tatt i bruk velkjente smitteverntiltak: ansiktsmasker, håndsprit, desinfisering av utstyr, regelmessige helsekontroller – og avstand.

Powered by Labrador CMS