Kortvarige, hurtige oppvamingsperioder sammenfaller med masseutryddelser av kjempestore dyr under siste istid og pleistocen-epoken. (Illustrasjon: Microstock)

Klimaoppvarming drepte mammuten

 Men mennesker fortsatt medskyldige.

Varmeperioder under istiden utryddet megafauna, ifølge australsk undersøkelse

Det var ikke mennesker, men varmere klima som var hovedårsak til at mammuten ble utryddet, mener de australske forskerne.

En undersøkelse fra University of Adelaide og University of New South Wales viser at kortvarige, hurtige oppvamingsperioder sammenfaller med masseutryddelser av megafauna, dyr som veier mer enn 500–1000 kilo, under siste istid og pleistocen-epoken (60 000–12 000 f.Kr.).

Forskerne brukte karbondatering og analyser av fossil-DNA over en periode på 50 000 år for å finne perioder med masseutryddelser. De sammenlignet resultatene med klimadata fra den nordlige halvkule i sen pleistocen – blant annet tatt fra boreprøver i Grønlandsisen.

Resultatene, publisert i Science, viser at raske endringer med varmere klima sammenfalt med perioder av masseutrydning.

Hadde ventet klimakjøling

Dette var motsatt av hva forskerne opprinnelig hadde forventet. For ti år siden begynte de å se tegn på masseutryddelser i fossilt DNA og mente at rask nedkjøling av klimaet var den mest trolige årsaken. Men mer avansert karbondatering, bedre tilgang på fossilt DNA og klimaanalyser viste at nedkjølingsperioder ikke sammenfalt med masseutryddelsene.

Derimot fant de en tett sammenheng mellom utrydningshendelser og den hurtige klimaoppvarmingen ved begynnelsen av hver interstadial, perioder med relativt mildt klima under en istid. En rask klimaoppvarming ville ført til dramatiske endringer i nedbør og vegetasjon og rammet levevilkårene for en rekke arter.

Mammut-mysteriet

Funnene kaster nytt lys over hvorfor mammuten plutselig forsvant mot slutten av siste istid. Grunnen til utryddelsen har lenge vært omdiskutert, som forskning.no har skrevet om tidligere.

Mens noen forskere har ment at menneskelig påvirkning, som jakt og landendringer, var den viktigste årsaken, har andre pekt på klimaet.

Mennesker fortsatt medskyldige

Selv om den siste undersøkelsen tyder på at klimaendring er hovedsynderen, er vi mennesker likevel ikke helt frikjent.

– Det er viktig å se at mennesker uansett spilte en viktig rolle da de store megafauna-artene forsvant, kommenterer professor Chris Turney ved University of New South Wales i en pressemelding.

– Den hurtige klimaoppvarmingen forårsaket enorme miljøendringer som startet utrydningsprosessen – men at mennesker kom på banen var det siste halmstrået for en bestand som alt var under stress, utdyper han.

Referanse:

Alan Cooper mfl: Abrupt warming events drove Late Pleistocene Holarctic megafaunal turnover, Science, juli 2015, doi: 10.1126/science.aac4315. Sammendrag

Powered by Labrador CMS