Denne artikkelen er produsert og finansiert av Universitetet i Bergen - les mer.

Pasientene fikk et bedre sosialt samspill med pleiepersonell og ble generelt mer sosiale etter innføring av en rekke tiltak. (Illustrasjon: oneinchpunch / Shutterstock / NTB scanpix)

Full pakke ga demenspasienter bedre livskvalitet

Pasientene ble mer aktive i hverdagen og de brukte mindre medisiner. En studie fra 67 sykehjem viser at samlepakken med tiltak virker. Resultatene kan få betydning for livskvaliteten til alle med demens i Norge.

Tilrettelagte aktiviteter, forberedende samtaler, gjennomgang av medikamenter, og smertevurdering og – behandling er sentrale tiltak i studien som har fått navnet KOSMOS.

Samlet ga innføringen av alle disse tiltakene pasientene bedre livskvalitet.

– Vi ser noen veldig spennende resultater her, forteller professor og prosjektleder Bettina Husebø ved UiB.

– Pasientene får et bedre sosialt samspill med pleiepersonell og blir generelt mer sosiale. Pasientene reduserer også medisinbruken fire måneder etter oppstart av tiltakene.

Tiltak i kombinasjon bedre enn separate tiltak

Det spesielle med KOSMOS er at innføringen av en rekke ulike tiltak kombineres. Forskerne tror de ulike tiltakene i kombinasjon styrker pasienter og ansatte mer enn om hvert enkelt tiltak hadde blitt innført hver for seg.

Følgende tiltak ble innført:

  • Kommunikasjon mellom pasient, pårørende og personale
  • Systematisk smertevurdering og smertebehandling
  • Standardisert medikamentgjennomgang
  • Individuelt tilpassede aktiviteter

Et av tiltakene i studien var å gå gjennom medikamentene den enkelte pasient tok. Hver pasient hadde i snitt 8,4 faste medikamenter og fire medikamenter ved behov i tillegg. Etter gjennomgangen fikk halvparten av pasientene en reduksjon i medisinlisten.

Da tiltakene startet, brukte de flere medisiner enn da tiltakene ble avsluttet etter fire måneder. Pasientene reduserte altså medisinbruken som et resultat av de samlede tiltakene.

Et annet av tiltakene var en tilpasset aktivitetsplan for hver uke. Her fikk pasientene individuelle tips om hvilke aktiviteter som kunne være nyttige.

KOSMOS-studien

KOSMOS-studien er gjennomført ved 67 sykehjemsavdelinger i Kvam, Sund, Øygarden, Askøy, Bærum, Bergen og Sarpsborg.

Prosjektleder er professor Bettina Husebø (UiB).

15 ulike forskningsartikler fra inn – og utland er til nå publisert basert på data fra KOSMOS.

Les mer om KOSMOS-studien

Over 700 pasienter

723 pasienter fra 67 sykehjemsavdelinger i Kvam, Sund, Øygarden, Askøy, Bærum, Bergen og Sarpsborg ble inkludert i studien og fulgt gjennom fire måneder.

Etter ni måneder fikk de en oppfølging.

– KOSMOS er den største multikomponent-studien i verden som er gjennomført ved sykehjem. At den er multikomponent vil si at det er ulike tiltak som settes sammen til en pakke der alt tilbys samtidig, forklarer Husebø.

Klarte å gjøre mer selv

Pasientene styrket sine sosiale relasjoner også i tidsrommet studien varte og de styrket seg på den såkalte ADL-skalaen. Dette er en skala som måler pasientens funksjon i dagliglivet. Det handler om hvor mye pasientene klarer å gjøre selv for eksempel når det gjelder personlig hygiene.

Det er vanlig at demens forverrer seg over tid og at livskvaliteten følger samme trend.

Bettina Husebø er leder ved Senter for alders – og sykehjemsmedisin (SEFAS) på Universitetet i Bergen. (Foto: UiB)

Deltakerne i studien forverret ikke livskvaliteten på samme måten som personene i kontrollgruppen. Deltakerne i studien hadde en forbedring av livskvaliteten over tid, når det ble målt fem måneder etter at tiltakene var avsluttet.

Livskvaliteten ble målt gjennom bruk av skalaen QUALIDEM (Quality of life in dementia). Her svarer sykepleiere på 40 spørsmål om den enkelte pasient. De svarer blant annet på om pasienten føler seg hjemme på avdelingen, om pasienten smiler og viser gleder.

Vil undersøke om hjemmeboende også vil ha samme nytte av tiltak

– Fremover vil det være helt avgjørende å gjøre disse tiltakene og lignende tiltak tilgjengelig for alle sykehjemspasienter i Norge. Vi må tenke nytt for å gjøre hverdagen til personer med demens levelig og trygg, både for de som bor hjemme og på sykehjem, sier Husebø.

Forskerne er nå i gang med med en studie kalt LIVE@Home.Path der de skal se på effekten for ulike tiltak for hjemmeboende personer med demens og deres pårørende.

– Tiltakene vil også inkludere innovative løsninger som kommunikasjonsplattformer og frivillighet, avslutter Husebø.

Referanse:

Bettina Husebø mfl.: The Effect of a Multicomponent Intervention on Quality of Life in Residents of Nursing Homes: A Randomized Controlled Trial (COSMOS). Journal of the American Medical Directors Association, 2019. (Sammendrag)

Powered by Labrador CMS