Denne artikkelen er produsert og finansiert av Universitetet i Bergen - les mer.

Denne rotta tok del i forsøk med ulike dietter. Pelletsene i bakgrunnen er standardforet de fikk, ikke kyllingproteinet. (Foto: UiB)

Kyllingprotein ga god helseeffekt på rotter

Rotter og mus foret med små protein-enheter fra kylling fikk mindre betennelse i kroppen og lavere kolesterol. Dette kan være gode nyheter også for hjertehelsen vår.

De fleste er kjent med at fisk er sunt. Hvor sunt er egentlig proteinkilder fra andre typer av dyr, som kylling? Forskere ved Universitetet i Bergen har undersøke dette.

De har brukt proteinkilder fra fjærkre som vanligvis ville ha blitt destruert eller brukt til dyremat, og brutt de ned i mindre proteinenheter, såkalte peptider. Deretter har de foret gnagere, som mus og rotter, med disse peptidene i ulike forsøk.

Reduserte inflammasjon i kroppen

I et av disse forsøkene foret de overvektige mus med to ulike kosthold. Et rikt på et helt spesielt type peptid fra kylling, mens en annen gruppe gnagere fikk melkeprotein.

Gnagerne som fikk tilskudd av peptid fra kylling hadde lavere betennelsesnivå i kroppen sammenlignet med den andre gruppen. Betennelse i kroppen gir økt risiko for blant annet hjerte- og karsykdommer.

De gjorde også et lignende forsøk med gnagere som hadde en helt spesiell genfeil som gir de spesielt høy risiko for åreforkalkning. Her så de også at kyllingpeptidet ga en positiv effekt på gnagerne.

Her blander forskeren maten til forsøksdyrene. (Foto: UiO)

Skal testes på mennesker

I et tredje forsøk så de på kolesterolnivået – en annen viktig risikofaktor for hjerte- og karsykdommer. Her sammenlignet de kyllingpeptid-kosten med kost basert på hele protein fra kylling, svin og melk.

Bildet viser ulike blandinger som gnagerne fikk spise. (Foto: UiB)

Mest effekt ga kyllingpeptidet, og i dette forsøket på rotter var det kolesterolsenkningen som var mest påvirket.

– Dette viser at proteinenheter har ulike effekter på ulike typer arter, så vi kan ikke gå ut fra at kyllingpeptider vil ha samme effekt på mennesker uten å teste dette ut i kliniske forsøk, sier Bodil Bjørndal. Hun er professor og veileder for Thomas Aloysius, som har tatt doktorgrad på emnet.

Bjørndal med kolleger skal nå i gang med et forsøk hvor de tester akkurat dette ut på mennesker med overvekt.

Starter eksperiment på mennesker

Er du kvinne med en livvidde over 88 cm og eller mann med en livvidde over 105 cm og over 18 år? Våren 2020 starter forskerne med en tre måneder lang klinisk undersøkelse for å finne ut hvilken effekt kyllingpeptid har på helsen til mennesker. I desember starter rekrutteringen. Forskeren Bodil Bjørndal og Lipidgruppen ved Senter for ernæring, UiB vil da søke etter deltakere til undersøkelsen. Den blir utført sammen med Forskningsenhet for helseundersøkelser neste år.

Samarbeid med næringslivet

Professor Bodil Bjørndal skal snart teste ut om kyllingpeptider kan ha samme effekt på mennesker. (Foto: UiB)

Prosessen hvor kyllingproteinet deles inn i mindre biter kalles enzymatisk hydrolyse. Dette arbeidet har forskerne utført i samarbeid med Norilia, et datterselskap av Nortura, som utnytter bi-produktene fra kjøtt- og eggindustrien.

Forskerne har undersøkt hvilke peptider som er mest effektive på helsen til gnagerne og Norilia har så produsert dette peptidet i et bioraffingeringsanlegg. Næringen ønsker å finne nye måter å bruke proteinkilder som ikke blir solgt i butikken. Dette kan bli kosttilskudd som kan komme til nytte for oss mennesker.

– Dette er en del av en bærekraftig utvikling hvor vi ser hvordan vi bedre kan bruke et råmateriale som tidligere ikke har benyttet oss av, sier Thomas Aloysius.

Forskerne understreker at peptidet som er utvunnet kan ha en annen effekt på oss enn en ren kyllingfilet har. Med andre ord, det er ikke sikkert du får redusert kolesterolet ditt ved å hive innpå med kylling.

Nå har rottene fått sitt. Snart får menneskene smake lignende kost. (Foto: UiB)

Referanser:

Thomas A Aloysius, Bodil Bjorndal mfl.: Chicken protein hydrolysates targeting mitochondria exert anti-atherosclerotic effect beyond plasma cholesterol-lowering activity in apoE-/- mice. Journal of Food Processing & Technology, 2018. (Sammendrag)

Thomas A Aloysius mfl.: Chicken Protein Hydrolysates Have Anti-Inflammatory Effects on High-Fat Diet Induced Obesity in Mice. Medicines, 2018.

Powered by Labrador CMS