Vaksine mot rotavirus gir svært effektiv beskyttelse mot omgangssyke. Men kan den også beskytte mot diebates 1?
Vaksine mot rotavirus gir svært effektiv beskyttelse mot omgangssyke. Men kan den også beskytte mot diebates 1?

Forskere fant ingen sammenheng mellom omgangssyke-vaksine og diabetes 1

Tidligere forskning har antydet at vaksine mot rotavirus også kan beskytte mot diabetes 1. Men en stor amerikansk studie finner ingen slik virkning.

Diabetes 1 er en autoimmun sykdom som ofte rammer tidlige i livet. Vi vet at gener har mye å si for hvem som rammes. Men slett ikke alle med disse genene utvikler sykdommen. Det betyr at også faktorer i miljøet har noe å si.

Slike faktorer kan for eksempel dreie seg om lav fødselsvekt, psykisk stress eller tidspunktet for introduksjonen av fast føde. Eller infeksjoner.

I de siste åra har det kommet flere studier både på dyr og mennesker som har antydet at et av omgangssyke-virusene – rotavirus – kan være med på å utløse diabetes 1.

Dette betyr også at vaksine mot rotavirus kan ha noe å si for risikoen for å utvikle diabetes 1. I 2019 viste for eksempel studier fra Australia at færre barn fikk diabetes etter at vaksinen mot rotavirus kom inn i vaksineprogrammet.

Nå har imidlertid amerikanske forskere gjort en lignende studie av nesten 400 000 barn. Den ga ikke like optimistiske resultater.

Sammenlignet vaksinerte og uvaksinerte barn

Jason. M. Glanz fra Kaiser Permanente Colorado og kollegaene hans har sammenlignet tre grupper barn. Den ene gikk igjennom et fullt rotavaksineløp, den andre fikk bare noen av vaksinedosene, og den siste fikk ingen vaksine mot rotavirus.

Etterpå fulgte forskerne barna i flere år for å se hvor mange som senere utviklet diabetes 1. Resultatene viste imidlertid ingen forskjell mellom gruppene.

Vi fant ingen tegn til at rotavirus-vaksinasjon var koblet til verken flere eller færre tilfeller av diabetes 1 hos barn, konkluderer forskerne.

De advarer likevel om at studien har en del svakheter.

Flere svakheter

En svakhet er for eksempel at gruppene var av veldig ulik størrelse. Bare 11 000 barn var helt uvaksinerte, mens over 360 000 hadde full vaksine. Er det spesielle familier som unngår å vaksinere barna? Og er det i så fall andre trekk ved livsstilen deres som kan påvirke risikoen for diabetes 1?

Forskerne har gjort beregninger for å ta hensyn til ulikheter som etnisitet, kjønn, fødselsvekt og mors alder.

Likevel kan andre faktorer ha forstyrret resultatene. For eksempel faktorer som i seg selv påvirker både risikoen for diabetes 1 og sjansen for å bli vaksinert. Forskerne har flere eksempler:

Amming er koblet både til lavere risiko for diabetes 1, og lavere sjanse for å bli vaksinert. Og det å ha diabetes 1 i familien er koblet til høyere risiko for at barnet får diabetes, men mindre sjanse for at det får vaksine.

Slike koblinger kan tåkelegge den virkelige sammenhengen mellom vaksine og diabetes.

Svekker antagelsen

Det er også et poeng at de færreste barna i undersøkelsen rakk å komme i aldersgruppa 10 til 14 år i løpet av studien. Det er nettopp i denne alderen de fleste tilfeller av diabetes 1 melder seg, skriver Glanz og co.

I spørsmålet om hvordan rotavirusvaksinen henger sammen med risikoen for diabetes 1, finnes det altså fortsatt ikke noe sikkert svar med to streker under.

Men den nye studien svekker antagelsen om at vaksinen også gir beskyttelse mot diabetes 1.

Referanse:

J. M. Glanz m. fl., Association Between Rotavirus Vaccination and Type 1 Diabetes in Children, JAMA Pediatrics, mars 2020. Sammendrag.

Powered by Labrador CMS