En notis fra De nasjonale forskningsetiske komiteene - les mer.

Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) ønsker innspill til retningslinjene.
Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) ønsker innspill til retningslinjene.

Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsfag og humaniora ute på høring

Har du meninger om hvordan forskningsetiske retningslinjer for samfunnsfag og humaniora bør være? Da har du muligheten nå.

Forrige uke sendte Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) et revidert utkast av sine retningslinjer på høring. NESH-leder Elisabeth Staksrud forklarer at behovet for endring har blitt nokså åpenbart i det siste.

— Det er fire år siden forrige revisjon, men i mellomtiden har NESH hatt flere saker, særlig knyttet til samarbeidsprosjekter, hvor vi har opplevd at retningslinjene ikke har vært dekkende eller klare nok. Dernest har vi også fått en ny lov om forskningsetikk, noe som delvis har ledet til en erkjennelse i komiteen om at vi har bidratt til en forvirrende sammenblanding av etiske prinsipper og lovverk. Dette har vi sett nødvendigheten av å rydde opp i. Dette gjelder i særlig grad delen om informert samtykke, men alle retningslinjene er nå gjennomarbeidet.

Ifølge Staksrud håper de nå på innspill fra alle som jobber i forskningsfeltet.

— Vi ønsker at retningslinjene skal oppleves som et nyttig arbeidsverktøy i hverdagen. Flere av punktene er nye, og disse ser vi spesielt frem til tilbakemelding på. Noen handler om en presisering av etisk praksis mellom forskere når det gjelder bruk av empiri, publisering og samarbeid. Vi har også løftet overordnede spørsmål om styring og uavhengighet og forskningsinstitusjonenes ansvar for forskningsetikken.

NESH benytter retningslinjene i sine diskusjoner om etiske dilemmaer, og slik ønsker Staksrud at også forskere og andre bruker dem.

Høringsfrist er 20. desember 2020.

Les mer om høringsforslaget på nettsidene til De nasjonale forskningsetiske komiteene

Powered by Labrador CMS