En studie hevder at kombucha kan senke blodsukkeret til personer med diabetes 2. Norsk forsker mener studien har store svakheter.

Kan gjæret te virke mot diabetes 2?

Kombucha kan senke blodsukkeret. Det hevder amerikanske forskere bak ny studie. Men norsk ekspert er skeptisk.

Kombucha er en lett sprudlende te. Den er fermentert med bakterier og gjær. 

I Kina har den vært drukket i uminnelige tider helt fra om lag 200 år før vår tidsregning.

I USA ble den populær i 1990-årene.

Nå tyder en studie på at teen kan bidra til å senke blodsukkeret hos personer med diabetes 2, ifølge forskerne bak.

Sies å ha gunstig effekt på mye

Mange har påstått at den gjærede teen reduserer matlysten og øker energinivået. Det skal også florere anekdoter om styrket immunforsvar og redusert forekomst av betennelser i kroppen.

Men det har manglet bevis for disse påstandene.

Noen laboratoriestudier og rottestudier har vist lovende resultater. En liten studie på personer uten diabetes har vist at kombucha senket blodsukkernivået.

Nå kan en studie tyde på samme effekt hos personer med diabetes type 2. Den er publisert i tidsskriftet Frontiers in Nutrition.

Sank til ønsket nivå

Deltakerne drakk drøyt to desiliter kombucha hver dag i fire uker. Kontrollgruppen fikk annen drikke med lignende smak.

Etter å ha drukket te i fire uker målte forskerne det fastende blodsukker-nivået deres.

Glukose-nivået sank fra 164 til 116 milligram per desiliter i gjennomsnitt. Blodsukkernivået i kontrollgruppen gikk ikke betydelig ned.

Anbefalt blodsukkernivå før måltider er på mellom 70 og 130 milligram per desiliter, ifølge American Diabetes Assosiation.

Byttet om på hvem som fikk virkestoffene

Så fikk deltakerne en lang drikkepause for å skylle bort biologiske effekter av teen. Etter to måneder byttet forskerne om på hva de to gruppene fikk å drikke. Alle fikk dermed testet kombuchaen.

– Dermed har vi utelukket effekter av forskjeller i kosthold mellom personene, sier professor Dan Merenstein ved Georgetown University School of Medicine i en pressemelding.

Ingen av deltakerne fikk vite hva de egentlig helte i seg i de to periodene.

Norsk diabetes-ekspert skeptisk 

– Dette er en forskningsmessig en svak studie som etter mitt syn ikke fortjener stor oppmerksomhet.

Det skriver professor Kåre I. Birkeland ved Universitetet i Oslo i en e-post til forskning.no. Han er også overlege ved Oslo universitetssykehus. 

Problemet er først og fremst på grunn av hvordan studien er designet, mener Birkeland.

Han mener såkalt cross-over-design i seg selv er greit. Det vil si at de samme personene tar virkestoffet og placebo. Men forskerne har gjort en feil når det gjelder målingen, mener han. 

Konklusjonen er egentlig at de ikke fant en betydelig forskjell i blodsukkernivå, skriver Birkeland. 

Sammenligner feil tall

De har fremhevet endringen før og etter kombucha, og før og etter placebo. 

– Det som er riktig i en slik studie, er en direkte sammenlikning av blodsukkernivået etter kombucha og etter placebo. Og de rapporterer at denne testen ikke var signifikant, påpeker han.

– Konklusjonen er egentlig at de ikke fant en betydelig forskjell i blodsukkernivå, skriver Kåre I. Birkeland ved OUS og Oslo universitetssykehus.

De burde altså ha sammenlignet hver persons blodsukker-nivåer etter å ha drukket kombucha og placebo.

Nå er det et en mulighet for at deltakerne hadde en noe sunnere livsstil mens forsøkene pågikk enn før, og at det har påvirket blodsukkernivået. 

Det sentrale ved statistisk testing er å unngå feilkonklusjoner basert på mangelfull studiedesign og tilfeldigheter, påpeker han.

Vet ikke nok om diabetes-behandling

I tillegg er det svakheter ved målingene og opplysninger om deltakerne, mener Birkeland.

Forskerne baserer seg på egenmålt, fastende blodsukker, og det er uklar beskrivelse av om målingene skjedde daglig eller ukentlig, ifølge Birkeland. 

Dessuten er deltakerne og diabetesbehandlingen deres mangelfullt beskrevet, forteller professor Birkeland.

– De skriver i starten av studien at det var 12 deltakere, men det var bare syv som fullførte, påpeker han. 

Grep ikke inn i hva deltakerne spiste for øvrig

– Det som er styrken med studien, er at deltakerne ikke fikk beskjed om å spise noe spesielt, sier Merenstein.

Dermed er forskerne rimelig sikre på at det var kombuchaen som påvirket blodsukkeret.

Studien ble utført i samarbeid mellom Georgetown University medical Center, University of Nebraska-Loncoln og MedStar Health.

Bare pilotstudie

Men professoren vedgår at det trengs mer forskning med langt flere deltakere, for å bekrefte resultatene. For dette var en pilotstudie. Det var bare 12 deltakere med i studien.

– Så vidt vi vet, er dette den første kliniske studien som undersøker kombuchas effekt på diabetes 2-pasienter, sier professor Dan Merenstein.

Men den viser at kostholdsendringer kan ha potensial til å senke blodsukkeret hos personer med diabetes 2, mener forskerne bak.

Kanskje kan teen også forebygge utvikling av diabetes 2, hos personer i faresonen.

Sjelden matvare-studier gir samme resultat

– Det kommer rapporter med ujevne mellomrom om en eller annen matvare eller næringsmiddel som kan gi blodsukker-senkende effekter. Kombucha som her, eller ginseng, kanel og så videre, skriver Birkeland i e-posten. 

Slike studier får ofte ikke samme resultat når de gjentas med et godt studiedesign og stor nok antall individer. Effektene er oftest små, eller man må bruke så mye av det spesifikke næringsmidlet at det er urealistisk i vanlige kosthold, påpeker han. 

Men man må selvsagt være åpen for at forskere kan «snuble over» naturlige kjemiske substanser som har så stor effekt på blodsukkeret at de kan videreutvikles til effektive diabetes-medikamenter, vedgår han. 

– Utover det er det nok de tradisjonelle kostholdsrådene med å bruke minimalt med tilsatt sukker, godt med fiber, lite kjøtt og mye grønnsaker som fortsatt er mest gunstig ved type 2 diabetes, understreker han. 

Undersøkte mest aktive stoffer

Forskergruppen undersøkte også hvilke ingredienser som var mest aktive.

De fant at drikken for det meste inneholdt en melkesyrebakterie, eddiksyre og en form for gjær kalt dekkera (japansk). Dette ble bekreftet med en RNA-gensekvensering.

Kombuchaen som ble brukt i forsøket, er produsert av Craft Kombucha i Washington D. C.

Diabetes 2 er en ledende dødsårsak

I USA er diabetes 2 den åttende ledende dødsårsaken. Den innebærer også en stor risiko for hjertesykdom, hjerneslag og nyresykdom.

Det er både genetiske og miljømessige årsaker til diabetes 2.

De som får sykdommen er mer eller mindre resistente for insulin og får for høyt blodsukker. Det kan være svært skadelig for cellene i kroppen. Pasientene må behandles med blodsukker-senkende medisiner.

Endret livsstil med endret kosthold og mer aktivitet kan gjøre at diabetes 2 blir mindre alvorlig eller til og med forsvinner helt.

Referanse:

C. Mendelson, S. Sparkes, D. J. Merenstein mf: Kombucha tea as an anti-hyperglycemiv agent in humans with diabetes – a randomized controlled pilot investigation. Frontiers of Nutrition, 1. august 2023.

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV
Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.

Powered by Labrador CMS