Nå gransker europeiske legemiddeltilsynet om selvskading og selvmordstanker kan være bivirkninger av slankemedisiner.

Slankemidler granskes etter meldinger om alvorlige bivirkninger

Nye medisiner som Saxenda og Wegovy gir kraftig vektreduksjon. Men nå gransker det europeiske legemiddeltilsynet om selvskading og selvmordstanker kan kobles til de populære legemidlene.

De relativt nye legemidlene gir betydelig vektreduksjon. Noen brukes primært til behandling av diabetes 2.

Men over hundre brukere av såkalte GLP-1-analoger i Europa har meldt fra om tilfeller av selvskading og selvmordstanker.

Nå undersøker European Medicines Agency, EMA, om meldingene kan ha kobling til disse medisinene. Det meldte Reuters nylig.

Viktig å fange opp bivirkninger

I Europa har det kommet rundt 150 meldinger om selvskading og selvmordstanker der legen eller pasienten mistenker sammenheng med bruk av GLP-1-reseptor-analoger. 

– Vi ber helsepersonell og pasienter melde fra dersom de mistenker at uønskede symptomer har sammenheng med bruk av legemidler, sier overlege Sigurd Hortemo ved Legemiddelverket.

Det opplyser overlege Sigurd Hortemo i Statens legemiddelverk til forskning.no.

– Det er alltid viktig å følge med på mulige negative effekter når nye legemidler tas i bruk i store befolkningsgrupper, sier han.

Meldesystemet for bivirkninger er et viktig verktøy i denne overvåkingen.

– Vi ber helsepersonell og pasienter melde fra dersom de mistenker at uønskede symptomer har sammenheng med bruk av legemidler, sier Hortemo til forskning.no.

Under fem meldinger i Norge

I Norge har færre enn fem personer meldt fra om slike symptomer etter bruk av GLP-1-analoger, ifølge Hortemo.

Det var Island som tok initiativ til at EMA skulle granske en mulig sammenheng.

– Europeiske legemiddelmyndigheter følger nå standard prosedyre for å undersøke denne typen signaler, sier Hortemo.

Nå går EMA gjennom alle tilgjengelige data for å vurdere om det kan være en årsakssammenheng.

– Eller om det er tilfeldigheter eller andre årsaker som ligger bak, tilføyer Hortemo.

EMA vil komme med en konklusjon i november.

Granskes også i Storbritannia

Også Storbritannias legemiddelbyrå MHRA gransker nå GLP-1-hermere, melder MedWatch.

På tre år har det britiske tilsynet mottatt fem meldinger om suicidal eller selvskadende oppførsel av Ozempic. 

På 13 år har de mottatt 12 slike meldinger om Saxenda.

Ikke utenkelig

Hortemo mener det ikke er helt utenkelig at det kan være en sammenheng.

Disse legemidlene ligner på hormoner som normalt frigjøres i tarmen når vi spiser. 

– Tarmhormonene virker på sentre i hjernen som regulerer appetitt og metthetsfølelse. Det er ikke utenkelig at disse legemidlene også kan påvirke hjernen på andre måter, sier han.

Fedmemidler og diabetes 2-medisin

Saxenda og Wegovy er godkjente legemidler mot fedme eller overvekt, for pasienter som har minst ett vektrelatert helseproblem. De skal brukes sammen med diett og fysisk aktivitet.

Ozempic brukes ved diabetes type 2 i tillegg til diett og aktivitet. Men det blir også brukt off label for vektnedgang. Det vil si at leger kan skrive ut resept på middelet for andre sykdommer enn det er godkjent for.

Legemidlene er hittil brukt av flere millioner pasienter. Ifølge EMA er de brukt i over 20 millioner pasient-år. Måleenheten vil si at en pasient har tatt medisinen i ett år.

(Kilder: European Medicines Agency og Store medisinske leksikon)

Ble utvidet

Undersøkelsen startet 3. juli og gjaldt først Saxenda med virkestoffet luraglutid samt Ozempic og Wegovy med virkestoffet semaglutid.

Medisinene blir brukt for å gå ned i vekt og til behandling av diabetes 2.

Novo Nordisk er det danske selskapet som selger Saxenda og Ozempic.

–   Gjennomgangen pågår og vi vil sørge for å respondere innen fristen, uttalte Novo Nordisk i en  melding, gjengitt av Reuters.  

Granskningen ble så utvidet til å inkludere andre GLP-1-analoger, som Bydureon, Lyxumia og Trulicity.

Legemiddelfirmaene Sanofi og Eli Lilly har også produkter under lupen. 

– Vi samarbeider med MHRA. Vi er kontinuerlig opptatt av pasientenes sikkerhet, og vår legemiddelovervåkning har ikke funnet noen sikkerhetsmessig grunn til bekymring, svarer Sanofi til Reuters i en kommentar. 

– Pasientsikkerhet er Lillys høyeste prioritet, og vi vil besvare undersøkelsen om tryggheten ved Trulicity som del av vår rutinemessige  prosess i forbindelse med godkjenning, kommenterer Eli Lillys representant til Reuters.

Kan virke forebyggende mot kreft

I mai kom en melding om at de vektreduserende medisinene kan ha en uventet positiv sideeffekt. 

Såkalte GLP-1-analoger, som semaglutid, kan gjenopprette funksjonen til naturlige dreperceller hos folk med fedme. 

Det viste en liten studie fra Maynooth University i Irland som Medwatch omtalte. 

Det kan dermed tenkes at bruken kan virke forebyggende mot kreft. 

Referanse: 

EMA statement on ongoing review of GLP-1 receptor agonists. European Medicines Agency, 11. juli 2023. 

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV
Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.

Powered by Labrador CMS