Deling i sosiale medier får mye negativ oppmerksomhet. Men langt de fleste unge som har delt noe de følte var vanskelig, opplever støtte, viser undersøkelse.

Studie: En av tre unge åpner seg om noe vanskelig på nett

Deling i sosiale medier får mye negativ oppmerksomhet. Men de fleste unge som har delt noe de følte var vanskelig, opplever støtte.

I en studie fra Folkehelseinstituttet har forskere undersøkt ungdommers erfaringer med å dele noe de selv oppfattet som vanskelig, i sosiale medier. 31 prosent av de spurte i alderen 17 til 21 år hadde delt noe med venner og familie, mens 7,7 prosent hadde delt noe offentlig.

Ungdommene som åpnet seg om noe tøft, opplevde i stor grad at det ble lettere å snakke om og at de fikk støtte i ettertid. Hele 78 prosent av dem som delte noe blant sine nærmeste, følte seg støttet etterpå, mens andelen var 66 prosent blant dem som delte noe offentlig.

– Funnene viser at sosiale medier, foruten mye av det negative man kanskje hører, også kan være en plattform for å oppsøke og motta støtte, sier førsteforfatter Bjarte Kysnes i en artikkel hos FHI.

Dårligere psykisk helse

Forskerne fant ut at ungdommene som delte, som regel oppga at de hadde dårligere psykisk helse enn dem som ikke hadde delt noe vanskelig.

Kysnes understreker at funnene ikke bør tolkes som et råd til unge om å dele vanskelige ting i sosiale medier. Men de viser noe foreldre kan merke seg, om de lurer på hva ungdommene gjør på mobilskjermen: Sosiale medier brukes til å dele også vanskelige ting, oftest med én eller noen få venner gjennom private meldinger.

– Sosiale medier kan gi muligheter for å dele vanskelige følelser og hendelser, sier Kysnes.

Støtte ved hjelp av sosiale medier kan ha potensielle positive effekter for psykisk helse og velvære.

Jenter deler mer

Studien sier ikke noe om alvorlighetsgraden i det vanskelige som ungdommene delte. Det er heller ikke kjent hvor ofte eller hyppig de unge har delt noe.

Jenter delte noe vanskelig i større grad enn gutter: Henholdsvis 9 og 38 prosent av jentene delte noe offentlig eller med venner, mens tilsvarende andeler blant gutta var 6,1 og 24 prosent.

Studien er basert på en spørreskjemaundersøkelse blant 2.000 elever på videregående skoler i Bergen i 2020: «Livet i sosiale medier». FHI, Bergen kommune og Vestland fylkeskommune samarbeidet om undersøkelsen.

—————

Denne saken kan du også lese på engelsk på sciencenorway.no

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS