Britiske forskere har funnet antistoffer mot fugleinfluensa i sjøfugl.

Mange fugler har blitt immune mot fugleinfluensa

Men forskere vet ikke hvor lenge fuglene er immune.

Det er ikke bare Norge som har vært hardt rammet av fugleinfluensa det siste året. Også i Storbritannia døde tusenvis av fugler nå i sommer. Nå har britiske forskere noen positive forskningsresultater om fugleinfluensaen. 

Forskerne bak en ny studie har nemlig funnet antistoffer i skotske fugler. Storbritannia har også sett drastisk nedgang av smitte de siste månedene, skriver The Guardian.  

Forskerne tror at mange fugler nå har blitt immune mot det fryktede viruset og at det kan gjøre at færre fugler blir syke og dør framover.

Krafitge utbrudd og massedød

Fugleinfluensaen rammer stort sett fugl. Men det kan også hende at andre dyr og mennesker blir smittet hvis de har hatt nærkontakt med fugl som er smittet.

Når mennesker blir smittet, kan de få symptomer som ligner på vanlig influensa. Det betyr blant annet feber, muskelsmerter, hodepine og tørrhoste. Mennesker kan også få hjernebetennelse og alvorlige infeksjoner i nedre luftveier.  Fra 2003 til 2023 har WHO registrert at 457 mennesker har dødd av fugleinfluensa i 21 ulike land.

Selv om mennesker altså kan bli smittet av fugl, så er det ifølge FHI ikke påvist at viruset kan smitte videre mellom mennesker.

I to vår- og sommersesonger på rad har det nå vært kraftige utbrudd og massedød blant hekkende sjøfugl i Europa. Det er et mønster forskere ikke har sett før.

Silje Granstad er veterinær og fagansvarlig for fjørfe ved Veterinærinstituttet. Hun forteller at det ikke er overraskende av fugler som overlever fugleinfluensa utvikler immunitet over en periode.

Men det er vanskelig å anslå hvor lenge fuglene fortsetter å være immune. 

– Har en fugl blitt eksponert for en virusvariant, så er den ikke nødvendigvis immun mot andre virusvarianter. Det vil avhenge av hvor stor den antigene forskjellen mellom virusene er, forklarer hun.

Neste hekkesesong

Granstad trekker fram at det har vært få tilfeller av smitte blant havsuler i år. Denne sjøfuglarten var hardt rammet av smitte i fjor, spesielt under hekkesesongen.

De britiske forskerne fant antistoffer hos havsuler i Skottland. De fant også ut at fuglene som hadde overlevd sykdommen, hadde endret øyenfarge. De utviklet svart regnbuehinne.

Men det er altså fortsatt mulig at fuglene med antistoffer kan bli smittet av en ny virusvariant neste hekkesesong.

Sykdom sprer seg raskere i store hekkekolonier.

Smittevern

Så langt i år har viruset særlig rammet måker her i landet, men det er også påvist hos andre fuglearter. 

Fordi viruset overlever i kalde temperaturer og fordi mange fugler trekker nå, så tror Granstad det kan bli utbrudd i løpet av de neste månedene. 

– Veterinærinstituttet vurderer at det er økt sannsynlighet for utbrudd i norske fjørfebesetninger de kommende månedene, særlig i områder der det er mye andefugl tett opptil fjørfegårder, sier Granstad.

Powered by Labrador CMS