Sileshi Wubshet og Rita Lima foran utstyret som brukes for produksjon av peptider fra kyllingskrog. (Foto: Joe Urrutia, Nofima)
Sileshi Wubshet og Rita Lima foran utstyret som brukes for produksjon av peptider fra kyllingskrog. (Foto: Joe Urrutia, Nofima)

Stoff i kyllingbein hadde lignende effekt som diabetesmedisin

Forskere har funnet stoffer i kyllingskrog som ser ut til å stabilisere blodsukkeret slik enkelte diabetesmedisiner gjør.

Sileshi Wubshet og Rita Lima ser muligheter i rester av kylling som folk vanligvis kaster rett i søpla.

I forsøk på råstoff fra rester av både melk og kyllingskrog har de to forskerne identifisert stoffer som ser ut til å ha samme effekt som enkelte medisiner mot diabetes.

Splitter protein i biter

De splitter proteinene i matrestene ved hjelp av vann og enzymer for å få frem mindre deler, såkalte peptider.

Peptider er enklere å fordøye og har andre egenskaper enn de opprinnelige proteinene.

De separerer og sorterer alle de ulike stoffene fra hverandre ut fra deres kjemiske og fysiske egenskaper. Gjennom svært komplekse prøver finner de stoffer med ønskede egenskaper.

Fakta om peptider

Peptider er molekyler som består av en kjede aminosyrer (byggemateriale i alle levende celler).

Peptider kan også kalles små proteiner, for det som skiller peptider fra proteiner er de har færre aminosyrer.

Ifølge Store Medisinske Leksikon stammer peptid fra det greske ordet peptein, som betyr koke eller fordøye.

– Vi vet at mange av stoffene i restråstoffene har helsefremmende egenskaper, men de er vanskelig å identifisere og separere. Ut av hundrevis av peptider har vi identifisert 19 peptider som potensielt kan bidra til å regulere blodsukkeret. Dette kan være godt nytt for diabetikere, forteller Sileshi Wubshet.

Færre bivirkninger

Fakta om type 2 diabetes

Om lag 216 000 nordmenn har kjent diagnose. Trolig er det et i tillegg mange som ikke vet at de har sykdommen.

Type 2 diabetes rammer flest voksne og har sammenheng med arvelige faktorer og livsstil.

Sykdommen kan forebygges med trening og sunt kosthold.

Kilde: Folkehelseinstituttet

Over 200 000 nordmenn har diagnosen type 2 diabetes, en sykdom som skyldes at de insulinproduserende cellene i bukspyttkjertelen danner for lite av hormonet insulin. Kroppen klarer heller ikke å benytte seg godt nok av hormonet som styrer opptaket av sukker i blodet.

Dette fører til høyt blodsukker, som over tid er negativt for helsen.

Den relativt nye diabetesmedisinen DPP4-hemmere bidrar til å stabilisere blodsukkeret, og forlenger effekten av to hormoner som fremmer utskillelsen av insulin.

Dessverre har DPP4-hemmere mange bivirkninger, som for lavt blodsukker, hodepine og luftveisinfeksjoner.

– Vi har identifisert hormoner i restråstoff fra kylling som har samme funksjon som DPP4-hemmere. Resultatene så langt er lovende, så vi håper at disse kan gjøre samme nytten som medisinen, men med færre bivirkninger, sier Rita Lima.

Lovende tester på celler og mus

Forskerne testet først stoffene i cellemodeller for å finne de med best virkning. Nå skal de undersøke om det finnes giftstoffer i peptidene.

De neste stegene blir å teste på diabetiske mus, for å se om effekten er den samme som på cellemodellene, og deretter vil de søke etter forsøkspersoner.

– Målet på sikt er å kunne tilsette disse peptidene i matvarer som vil være spesielt diabetikervennlige, avslutter Sileshi Wubshet.

Finansiering: Fondet for forskningsavgift på Landbruksprodukter og Norges forskningsråd

Powered by Labrador CMS