Kinas befolkning kan bli halvert sammenlignet med i dag. Mange kvinner velger å få bare ett barn eller være uten barn. Her feires det kinesiske nyttåret.

I år begynner Kinas befolkning å krympe

Fra 2023 er Kina ikke lenger verdens mest folkerike land.

Det kan bli dramatisk om FNs befolkningseksperter får rett: Kinas befolkning vil nesten halveres.

Samtidig eldes landets befolkning i raskt tempo.

Hver kvinne føder færre enn 1,2 barn

Kina hadde 2022 hele 1.426 millioner innbyggere.

Det er nesten dobbelt så mange som i hele Europa. Det er også flere mennesker enn i alle landene i Afrika til sammen.

Men FN varsler at Kinas befolkning i år 2100 kan synke til under 800 millioner mennesker. Dette er et midt-på-treet scenario. Nedgangen i antall mennesker kan bli både større og mindre.

Kinesiske kvinner får nå færre enn 1,2 barn hver.

Skal befolkningen i et land opprettholdes, må hver kvinne føde i gjennomsnitt 2,1 barn hver.

Fra 1,4 milliarder til 800 millioner

Fruktbarhetstallet i Kina er med andre ord altfor lavt til å opprettholde dagens befolkning.

Men fordi menneskene som lever i dag får stadig bedre helse og lever stadig lenger, vil det ta tid før befolkningen reduseres mye.

Fortsetter dagens lave fruktbarhetstall, vil antallet kinesere i år 2100 bli på bare 500 millioner.

FNs befolkningseksperter antar at antallet fødte barn per kvinne i Kina vil øke litt framover. De lander derfor på noe under 800 millioner innbyggere som et mest sannsynlig tall.

FN holder som mest sannsynlig (medium variant) at Kina i år 2100 vil ha litt over halvparten så mange mennesker som i dag.

Har krympingen allerede begynt?

Selvfølgelig er det uenighet mellom demografer – forskere på befolkningsutvikling – om hvordan Kina vil utvikle seg.

Men knapt noen ekspert er uenig i at Kinas befolkning vil krympe.

Noen mener at Kina allerede har passert det punktet hvor befolkningen begynte å krympe. Uten at dette framgår av offisiell statistikk, fordi lokale og regionale myndigheter blåser opp befolkningen i sitt distrikt for å motta flere goder fra sentralmyndigheten i Beijing.

India mest folkerike land

  • Helt siden FN begynte sin befolkningsstatistikk på 1950-tallet, har Kina vært verdens mest folkerike land.
  • Men i 2023 blir den plassen overtatt av India.

Prisen for et barn er høyest i Kina og Sør-Korea

En viktig forklaring på at kinesere får så få barn, er de høye kostnadene knyttet til barn i Kina.

En ny kinesiske studie i 2022 slo fast at det relativt sett er mye dyrere å oppfostre et barn i Kina enn det er i land som USA, Frankrike og Japan.

Å fostre opp et barn i Kina vil koste en familie dobbelt så mye av pengene de har til disposisjon, sammenlignet med utgiftene en familie i Tyskland vil måtte ut med om de får et barn.

Mye penger går blant annet til ekstra privatutdannelse som kan sikre at barna kommer inn på populære studiesteder. I Kina er det også en kulturell norm at foreldre betaler mye for barns utdannelse etter grunnskolen. Høyere kostnader til større bolig om man får barn kan også bety mye, spesielt i byer som Shanghai og Beijing.

I Shanghai er fruktbarhetstallet nå 0,74.

Det er lavere enn i noen annen storby i verden.

Barnetrygd og menns holdninger

Bare i Sør-Korea er det enda dyrere å oppfostre barn enn i Kina, ifølge studien gjort av forskningsinstituttet YuWa i Beijing.

Sør-Korea hadde i 2020 også verdens laveste fruktbarhetstall: 0,84 barn per kvinne.

Samme forskningsinstitutt advarer om at den sterke nedgangen i antallet kinesiske barn kan få dramatiske følger for Kinas økonomiske utvikling. I tillegg vil de store byrdene knyttet til en stadig mer aldrende befolkning, kunne ramme økonomien hardt.

Skal Kina ta tak i dette, vil det kreve at landet bruker minst 5 prosent av landets samlede økonomi (BNP) hvert år på å bistå foreldre som ønsker å få barn.

Det handler om å innføre eller øke en rekke av de godene vi er godt vant til i Norge, som lange fødselspermisjoner for både far og mor, gratis utdanning for alle barn og unge, i tillegg til høy barnetrygd og gode skattefradrag for barnefamilier.

På kinesiske bloggnettsteder skriver kvinner om noe annet som også må til:

Kinesiske menn må stille opp i hjemmet langt mer enn de gjør i dag, om det skal bli aktuelt for kvinnene i landet å få flere barn.

«Kostnadene ved å få barn bæres i dag i hovedsak av kvinner. Det gjør at kvinner i lang tid etter en fødsel må leve i et miljø av urettferdig konkurranse,» skriver en kvinne som kaller seg Lawyer Zhang på mikrobloggen Weibo.

Nesten hver tredje japaner er gammel

Japan har allerede i mange år blitt trukket fram som verdens aller hurtigst aldrende land.

Nesten 30 prosent av alle japanere er nå eldre enn 65 år.

I 2021 registrerte myndighetene i Tokyo rundt 812.000 fødte og rundt 1.440.000 døde i Japan.

Fruktbarhetstallet i Japan ligger rundt 1,3.

Stadig flere japanske kvinner får høyere utdanning. Stadig færre japanske kvinner sier seg interessert i å leve i et tradisjonelt, konservativt forhold der de ventes å gjøre mer hjemme enn mannen.

Klarer Kina det samme som Japan?

Japan kan likevel være veldig mye bedre stilt enn Kina.

Japan rakk nemlig å bli et rikt land – før det ble et gammelt land.

Japan er et høyteknologisk samfunn. Japanerne er gode på innovasjon, og økonomien til hver enkelt japaner er god, selv om Japan i flere tiår har slitt med å skape økonomisk vekst.

Det er langt ifra sikkert at kineserne vil klare det samme, før Kina også blir gammelt.

Verdens befolkning vokser nå med mindre enn 1 prosent hvert år. Det er første gang FN har registrert en så lav vekst. Mye av veksten skyldes nå at folk blir stadig eldre.

Hvor mange mennesker blir vi?

Kvinnene i verden får nå i gjennomsnitt 2,3 barn hver i løpet av livet, ifølge FN.

Dette er mer enn en halvering sammenlignet med på 1950-tallet.

FNs befolkningseksperter venter at fruktbarhetstallet vil komme ned til 2,1 i år 2050.

Et fruktbarhetstall på 2,1 barn per kvinne er akkurat det demografer mener må til for å holde et befolkningstall stabilt.

Litt over 10 milliarder mennesker

Rundt 15. november 2022 passerte jorda 8 milliarder mennesker.

Antallet kan ifølge FNs eksperter vokse til 10,4 milliarder i år 2100.

Da blir vi kanskje ikke flere.

Vi blir neppe de 15 milliardene mennesker på jorda som befolkningseksperter varslet om tidligere.

To tredeler av verdens befolkning bor nå i et land der kvinner får færre enn 2,1 barn hver. Det vil på sikt kunne bety at antallet mennesker vil gå ned. Det er framfor alt i Afrika at befolkningen vil øke framover.

I dag er ikke lenger mange barnefødsler viktigste årsak til at vi blir flere mennesker på jorda.

Det er i stedet bedre helse og økt levealder som gjør at jordas befolkning fortsetter å øke.

Og eldes.

Gjennomsnittlig levealder for kvinner i verden har nådd 74 år.

Menn lever i gjennomsnitt mer enn fem år kortere enn kvinnene. Mye på grunn av at de røyker langt mer enn hva kvinner gjør. Og at det tar livet av dem.

Kilder:

FN: «World Population Prospects 2022. Summary of Results».

Pew Research: «Key facts about China’s declining population»

Reuters: «Bringing up a child costlier in China than in U.S., Japan – research».

Global Times: «Cost of raising a child until age 18 in China 6.9 times China's GDP per capita, higher than US, France and Germany: report»

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS