Kinas befolkning kan bli halvert sammenlignet med i dag. Mange kvinner velger å få bare ett barn eller være uten barn. Her feires det kinesiske nyttåret.
Kinas befolkning kan bli halvert sammenlignet med i dag. Mange kvinner velger å få bare ett barn eller være uten barn. Her feires det kinesiske nyttåret.

I år begynner Kinas befolkning å krympe

Fra 2023 er Kina ikke lenger verdens mest folkerike land.

Det kan bli dramatisk om FNs befolkningseksperter får rett: Kinas befolkning vil nesten halveres.

Samtidig eldes landets befolkning i raskt tempo.

Hver kvinne føder færre enn 1,2 barn

Kina hadde 2022 hele 1.426 millioner innbyggere.

Det er nesten dobbelt så mange som i hele Europa. Det er også flere mennesker enn i alle landene i Afrika til sammen.

Men FN varsler at Kinas befolkning i år 2100 kan synke til under 800 millioner mennesker. Dette er et midt-på-treet scenario. Nedgangen i antall mennesker kan bli både større og mindre.

Kinesiske kvinner får nå færre enn 1,2 barn hver.

Skal befolkningen i et land opprettholdes, må hver kvinne føde i gjennomsnitt 2,1 barn hver.

Fra 1,4 milliarder til 800 millioner

Fruktbarhetstallet i Kina er med andre ord altfor lavt til å opprettholde dagens befolkning.

Men fordi menneskene som lever i dag får stadig bedre helse og lever stadig lenger, vil det ta tid før befolkningen reduseres mye.

Fortsetter dagens lave fruktbarhetstall, vil antallet kinesere i år 2100 bli på bare 500 millioner.

FNs befolkningseksperter antar at antallet fødte barn per kvinne i Kina vil øke litt framover. De lander derfor på noe under 800 millioner innbyggere som et mest sannsynlig tall.

FN holder som mest sannsynlig (medium variant) at Kina i år 2100 vil ha litt over halvparten så mange mennesker som i dag.
FN holder som mest sannsynlig (medium variant) at Kina i år 2100 vil ha litt over halvparten så mange mennesker som i dag.

Har krympingen allerede begynt?

Selvfølgelig er det uenighet mellom demografer – forskere på befolkningsutvikling – om hvordan Kina vil utvikle seg.

Men knapt noen ekspert er uenig i at Kinas befolkning vil krympe.

Noen mener at Kina allerede har passert det punktet hvor befolkningen begynte å krympe. Uten at dette framgår av offisiell statistikk, fordi lokale og regionale myndigheter blåser opp befolkningen i sitt distrikt for å motta flere goder fra sentralmyndigheten i Beijing.

India mest folkerike land

  • Helt siden FN begynte sin befolkningsstatistikk på 1950-tallet, har Kina vært verdens mest folkerike land.
  • Men i 2023 blir den plassen overtatt av India.

Prisen for et barn er høyest i Kina og Sør-Korea

En viktig forklaring på at kinesere får så få barn, er de høye kostnadene knyttet til barn i Kina.

En ny kinesiske studie i 2022 slo fast at det relativt sett er mye dyrere å oppfostre et barn i Kina enn det er i land som USA, Frankrike og Japan.

Å fostre opp et barn i Kina vil koste en familie dobbelt så mye av pengene de har til disposisjon, sammenlignet med utgiftene en familie i Tyskland vil måtte ut med om de får et barn.

Mye penger går blant annet til ekstra privatutdannelse som kan sikre at barna kommer inn på populære studiesteder. I Kina er det også en kulturell norm at foreldre betaler mye for barns utdannelse etter grunnskolen. Høyere kostnader til større bolig om man får barn kan også bety mye, spesielt i byer som Shanghai og Beijing.

I Shanghai er fruktbarhetstallet nå 0,74.

Det er lavere enn i noen annen storby i verden.

Barnetrygd og menns holdninger

Bare i Sør-Korea er det enda dyrere å oppfostre barn enn i Kina, ifølge studien gjort av forskningsinstituttet YuWa i Beijing.

Sør-Korea hadde i 2020 også verdens laveste fruktbarhetstall: 0,84 barn per kvinne.

Samme forskningsinstitutt advarer om at den sterke nedgangen i antallet kinesiske barn kan få dramatiske følger for Kinas økonomiske utvikling. I tillegg vil de store byrdene knyttet til en stadig mer aldrende befolkning, kunne ramme økonomien hardt.

Skal Kina ta tak i dette, vil det kreve at landet bruker minst 5 prosent av landets samlede økonomi (BNP) hvert år på å bistå foreldre som ønsker å få barn.

Det handler om å innføre eller øke en rekke av de godene vi er godt vant til i Norge, som lange fødselspermisjoner for både far og mor, gratis utdanning for alle barn og unge, i tillegg til høy barnetrygd og gode skattefradrag for barnefamilier.

På kinesiske bloggnettsteder skriver kvinner om noe annet som også må til:

Kinesiske menn må stille opp i hjemmet langt mer enn de gjør i dag, om det skal bli aktuelt for kvinnene i landet å få flere barn.

«Kostnadene ved å få barn bæres i dag i hovedsak av kvinner. Det gjør at kvinner i lang tid etter en fødsel må leve i et miljø av urettferdig konkurranse,» skriver en kvinne som kaller seg Lawyer Zhang på mikrobloggen Weibo.

Nesten hver tredje japaner er gammel

Japan har allerede i mange år blitt trukket fram som verdens aller hurtigst aldrende land.

Nesten 30 prosent av alle japanere er nå eldre enn 65 år.

I 2021 registrerte myndighetene i Tokyo rundt 812.000 fødte og rundt 1.440.000 døde i Japan.

Fruktbarhetstallet i Japan ligger rundt 1,3.

Stadig flere japanske kvinner får høyere utdanning. Stadig færre japanske kvinner sier seg interessert i å leve i et tradisjonelt, konservativt forhold der de ventes å gjøre mer hjemme enn mannen.

Klarer Kina det samme som Japan?

Japan kan likevel være veldig mye bedre stilt enn Kina.

Japan rakk nemlig å bli et rikt land – før det ble et gammelt land.

Japan er et høyteknologisk samfunn. Japanerne er gode på innovasjon, og økonomien til hver enkelt japaner er god, selv om Japan i flere tiår har slitt med å skape økonomisk vekst.

Det er langt ifra sikkert at kineserne vil klare det samme, før Kina også blir gammelt.

Verdens befolkning vokser nå med mindre enn 1 prosent hvert år. Det er første gang FN har registrert en så lav vekst. Mye av veksten skyldes nå at folk blir stadig eldre.
Verdens befolkning vokser nå med mindre enn 1 prosent hvert år. Det er første gang FN har registrert en så lav vekst. Mye av veksten skyldes nå at folk blir stadig eldre.

Hvor mange mennesker blir vi?

Kvinnene i verden får nå i gjennomsnitt 2,3 barn hver i løpet av livet, ifølge FN.

Dette er mer enn en halvering sammenlignet med på 1950-tallet.

FNs befolkningseksperter venter at fruktbarhetstallet vil komme ned til 2,1 i år 2050.

Et fruktbarhetstall på 2,1 barn per kvinne er akkurat det demografer mener må til for å holde et befolkningstall stabilt.

Litt over 10 milliarder mennesker

Rundt 15. november 2022 passerte jorda 8 milliarder mennesker.

Antallet kan ifølge FNs eksperter vokse til 10,4 milliarder i år 2100.

Da blir vi kanskje ikke flere.

Vi blir neppe de 15 milliardene mennesker på jorda som befolkningseksperter varslet om tidligere.

To tredeler av verdens befolkning bor nå i et land der kvinner får færre enn 2,1 barn hver. Det vil på sikt kunne bety at antallet mennesker vil gå ned. Det er framfor alt i Afrika at befolkningen vil øke framover.
To tredeler av verdens befolkning bor nå i et land der kvinner får færre enn 2,1 barn hver. Det vil på sikt kunne bety at antallet mennesker vil gå ned. Det er framfor alt i Afrika at befolkningen vil øke framover.

I dag er ikke lenger mange barnefødsler viktigste årsak til at vi blir flere mennesker på jorda.

Det er i stedet bedre helse og økt levealder som gjør at jordas befolkning fortsetter å øke.

Og eldes.

Gjennomsnittlig levealder for kvinner i verden har nådd 74 år.

Menn lever i gjennomsnitt mer enn fem år kortere enn kvinnene. Mye på grunn av at de røyker langt mer enn hva kvinner gjør. Og at det tar livet av dem.

Kilder:

FN: «World Population Prospects 2022. Summary of Results».

Pew Research: «Key facts about China’s declining population»

Reuters: «Bringing up a child costlier in China than in U.S., Japan – research».

Global Times: «Cost of raising a child until age 18 in China 6.9 times China's GDP per capita, higher than US, France and Germany: report»

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS