Denne artikkelen er produsert og finansiert av Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet - les mer.

I 2014 oppdaget forskere spesielt høye verdier av den radioaktive gassen thoron i lufta utenfor de gamle jerngruvene i Gruveåsen i Fensfeltet, som ligger på et område på land nedenfor bukta midt på dette kartet.

Høy naturlig radioaktivitet utenfor gruver i Telemark

Det gamle gruveområdet i Fensfeltet ved Ulefoss i Telemark er kjent for bergarter med uvanlig høye nivåer av naturlig radioaktivitet. Nye målinger avdekker at luftstrømmer fra de gamle gruvene kan gi høye nivåer av den radioaktive gassen thoron enkelte steder i lufta utenfor.

De nye funnene gir bedre grunnlag for å vurdere helserisiko ved å ferdes i naturområdet, mener forskerne.

Fensfeltet i Telemark er en gammel nedslitt vulkan med bergarter som har høye nivåer av naturlig radioaktivitet. Mye av radioaktiviteten i Fensfeltet ligger skjermet under myr og havavsetninger og utgjør ikke noen helsefare, mens i selve gruveområdet nordøst i Fensfeltet kommer disse bergartene opp i dagen.

I 2014 oppdaget forskere fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) spesielt høye verdier av den radioaktive gassen thoron i lufta utenfor de gamle jerngruvene i Gruveåsen i Fensfeltet.

De fant ut at de særs høye nivåene kom fra gruveluft som kom i kraftige strømmer gjennom et dreneringsrør fra de gamle gruvene.

Thoron frigis fra bergartene med høye nivåer av thorium i Fensfeltet. Å puste inn thoron kan føre til økt risiko for lungekreft. Risikoen øker når nivåene er høye og hvis man blir eksponert over lang tid.

Ventilert gruveluft

– Detaljerte målinger i flere høyder utenfor gruvene viste spesielt mye thoron langs bakken og jo nærmere dreneringsrøret vi kom. Vi observerte også høye nivåer av thoron flere andre steder i Gruveåsen, sier forsker Hallvard Haanes i DSA.

Forskerne i DSA antok at årsaken til de høye thoron-nivåene var at gruvelufta ble ventilert gjennom dreneringsrøret. En rekke øyeblikksmålinger av den radioaktive lufta som går gjennom røret viste at dette stemte:

Thoron frigis både fra bakken utenfor og fra overflatene inne i gruvene. Luft som ventileres fra de gamle jerngruvene har svært høye konsentrasjoner av thoron.

Det brune området på kartet over den gamle nedslitte vulkanen Fensfeltet viser den mest radioaktive bergarten i området. De skraverte områdene på kartet viser tykke lag med sand og leire som skjermer for radioaktivitet. I selve gruveområdet kommer de radioaktive bergartene opp i dagen. Det gule området er de andre bergartene som fins i Fensfeltet. Det blå området er tettbebygd område.

Størst utslipp om sommeren

Det er primært i årets varmeste måneder at det er utslipp fra dreneringsrøret, viser målingene.

I april og mai strømmer det bare gjennom dreneringsrøret hele 7000-8000 m3 luft per døgn.

I juni, juli og august strømmer det 20 000 til 30 000 m3 luft per døgn gjennom røret.

Den totale mengden radioaktivitet som strømmer ut av røret per dag vil derfor være stort i disse periodene.

– Funnene våre tyder på at de radioaktive utslippene kan være enda høyere fra gruveåpningene i Gruveåsen enn fra dreneringsrøret. Utslippene fra gruveåpningene vil antagelig være størst om vinteren, sier Haanes.

Tverrsnitt av gruvene i Gruveåsen (Haanes & Rudjord 2018) i Fensfeltet, samt dreneringsrøret (stjerne i figuren) i Fensbukta. Luft som inneholder den radioaktive gassen thoron slippes ut både gjennom dreneringsrøret og gjennom åpninger i toppen av gruvene (se piler).

Stråling til lungene

Når vi puster inn luft med thoron avgis det stråling til lungene – noe som over tid kan føre til lungekreft.

Sammen med jordluft kan både thoron og radon sive ut i lufta og inn i hus som ligger like ved gruveområdet. Men thoron spres ikke langt. Det er fordi gassen har kort halveringstid og fortynnes i lufta. Thorons henfallsprodukter, eller døtre, har derimot en noe lengre halveringstid og vil kunne spres litt lengre.

– Målingene våre tyder på utendørs lokalt høye nivåer i store deler av Gruveåsen på Fensfeltet, men mye lavere i nabobygda Ulefoss. Nå kommer vi til å gjøre videre undersøkelser for å estimere den totale størrelsen på de radioaktive utslippene. Dette vil forhåpentlig gjøre oss i stand til å vurdere nøyere hvilken helserisiko det kan medføre å ferdes i naturområdet over tid, sier Hallvard Haanes.

Referanser:

Hallvard Haanes mfl.: Indoor and Outdoor Exposure to Radon, Thoron and Thoron Decay Products in a NORM Area with Highly Elevated Bedrock Thorium and Legacy Mines. Radiation Reasearch, 2019. (Sammendrag). Doi.org/10.1667/RR15403.1

Hallvard Haanes og Anne Liv Rudjord: Significance of seasonal outdoor releases of thoron from airflow through a point source during natural ventilation of a mine-complex in thorium-rich bedrock. Atmospheric Pollution Research, 2018. (Sammendrag). Doi.org/10.1667/RR15403.1

Powered by Labrador CMS