For at folk skal kunne ta veloverveide beslutninger om egen pensjon, er det viktig at det finnes kunnskap om hvordan pensjonssystemet fungerer. Men det bidrar ikke informasjonskampanjene til, ifølge forsker. (Foto: Colourbox)

Info-kampanjer virker ikke

Norske myndigheter bruker hvert år flere millioner kroner på informasjonskampanjer uten at de gir resultater.

– De pengene som myndighetene bruker på slike kampanjer, bør brukes på en mer fornuftig måte, sier NOVA-forsker Niklas Jakobsson.

Hans studie reiser spørsmål ved hvilken nytte vi har av offentlige informasjonskampanjer.

Det viser seg at kampanjene ikke øker folks kunnskap om komplekse fenomener, som for eksempel pensjonssystemet eller forsikringsordninger. Dette er i overensstemmelse med mange andre studier på slike kampanjer.

Hva kan vi om pensjonen vår?

Jakobsson har, sammen med forskere fra Universitetet i Örebro og Institutt for samfunnsforskning, analysert en informasjonskampanje om det norske pensjonssystemet. Kampanjen gikk for et par år siden.

Forskerne undersøkte hva folk kunne om pensjonssystemet, og hvilke effekter informasjonskampanjen ga.

– Vet folk for eksempel hvordan pensjonen blir påvirket av om de velger å arbeide lenger og utsette pensjoneringen? spør Jakobsson.

Ingen effekt over tid

En gruppe personer tok del i en målrettet informasjonskampanje om det nye pensjonssystemet.

Forskerne sammenlignet så denne gruppen med personer som ikke fikk kampanjeinformasjonen. Disse kunne selv finne fram til allmenn tilgjengelig informasjon, for eksempel på NAVs nettside.

Resultatene fra studien viser at informasjonskampanjen bidro til en kortsiktig forbedring av kunnskapen i den gruppen som tok del i informasjonskampanjen. Men en oppfølging noen måneder senere viste at kunnskapseffekten var forsvunnet.

Referanse

Finseraas, H., Jakobsson, N. & Svensson, M.: Do Knowledge Gains from Public Information Campaigns Persist Over Time? Journal of Pension Economics and Finance, 2015. DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S1474747215000098

Powered by Labrador CMS