– For kvinner blir høyere utdanning ofte løsningen. Så kan de heller flytte tilbake når de har utdanning, sier forsker Janna Lundberg. Dette bildet er fra Stjørdal i Trøndelag.

Det er lettere for menn å bli boende der de kommer fra

Men de som velger å bli der de kommer fra, gjør det ofte av bevisste grunner, viser svensk studie.

Er det et press på å flytte fra hjemstedet og komme seg ut i verden?

Forskning fra Malmö universitet viser at det å bli på hjemstedet sitt noen ganger kan føles som at man har feilet. Andre ganger er det et høyst personlig og bevisst valg.

Studien er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Journal of Applied Youth Studies.


Kompromisser

Forskerne intervjuet 13 studie- og yrkesveiledere ansatt i videregående skoler og kommuner i Sverige.

Svarene deres tydet i det store og det hele på at det ofte handler om kompromisser.

– Stedet og tilhørigheten er veldig viktig. Man vil kanskje ikke bygge livet sitt etter jobb og studier uten at de passer inn i resten av livet, sier Janna Lundberg, som er en av forskerne bak studien, i en pressemelding.

Roligere liv for barnefamilier

Det er ofte et aktivt valg å bli på hjemstedet, sier forskeren.

– Det handler ikke om å bli forlatt eller å være en taper.

Ikke så overraskende viser studien at familie og venner er viktig for hvor man ønsker å bo. Det samme er nærhet til hav, natur og å oppleve at man hører til et godt og etablert lokalmiljø.

Mens mange trekker mot byene for studier og jobb, finnes det også klare fordeler med å bo i landlige strøk.

Ofte innbyr det til et roligere liv. For barnefamilier kan det være fint med mer plass og bevegelsesfrihet rundt seg.

Lettere for menn å finne jobb på et lite sted

Forskerne erfarte at veilederne fort dras mellom ulike normer og måter å tenke på.

– Normen er at man skal dra og utdanne seg. Selv om veilederne ikke vil presse for mye, er den muligheten til stede i samtalen, sier Lundberg.

Men de åpner også for å tenke alternativt ved å bli på hjemstedet og å finne en jobb der.

Studien viser at menn har lettere for å aktivt velge hvor de ønsker å bo. I tillegg til å se på den enkelte personen ser veilederne på behovene i samfunnet.

– Det er en tendens til at menn har lettere for å bli igjen på hjemstedet sitt, sier forskeren.

Kvinner må generelt jobbe hardere for å finne seg jobb på et lite sted, finner forskerne.

Forklaringen er at arbeidsgivere på mindre steder kan ha vanskelig for å finne arbeidstakere med riktig fagutdanning. Disse fagutdanningene er typisk attraktive for menn.

Tar utdanning

– For kvinner blir høyere utdanning ofte løsningen. Så kan de heller flytte tilbake når de har utdanning, sier Lundberg.

Men kvinner uten høyere utdanning kan også tjene penger på å starte en bedrift, sier hun.

Norsk forskning har imidlertid vist at de fleste gründere er menn. Bare 20 prosent av de som starter aksjeselskap, er kvinner, skrev forskning.no i 2019.

I 2016 viste en annen studie forskning.no skrev om at kvinnelige gründere ofte allierer seg med menn.

– Også menn har større muligheter i byene

Den svenske studien er liten med sine 13 deltakere. Funnene er imidlertid i tråd med norsk forskning omtalt på forskning.no tidligere.

Det lønner seg for kvinner å flytte fra bygda, skrev OsloMet i en artikkel publisert på forskning.no i 2021.

Det er lettere for kvinner å få heltidsjobb når de bor i byen. Det er også flere typer arbeid, ifølge studien som OsloMet omtalte i artikkelen.

– Også menn har større muligheter i byene, men her er forskjellen mellom by og bygd mindre, sa Lena Turner, en av forskerne bak studien.

Arbeidsmarkedet på mindre steder har et større innslag av jobber som er attraktive for menn, for eksempel innenfor industri, håndverk, transport, fiske og havbruk, ifølge artikkelen.

Innvandrere flytter mest

En gruppe skiller seg ut og er mer mobile enn befolkningen generelt, sa Even Høydahl i Statistisk sentralbyrå til forskning.no i 2019.

- Innvandrerne er mer mobile enn andre innbyggere, først og fremst fordi de ikke har de samme bindingene til stedet der de bor som mange av de innfødte. Når vi nå har mindre innvandring, vil kommunene oppleve mindre flytteaktivitet, sier Høydahl.

I artikkelen skrev vi også at nordmenn flytter oftere enn de fleste andre europeere.

Referanse:

Ennerberg, Elin., Lundberg, Janna og Axelsson, Malin. (2023). Local Places Ruling Life: Compromises and Restricted Career Choices in Rural Sweden. Journal of Applied Youth Studies.

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV

Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.

Powered by Labrador CMS