Forskere fant en rekke gener som er koblet både til psykisk sykdom og vekt.
Forskere fant en rekke gener som er koblet både til psykisk sykdom og vekt.

Genene som gir psykiske lidelser, kan også styre vekta

Mennesker med alvorlig depresjon eller bipolar lidelse kan ha større genetisk risiko for fedme, mens personer med schizofreni kan være beskyttet mot overvekt, viser en norsk studie.

Det er godt kjent at mennesker med alvorlige psykiske sykdommer, som alvorlig depressiv lidelse, bipolar lidelse og schizofreni har mye større risiko for å dø tidlig, sammenlignet med friske folk. I gjennomsnitt lever de 10 til 20 år kortere enn befolkningen generelt.

En av de viktige årsakene til den økte dødeligheten, er hjerte- og karsykdom.

Pasientene er spesielt utsatt for overvekt og fedme, som er en stor risikofaktor for nettopp hjertesykdom.

Tidligere har ofte medisiner og livsstil fått skylda for denne sammenhengen. Men i det siste har det kommet forskning som hinter om at noe mer ligger under.

Gener er viktig for psykiske lidelser

I løpet av de siste 15 åra har en rekke undersøkelser vist at gener har mye å si for alvorlige psykiske lidelser. Forskerne har funnet en rekke genvarianter som øker sårbarheten for disse sykdommene.

Hvis en person med stor genetisk sårbarhet blir utsatt for uheldige miljøfaktorer, som infeksjoner eller psykiske traumer, kan en psykisk lidelse utvikle seg. Akkurat på samme måte som gener kan disponere for fysiske sykdommer, som fedme og hjertesykdom.

Det var dette som fikk Nils Eiel Steen fra Universitetet i Oslo og kollegaene hans til å lure:

Kan det være en overlapp i genetikken, når det gjelder sammenhengen mellom alvorlige psykiske lidelser og vekt?

Altså: Kan visse genvarianter forårsake både psykisk sykdom og fedme?

Fant flere gener koblet til både vekt og psykisk sykdom

Sammen med flere kollegaer, har Steen brukt data fra store registre som inneholder informasjon om gener, BMI og psykisk sykdom hos nesten 1 400 000 mennesker.

Forskerne har analysert datamaterialet, på leting etter gener som ser ut til å være koblet både til BMI og psykisk sykdom.

Resultatet var en rekke slike genvarianter. 63 genvarianter var koblet til både BMI og schizofreni, 17 varianter var knyttet til både BMI og bipolar lidelse, mens 32 varianter var knyttet til både BMI og alvorlig depresjon.

Men alle disse genene påvirket ikke vekta i samme retning. Interessant nok viste det seg at noen genvarianter økte risikoen for overvekt og fedme, mens andre reduserte risikoen.

Schizofreni-gener knyttet til lavere risiko

Når det gjaldt schizofreni, var flere av genvariantene koblet til lavere risiko for overvekt. Dette stemmer overens med at lav vekt faktisk er en av risikofaktorene for schizofreni.

– Dette antyder samtidig at når schizofreni-pasienter har overvekt, så skyldes det hovedsakelig miljøfaktorer som livsstil og medisiner, sier Steen til forskning.no.

Men ved bipolar lidelse og spesielt depresjon var flest genvarianter knyttet til høyere risiko for overvekt. Mange med disse psykiske lidelsene vil altså også ha lettere for å utvikle fedme.

– Dette er en viktig studie, sier Anne Høye ved Institutt for klinisk medisin ved UiT Norges arktiske universitet. Hun forsker selv på sammenhengen mellom psykisk og fysisk sykdom, men har ikke vært involvert i Steens undersøkelse.

– Den viser at det er en genetisk sammenheng mellom psykisk sykdom og BMI, men at sammenhengen er svært komplisert og at den kan gå i ulike retninger ved sykdommene som er undersøkt.

– Studien gir ikke entydige svar, men bidrar med verdifull informasjon som gir økt kunnskap innen et svært komplisert felt. Dette er et stort puslespill og de har funnet noen viktige brikker.

Personlig kombinasjon

Steen er selv klar på at vi ikke kan trekke noen enkle konklusjoner om fedme og psykiske lidelser. Tvert imot blir bildet bare mer komplekst for hvert forskningsresultat som kommer. Hver pasient har sin helt unike bakgrunn for problemene.

– Det vil alltid være en kombinasjon av gener og miljøfaktorer, sier Steen.

Hundrevis av genvarianter kan altså gjøre deg mer eller mindre sårbar for psykisk sykdom. Men hver av variantene har bare en liten betydning. Det er din helt personlige kombinasjon av gener som bestemmer hvor utsatt du er og på hvilken måte.

Kanskje kan din spesielle sammensetning av genvarianter til og med avgjøre hvor sårbar du er overfor helt spesifikke miljøfaktorer. Én person kan være sårbar overfor en uheldig rekke av infeksjoner. En annen kan være sårbar overfor traumatiske livshendelser.

Og inn i dette kompliserte bildet kommer altså nå risikoen for overvekt og fedme.

Vanskelig å studere

De fleste med schizofreni vil kanskje ha mange gener som beskytter mot fedme. Men noen vil ha fått et flertall av schizofreni-genene som er koblet til økt risiko for overvekt. Samtidig kan en person med de beskyttende genene likevel bli overvektig på grunn av medisiner og livsstil.

Sagt på en annen måte: To personer med temmelig like psykiske og fysiske symptomer, kan ha helt forskjellige underliggende årsaker til problemene.

Dette gjør det utfordrende både å studere og behandle sykdommene. Men slik kunnskap kan også åpner muligheter for å gi bedre behandling, mener Steen.

Bedre tilpasset behandling

Selv om det har skjedd store framskritt i behandling av hjerte og karsykdommer i de siste tiårene, ser det ikke ut til at dette har hindret hjertesykdom hos pasientene med psykiske lidelser. Kanskje tar de psykiske problemene alt fokuset, mens det fysiske kommer litt i bakgrunnen?

Dersom nye genundersøkelser viser at en pasient har stor genetisk risiko for fedme, blir det kanskje mer naturlig å tilpasse behandlingen slik at pasienten også får hjelp til å kontrollere vekta.

– Den nye kunnskapen kan også få konsekvenser for utvikling av nye medisiner, sier Steen.

Det kan for eksempel tenkes at legemiddelselskapene kan lage medisiner som passer til ulike genetiske undergrupper av pasienter.

I tillegg er de nye resultatene enda en puslespillbrikke i forståelsen av mekanismene bak alvorlige psykiske lidelser.

Knyttet til stressystem

Flere av genvariantene forskerne fant er koblet til mekanismer som trolig er viktig i psykiske lidelser, for eksempel utvikling av sentralnervesystemet.

– Jeg synes det er spesielt interessant at noen av genvariantene er knyttet til kortisolsystemet – kroppens stressresponssystem. Vi vet at kortisol har metabolske effekter og er knyttet til schizofreni, depresjon og bipolar lidelse, så det gir mening.

Andre gener var koblet til signalstoffet glutamat, som også ser ut til å spille en rolle i psykiske lidelser.

Forskning viser at betennelsestilstander i kroppen kan spille en rolle i både hjerte- og karsykdommer og psykiske lidelser. Noen av genvariantene som er sterkest knyttet til schizofreni er nettopp koblet til immunforsvaret, sier Steen.

Han tror dette er et av spørsmålene de kommer til å forske mer på.

For det er mye, mye mer å finne ut av.

– Mesteparten av genetikken er ikke kartlagt ennå. Vi er bare helt i starten av denne forskningen.

Referanse:

S. Bahrami, N. E. Steen, A. Shadrin, K. O’Connell, O. Frei, F. Bettella, K. V. Wirgenes, F. Krull, C. C. Fan, A. M. Dale, O. B. Smeland, S. Djurovic, O. A. Andreassen, Shared Genetic Loci Between Body Mass Index and Major Psychiatric Disorders A Genome-wide Association Study, JAMA Psychiatry, januar 2020. Sammendrag

Powered by Labrador CMS